Inteligentné portfólia naďalej valcujú konkurenciu

Prvý prázdninový mesiac prial najviac akciovým titulom. Profitovalo najmä Across Intelligent Portfolio 100+, ktoré v júli zaznamenalo výnos 4,5 %.

Across Intelligent Portfolio+ je výhodnejšou alternatívou k dlhopisovo-akciovým podielovým fondom. Ako investičný nástroj využíva indexové fondy, ktoré sú pre klienta zaujímavé nízkymi nákladmi na správu, okamžitou likviditou a bonusom je aj výnos oslobodený od dane po roku ich držania. To, že je to dobrá stratégia potvrdzuje fakt, že indexové fondy dlhodobo dosahujú vyššie zhodnotenie ako 90 percent konkurencie vo svetovom meradle.

Across Intelligent Portfolio 100+, investuje výhradne do akcií, v portfóliu sú zastúpené všetky kľúčové akciové trhy. Vzhľadom na túto skutočnosť dlhodobo dosahuje najvyššie výnosy, ale zároveň je náchylnejšie na pohyby na trhu. Výnos od začiatku roka predstavuje 2,0 % a za posledných 5 rokov je výnos 9,6 % p.a.

Across Intelligent Portfolio 75+, investuje 75 % do akcií a 25 % do dlhopisov, ktoré majú za úlohu znížiť vplyv pohybu akcií na celkový výsledok investícií klienta. Výnos od začiatku roka predstavuje 3,2 % a za posledných 5 rokov to je 9,0 % p.a.

Across Intelligent Portfolio 50+, investuje vyvážene 50 % do akcií a 50 % do dlhopisov. Výnos od začiatku roka predstavuje 4,3 % a za posledných 5 rokov to je 8,4 % p.a.

Z nárastu akcií významne  profitoval aj Across Pavis+, pričom v júli zhodnotil investície klientov o takmer 3 %. Priemerný výnos fondu od založenia predstavuje 10,3 % p.a. Táto stratégia, na rozdiel od Across Intelligent Portfolio+, investuje koncentrovane. Vyhľadáva najlepšie spoločnosti na americkom trhu s cieľom dosiahnuť zhodnotenie bez ohľadu na vývoj na trhu. Je vhodným doplnkom k Across Intelligent Portfolio+.

V júli rástli aj dlhopisy strednej a východnej Európy, do ktorých investuje Across Bond+. Klienti si pripísali ďalších 1,6 % na svoje účty. Across Bond+ rastie už šiesty mesiac za sebou a od začiatku roka zarobil 6,7 %. Hrubý výnos do splatnosti portfólia fondu sa pohybuje na úrovni 5,5 %  p.a. a zostáva naďalej atraktívny voči výnosom štátnych dlhopisov rozvinutých krajín. Väčšina z nich generuje záporný výnos do splatnosti. Across Bond+ je vhodným investičným produktom pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú pevne úročené cenné papiere.

Podrobnejšie výsledky investičných stratégií Across sú obsiahnuté v mesačných reportoch alebo investičných profiloch.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.