Investície v Acrosse sa zhodnocujú na všetkých frontoch

Októbrové výsledky všetkých typov inteligentných portfólií sa zaradili medzi najlepšie od začiatku fungovania tejto investičnej stratégie. Zhodnocovali od 1,8 % pri AIP 50+ (s polovičným podielom akcií a dlhopisov) až po 3,35 % AIP 100+ (čisto akciové riešenie). Za rok 2017 dosiahla výkonnosť dynamickejších riešení inteligentných portfólií AIP 75+ a AIP 100+ už viac ako 10 %. Víťazmi mesiaca z pohľadu jednotlivých zložiek portfólií sa stali japonské akcie obchodované cez indexový fond Amundi JPX-Nikkei 400 so 6,5 % nasledované akciami rozvíjajúcich sa krajín Amundi MSCI Emerging Markets so zhodnotením 4,72 %. Mesačný rast 3,35 % indexového fondu stredne veľkých akciových spoločností db x-trackers Russell MidCap patrí medzi najlepšie v roku.

Hlavným menovateľom priaznivých výsledkov riešení Acrossu boli historické maximá akciových indexov. Rast akcií podporovali najmä priaznivé hospodárske výsledky firiem za tretí štvrťrok, rast ázijských a rozvíjajúcich sa ekonomík a rozhodnutia centrálnych bánk. Tieto síce prinášajú postupné rušenie kvantitatívneho uvoľňovania a tým normalizáciu ekonomického prostredia, avšak bankári nerobia príliš radikálne kroky, ktoré by mohli ohrozovať naštartovaný hospodársky rast.

Across Bond+ na ročnom maxime

Očakávaný rast úrokových sadzieb naprieč svetovými ekonomikami nepridáva na pokoji dlhopisovým hráčom. Mnohí vidia príležitosť v dlhopisoch vydávaných emitentami v rozvíjajúcich sa ekonomikách, či obchodovaných v lokálnych menách, čo sa tiež podpísalo na októbrovej výkonnosti. Dlhopisoví obchodníci sa však väčšinou pripravujú na zvyšovanie výnosov dlhopisov, do značnej miery kumulujú hotovosť, nakupujú dlhové nástroje s kratšou splatnosťou, či pohyblivým kupónom. Pokles cien dlhopisov sa v súčasnosti prejavuje predovšetkým pri štátnych cenných papieroch.

Zhodnotenie Across Bond+ sa opäť odrazilo a zamierilo na svoj ročný vrchol vo výške 8,8 %. K rastu prispelo najmä zhodnotenie dlhových nástrojov ruských bánk a zakaukazskí emitenti s priamou väzbou na cenu čierneho zlata. Do portfólia pribudol nový titul z oblasti obnoviteľných zdrojov od emitenta s globálnou pôsobnosťou. Vďaka novým investorom sa zväčšuje diverzifikácia portfólia a rozširujú možnosti využitia príležitostí v regióne strednej a východnej Európy.

Roboti ovládli indexové fondy

Zhodnotenie spoločností investujúcich do umelej inteligencie Global X Robotics & Artificial Intelligence o 8,5 % nebolo v tomto roku žiadnou výnimkou. Ročná výkonnosť dosiahla 57 %. V tomto roku sa k nemu približuje indexový fond zameraný na japonské akcie Amundi JPX-Nikkei 400 – daily hedged EUR s výkonnosťou 26,84 % a iShares S&P Mid-Cap 400 Growth združujúci stredné spoločnosti s výkonnosťou 25,1 %. Vysokú výkonnosť si udržujú aj veľké akciové indexy. Ich výkonnosť v tomto období opäť láme rekordy. V defenzíve je zhodnotenie zlata a veľké indexové fondy globálnych dlhopisových riešení.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie