Investori vsádzajú na e-commerce. Jedinečná príležitosť v oblasti realít

Popri pretrvávajúcom trende nákupov cez internet zaznamenávame aj rast v dopyte po skladových priestoroch a logistických službách. S tým je spojený zvýšený záujem o strategicky umiestnené priemyselné parky a skladové priestory, pretože rýchlosť a spoľahlivosť dodania objednaných tovarov patrí medzi hlavné konkurenčné výhody.

Riadené realitné fondy

Investície do realít prinášajú aj naďalej stabilné zhodnotenie. Kto zainvestoval do kvalitných nehnuteľností tvoriacich logistické centrá a priemyselné parky, urobil dobre. Po industriálnych nehnuteľnostiach umiestnených na výhodných adresách rastie dopyt, čo pre investorov znamená možnosť zaujímavého zhodnotenia peňazí v nasledujúcom období. Najjednoduchšou cestou sú riadené realitné fondy, pri ktorých sa investor nemusí o nič starať.

V čase, keď ceny nehnuteľností rastú, mnohých láka zhodnocovať voľné finančné prostriedky ich nákupom. Treba však myslieť na to, že z dlhodobého hľadiska sa situácia môže zmeniť, a preto je dôležité zvoliť správnu stratégiu investovania. Aby sa minimalizovala volatilita investovaných prostriedkov, je dobré, aby si klienti portfólio investičných produktov zostavovali zo všetkých skupín finančných nástrojov: akcií, dlhopisov, alternatívnych investícií a realitných investícií. Vhodný pomer finančných nástrojov záleží od preferencií investora aj od aktuálnej situácie na kapitálových trhoch.

Minimalizovaná volatilita

V Acrosse zostavujeme klientom portfólio tak, aby bola minimalizovaná volatilita vo vnútri každého zo štyroch vymenovaných pilierov investovania. To platí aj pre investovanie do realít. Fondy, ktoré v našej spoločnosti ponúkame, obsahujú diverzifikované portfólio nehnuteľností. Navyše je možné vybrať si z rôznych realitných fondov.

Tie zastupujú viaceré oblasti realitného trhu. Sú tvorené z kvalitných nehnuteľností, ktoré prinášajú investorovi zhodnotenie plynúce z nájomného a z rastu cien. Naši klienti majú možnosť investovať do fondu kancelárskych, retailových a najnovšie aj industriálnych nehnuteľností.

Fond so stabilným rastom

Vzhľadom na pozitívny vývoj, ktorý zažívajú práve realitné fondy zložené z industriálnych nehnuteľností, rozhodli sme sa sprístupniť možnosť investovania do tejto oblasti aj našim klientom. Majú možnosť vstúpiť do fondu Accolade Industrial Fund a stať sa tak spoluvlastníkmi nehnuteľností významných priemyselných parkov a logistických centier v Českej republike, Poľsku, Nemecku a na Slovensku. Fond vlastní 21 nehnuteľností. Orientuje sa na parky so strategickou polohou, aby zabezpečil plnú obsadenosť priestorov, čo sa mu zatiaľ úspešne darí. Rozdelenie nájomcov do viacerých odvetví pomáha fondu diverzifikovať prípadnú volatilitu na trhu. Hlavné zastúpenie v ňom má logistika a e-commerce.

Keď sa pozrieme na výkonnosť fondu od jeho založenia v roku 2014, vidíme, že investorom prináša stabilný rast bez významných výkyvov. Ani zmeny v poslednom období jeho výkonnosť nepoznačili. Práve naopak. Fond výrazne rástol. Pripisujeme to práve zvýšenému dopytu v oblasti logistiky a e-commerce po skladových priestoroch.

Chcem vedieť viac

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.