Investori vsadili na globálne oživenie, peniaze masívne presúvajú do indexových fondov

V príleve nových peňazí dosiahlo odvetvie ETF mesačný rekord už druhýkrát za posledné štyri mesiace.

To, že práve pasívne stratégie „vezenia sa“ s trhom získavajú masívnu obľubu, dokazuje fakt, že počas prvých dvoch mesiacov tohto roka investori naliali do indexových fondov 222,5 mld. USD. Je to viac ako dvojnásobok za rovnaké obdobie vlaňajška, kedy na trhoch prebiehali rozsiahle korekcie z obáv šírenia nového vírusu.

ETF, čiže indexové fondy, sa už aj medzi slovenskými investormi skloňujú čoraz viac. Ich úlohou je čo najpresnejšie kopírovať vývoj podkladového aktíva. Môžu ním byť akcie, dlhopisy alebo komodity. ETF kopírujú vývoj trhu v oboch smeroch a sú teda opakom aktívne riadenej stratégie založenej na správnom časovaní vstupu aj výstupu z trhu.

Indexové fondy zaznamenali doposiaľ najrýchlejší začiatok roka s rekordným februárovým prírastkom 139,5 mld. USD. Investori vsadili na rýchle ekonomické oživenie spôsobené vakcináciou. K alokovaniu zdrojov do akcií a komodít prostredníctvom ETF ich povzbudili aj masívne podporné opatrenia FEDu a centrálnych bánk, ako aj skutočnosť, že index S&P 500 atakoval v uplynulom mesiaci historické maximá.

Druhý rekord za štyri mesiace

Podľa londýnskej konzultačnej spoločnosti ETFGI narástol vo februári objem aktív pod správou ETF o 5,7 % oproti novembru. Ten bol s prírastkom 132 mld. USD doposiaľ historicky najlepším mesiacom. „V príleve nových peňazí odvetvie ETF dosiahlo mesačný rekord už druhýkrát za posledné štyri mesiace,“ uviedla Deborah Fuhr, zakladateľka ETFGI.

Masívne prelievanie peňazí svedčí o jednoznačnom smerovaní investorov. Tí sa od aktívnej správy finančných prostriedkov presúvajú k pasívnej správe. Majú na to viacero dôvodov. Nejde len o lepšiu výkonnosť indexových fondov, ale aj o nižšie náklady na ich správu. A navyše –  po roku od nákupu sú výnosy z ETF oslobodené od dane z príjmov. V konečnom dôsledku majú teda investori na svojich účtoch vyššie zhodnotenie, čiže zarábajú viac.

Trojka najsilnejších správcov

Lídrom v príleve hotovosti do ETF je pensylvánsky správca Vanguard, ktorý za prvé dva mesiace roka zaznamenal prírastok vo výške 63 mld. USD. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška, kedy získal nových 42,6 mld. USD, ide o nárast až 48 %.

Darí sa aj najväčšiemu správcovi aktív, spoločnosti BlackRock. V tomto roku zaznamenal prílev do ETF v objeme 42,3 mld. USD.

Za zmienku stojí aj spoločnosť Ark. Špecializuje sa na technologické firmy ako napr. Tesla a s prírastkom 16,1 mld. USD za prvé dva mesiace roka sa radí medzi najrýchlejšie rastúce ETF fondy. Má tak našliapnuté na rýchle prekonanie celého uplynulého roku,  kedy spoločnosť získala do správy 20,5 mld. nových peňazí.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.