Inteligentné portfóliá Acrossu sa nadýchli k ďalšiemu rastu

Plán prezidenta Trumpa na zníženie daní fyzických a právnických osôb naštartoval akciové trhy. Z nárastu akcií profitovali všetky produkty Across Intelligent Portfolio+ (AIP+), ktoré rástli od jedného až po 2,3 %. Tým sa septembrové výsledky zaradili medzi najúspešnejšie za posledných päť rokov .

Spomedzi indexových fondov vyčnievajú európske akcie veľkých i malých spoločností. Zabrali tiež malé americké firmy, v septembri rástli nad 4 %. K nim sa pridal indexový fond sledujúci veľké japonské spoločnosti Amundi JPX – Nikkei 400, ktorý mal vôbec najlepší mesiac v tomto roku. Naopak dlhopisovej zložke AIP+ september neprial, bol však jedným z mála negatívnych období tohto roka. Všeobecne pre AIP+ platilo, že čím bolo väčšie zastúpenie akciovej zložky v portfóliu, tým prinieslo vyššie zhodnotenie. AIP+ s plným zastúpením akcií zhodnotilo v tomto roku o 8,7 %, AIP s polovičným podielom akcií a dlhopisov zhodnotilo o 5,6 %.

Dlhopisy zareagovali znížením cien

Rozhodnutia centrálnych bankárov a čiastočne aj ich vyhlásenia priniesli posun v relatívne stabilnom prostredí kvantitatívneho uvoľňovania. Americký Fed začal vo svojej bilancii znižovať podiel dlhopisov o 10 miliárd USD mesačne, pričom do konca roka by mohol zvýšiť základné úrokové sadzby. ECB síce len naznačuje prehodnotenie svojich prorastových stratégií, trhy však počítajú minimálne s obmedzením priamych mesačných nákupov dlhopisov.

Hoci si investori uvedomujú, že žiadna hostina netrvá večne, dlhopisy zareagovali na cetrálnych bankárov znížením cien. Prejavilo sa to aj na výkonnosti dlhopisových riešení Acrossu. Po nepretržitej sérii kladných zhodnotení v uplynulých siedmych mesiacoch zaznamenal Across Bond+ v tomto roku mierny prepad o 0,45 %. Jeho zhodnotenie je teraz na úrovni 7,86 % p. a.

Podobný priebeh mala aj výkonnosť ďalších fondov investujúcich do dlhopisov emitentov zo strednej a východnej Európy. Oslabili o takmer pol percenta a ich priemerné zhodnotenie v tomto roku predstavuje 1,4 %. Naďalej ale platí, že riešenie Acrossu si v tomto roku zachováva pomerne pohodlný odstup od konkurencie.

Investorov potrápili hurikány aj kryptomeny

Sezóna hurikánov sa v tomto roku prejavila výraznejšie ako po iné roky. Hurikány Harvey a Irma boli pohromou pre juhovýchod USA a pre karibskú oblasť. Fond CATCo Reinsurance Opportunities stratil 13 % z hodnoty a tento rok bude mať čo robiť, aby zmiernil svoje straty. Jeho výhodou však je, že noví investori budú vstupovať do fondu, ktorý bude profitovať z vyšších prémií a drahších poistiek. To, čo pre poisťovateľov znamenali hurikány, to pre kryptomeny predstavovalo rozhodnutie Číny ohľadom zatvorenia najväčších trhov s virtuálnymi menami a zákazu investovania v nich. Bitcoin Tracker EUR, obchodovaný na štokholmskej burze, prišiel v septembri o 11 % svojej hodnoty. Od začiatku roka si však pripísal vyše 300 %. Využitie kryptomien pritom stále podporujú najvýznamnejšie firmy sveta.

Zaistené produkty bez výkyvov

Úroveň blízka 26 EUR/CZK nezaznamenáva výraznejšie výkyvy, a to aj napriek rošádam na českej politickej scéne pred  parlamentnými voľbami. Tí, čo zainvestovali do zaisteného produktu na českú korunu, môžu pomaly očakávať  8-percentné kupóny splatné v tomto a budúcom roku.

Americká ropa WTI, ktorá je podkladovým aktívom ďalšieho zaisteného produktu Acrossu, sa v uplynulom štvrťroku pohybovala v pásme 44 – 52 USD za barel. Na vyplatenie kupónu 8 % je rozhodujúca úroveň 33,78 USD/bbl. Najbližší kupón trojročného produktu je splatný v marci 2018.

Indexové fondy európskych akcií valcovali

Investori sa už odklonili od bezpečných prístavov a poslali vpred akciové indexové fondy, a to najmä v Európe. Amundi ETF MSCI Europe aj Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor, ktoré sú súčasťou viacerých investičných riešení Acrossu, boli lídrami aj v Across Crème de la Crème. Nedali sa však zahanbiť ani alternatívne indexové fondy. Db x-tracker LPX MM Private Equity medzimesačne posilnil o viac ako 4,5 %. Na druhej strane spektra sa tentokrát ocitli riešenia zamerané na africké spoločnosti a na zlato. V tomto roku sa najmä vďaka aktivitám amerického prezidenta darilo najviac indexovému fondu iShares Global Infractrutures, ktorý zhodnotil takmer o 20 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Protected Crude Oil+ a Across Protected CZK+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.