Investori sa tešia. Riešenia Acrossu rastú tretí mesiac po sebe

Pomoc finančnému sektoru prostredníctvom bánk a vlád dosahuje astronomické výšky. Len americký Fed si na priame nákupy aktív z trhu pripravil viac ako 6 bil. USD. Ku štátnym a kvalitným korporátnym dlhopisom pridal aj podnikové dlhopisy s neinvestičným ratingom, čím prakticky vylúčil riziko bankrotov. Popri rekordne nízkych úrokových sadzbách poskytol prostriedky na úvery pre malé a stredné podniky vo výške 600 mld. USD. V tomto kontexte sa zdajú snahy ostatných inštitúcií o dotovanie trhu novou likviditou ako nepodstatné. Pritom opatrenia ECB už presiahli doteraz nepredstaviteľnú biliónovú hranicu. Centrálnym bankám sa však nedarí dosahovať inflačné ciele, čo dáva šancu na zisk aj pri negatívnych výnosoch väčšiny štátnych dlhopisov.

Pozitívne ekonomické ukazovatele

Po sérii negatívnych správ sa opláca resuscitácia ekonomík. Platí to na oboch stranách Atlantiku. Po aprílovom výpadku dvadsiatich miliónov pracovných miest sa nezamestnanosť v USA zastavila na 13 % a pribúdajú nové pracovné miesta. Optimizmus vnášajú do Európy predstihové ukazovatele výrobného sektora najvýznamnejších ekonomík, rozbehli sa nákupní manažéri, indexy ich nálady dosahujú expanzívne parametre.

Júnovým tieňom boli rastúce čísla infikovaných koronavírusom. V USA a v Južnej Amerike dosahujú hodnoty rekordné úrovne, no politickí lídri rozsah pandémie nepochopiteľne zľahčujú. Napriek tomu štáty pokračujú v uvoľňovaní opatrení proti šíreniu nákazy, ekonomická aktivita sa dostáva do pohybu. Výkonnosť ekonomík za 2. kvartál však bude tŕnistá.

Zotavovanie produktov pokračuje

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ nezaháľala ani v júni. Nasledovala pozitívnu náladu na trhoch a rastom o 3,67 % potvrdila dobrú kondíciu a prekonala svoj benchmark. Najväčšími ťahúňmi boli pacifické trhy s výnimkou Japonska, rozvíjajúce sa trhy a nové ekonomiky, ktorých príspevok bol viac ako 2 %. Nezaháľali ani európske trhy, ktoré však majú čo dobiehať. Vzhľadom na rastúce ceny na trhu sa v akciovej stratégii mierne zvyšuje pomer trhovej ceny akcií k jej zisku (P/E). Svedčí to o rastúcej ochote investorov byť aktívny na trhu aj v turbulentnejších časoch.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ rastie napriek znižujúcim sa výnosom a zvyšujúcim sa cenám bondov. Centrálne banky pomáhajú, čo im sily stačia a spoločnosti sa spoliehajú na to, že gigantický objem naliateho kapitálu do ekonomiky zvýši ich kredibilitu. Za jún pridala stratégia ďalších 1,6 % a  chýba len krôčik k vymazaniu strát spôsobených koronakrízou. Výnos do splatnosti prináša 3,9 % s duráciou 5,1, pričom v stratégii sa nemenil rating podkladových nástrojov.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ zaznamenala posledný mesiac v pôvodnom zložení. Výkonnosťou prekonala 4 %, za ostatné tri mesiace si pripísala takmer 25 %. Najväčším podielom prispel hedžový fond a komodity, nedarilo sa infraštruktúrnym investíciám.

Across Bond+ pokračuje v raste

Pozitívny sentiment sa pretavil aj do výsledkov Across Bond+, ktorý v poslednom štvrťroku narástol kumulatívne o 4,6 %. Je na dobrej ceste k vymazaniu strát, ktoré tak, ako väčšina trhu, utrpel v priebehu marca. Faktom zostáva, že nízka inflácia netlačí centrálne banky ku zvyšovaniu úrokových sadzieb a nepriaznivé ekonomické fundamenty zvyšujú pravdepodobnosť monetárnych opatrení. Očakávame, že trend posilňovania dlhopisov, a teda znižovanie ich výnosov, bude pokračovať aj v najbližšom období. Fond neustále dopĺňa svoje pozície a vykazuje výnos do splatnosti blížiaci sa k 6 %.

Videohry a e-šport si držia prvenstvo

Po mesiacoch nadvlády kryptomien nastal čas pre hedžový fond, ktorý je na nezastavenie. V tomto roku sa dostal do pozitívneho teritória a jedinou oportunitnou stratégiou, ktorá sa nevie dostať z červených čísel, zostáva Berkshire Hathaway. Výnimočný rok zažíva ethereum. Odpútalo sa od svojho staršieho brata bitcoinu a za prvých 6 mesiacov je s viac ako 80 % lídrom v zhodnotení.

Videohry a internetový šport za tento rok zarobili takmer 33 %.

Líderstvo v Across Crème de la Crème obhájili videohry a internetový šport, ktoré posilnili o viac ako 9 %, čím za tento rok zarobili takmer 33 %. Do pozornosti investorov sa čoraz viac dostávajú rozvíjajúce sa trhy, ktoré po odraze od dna nezadržateľne stúpajú. Majú však čo dobiehať, pretože marcový výpredaj sa týkal predovšetkým rizikovejších aktív.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Across Intelligent Portfolio 100+, Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.