Investície prúdia do pasívnych fondov

Odborníci na investovanie dlhodobo tvrdia, že pasívne investovanie v posledných rokoch naberá medzi investormi na popularite. Dnes už aktíva v pasívne manažovaných fondoch tvoria viac ako tretinu aktív vo fondovom biznise, kým na začiatku milénia to bolo sotva 10 %.

„Kým pasívne fondy naberajú na sile, aktívne manažované fondy aktíva strácajú,“ tvrdí James E. Ross, šéf Global SPDR Business vo svojom najnovšom blogu. Podporuje to aj číslami. Od roku 2010 aktívne manažované americké fondy zaznamenali odliv aktív v sume 580,1 mld USD. Naopak do pasívnych indexových fondov sa nalialo za ten istý čas až 852,2 mld USD.

Pasívne fondy so stabilnými výnosmi

Trend stabilných výnosov pri pasívnom investovaní potvrdzuje napríklad indexový fond SPDR S&P 500, ktorý je známy pod skratkou SPY. Tento pasívny fond za posledných 10 rokov predbehol, čo sa týka výnosov, až 76 % aktívne manažovaných fondov. 

Čísla potvrdzuje aj najnovšia štúdia agentúry Standard & Poor’s SPIVA, ktorá našla veľmi málo dôkazov o tom, že by fondy pod aktívnou správou mali dlhodobo vyššie výnosy ako ich pasívna konkurencia.

Napríklad v päťročnom horizonte až vyše 84 % aktívne riadených fondov s firmami s veľkou trhovou kapitalizáciou nedosiahlo ani úroveň benchmarkového indexu. Pri stredne veľkých firmách malo slabšiu výkonnosť v tom istom horizonte viac ako 85 % manažérov fondov a pri malých firmách viac ako 90 % aktívne manažovaných fondov.

Úspešných manažérov je ako šafránu

Ak by sme sa pozreli na 15-ročný horizont, výkonnosť pod benchmarkovým indexom malo vo všetkých spomínaných kategóriách fondov vyše 90 % manažérov.

Podobný trend je aj pri aktívne riadených európskych akciových fondoch. Na desaťročnom horizonte len 9 z 23 fondov sa vyrovnalo benchmarkovým indexom. Zo spomínaných deviatich fondov menej ako tretina prekonala benchmark.

James E. Ross tvrdí, že manažérov aktívnych fondov, ktorí dokážu spravované aktíva dlhodobo nadpriemerne zhodnocovať, je ťažko nájsť a najať. Navyše tvrdí, že títo top manažéri nezvládnu dlhodobo dosahovať dobré výsledky. Aj preto predpokladá, že väčšina investorov sa hrnie do pasívnych fondov, lebo majú stabilné výnosy.

Napríklad indexový fond SPY sa obchoduje už 25 rokov a darí sa mu prinášať stabilné výnosy, ktoré kopírujú hlavné americké akciové indexy. SPY mal na trojročnej báze lepšie výsledky než 88 %  aktívne riadených fondov. Na päťročnej báze prekonal až 86 % aktívnych fondov.

Dlhodobejšie investície do pasívnych fondov

Štúdia SPIVA uvádza, že ku koncu roka 2017 malo na medziročnej báze až 63 % fondov s akciami veľkých firiem horšie výsledky než dosiahol index S&P 500. Lepšie sa darilo fondom, ktoré spravovali stredne veľké a malé firmy. Ak porovnáme dlhodobejšie päťročné obdobie, väčšina manažérov aktívnych fondov „podliezla“ svoje výnosové plány. Autori štúdie tvrdia, že čím dlhší je investičný horizont, tým je väčšia šanca, že aktívne manažované fondy nebudú prinášať také výnosy, aké od nich investori očakávajú.

Autori štúdie si uvedomujú, že prívrženci aktívneho aj pasívneho investovania majú svoje argumenty a veria im, ale tvrdé dáta hovoria jasne. Pasívne investovanie je, pokiaľ ide o výnosy, podstatne konzistentnejšie ako aktívne investovanie.

Jozef  Ryník

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.