Investovanie do luxusu. Podľahnete mu aj vy?

Hlad po luxusných investíciách rastie, čo v poslednom období dokumentuje markantný nárast ich cien. Index luxusných investícií od investičnej spoločnosti Knight Frank vzrástol za desať rokov o 126 %. Zahŕňa umenie, alkohol, vzácne mince, šperky, autá, veterány, známky či nábytok. Motiváciou na ich nákup je najmä pocit prestíže, spoločenský status, zberateľská vášeň, diverzifikácia majetku a kapitálové zhodnotenie. Takýto typ investície je však vzhľadom na špecifiká a potrebné znalosti o tejto triede aktív určený skúseným investorom. V opačnom prípade hrozí riziko nákupu predraženej „mačky vo vreci“ s neistým vývojom hodnoty investície. Ako sa teda na tomto trhu vyznať?

Investícia vs. zberateľská vášeň

Pri každej investícii platí, že emócie treba dať bokom. Obzvlášť na špecifickom trhu luxusných investícií. Motivácia nákupu je preto kľúčová. Je to investícia na diverzifikovanie majetku a kapitálové zhodnotenie alebo zberateľská vášeň a uspokojenie potrieb? Trh luxusných investícií sa vyznačuje viacerými špecifikami, na ktoré netreba zabúdať. Ceny týchto aktív často ovplyvňujú emócie, čo zapríčiňuje ich vysokú rozkolísanosť. To, čo je obľúbené dnes, nemusí byť zajtra, o týždeň alebo o rok. Nie všetci ocenia emocionálnu hodnotu rovnako. Ak treba okamžite takúto investíciu speňažiť, nie vždy sa nájde kupec. Vlastník je často nútený predávať výrazne pod cenou. Brzdou sú aj vysoké požiadavky vstupnej investície. Luxusné investície si vyžadujú aj nemalé dodatočné náklady. Autá a veterány treba garážovať a opravovať, víno a známky uschovávať, drahé diela poistiť a starodávny nábytok ošetrovať. Laici sa môžu ľahko stať obeťou podvodu, preto mnohí vynakladajú enormný čas na štúdium vlastností kupovaného statku. Ani to však nezaručuje úspech a výnosy vo vyššie uvedenej tabuľke sa ľahko môžu stať utópiou.

Riešením sú indexové fondy

Čo teda v prípade, ak chce investor participovať na výkonnosti luxusných investícií, avšak nechce byť vystavený rizikám v podobe nízkej likvidity, dramatického kolísania cien, vysokých obstarávacích a transakčných nákladov? Bežný investor nemá dostatok času na podrobné štúdium vlastností a charakteristík jednotlivých aktív. Vzhľadom na absenciu komplexného trhového riešenia na finančných trhoch, ktoré by reflektovalo výkonnosť spomenutých investícií, je jednou z možností, ako participovať na tomto segmente, akciový indexový fond Amundi S&P Global Luxury ETF (súčasť Across Créme de la Créme – výber najvhodnejších indexových fondov pre slovenského investora na jednom mieste).

Tento indexový fond umožňuje podieľať sa jedným nákupom na výkonnosti 80 najväčších svetových spoločností zaoberajúcich sa výrobou a distribúciou luxusných statkov, resp. poskytovaním služieb. Medzi najvýznamnejšie pozície fondu patrí americký výrobca športového oblečenia Nike, britský producent známych alkoholických nápojov Diageo, francúzsky koncern LVMH Moët Hennessy podnikajúci v odevnom a potravinárskom priemysle,  automobilky na luxusné autá Daimler a Tesla. Ide o komplexné, transparentné, trhové, likvidné a lacné riešenie s nízkou požiadavkou na vstupnú investíciu a zároveň sa na toto riešenie viaže zákonná možnosť oslobodenia výnosov od dane z príjmov. Opodstatnenosť tejto myšlienky potvrdzuje dosiahnutá výkonnosť. Podkladové aktívum indexového fondu prekonalo za desať rokov globálne akcie o takmer 5 % ročne.

Luxusné investície patria bezpochyby do investičného portfólia každého investora. Ich rozumne namiešaný pomer predstavuje „dodatočné korenie“. Vyznačujú sa nízkou koreláciou s tradičnými triedami aktív a hospodárskym cyklom, čím predstavujú zaujímavú diverzifikáciu s možnosťou nadpriemerného výnosu. Ich fyzický nákup je však určený len pre skúsených investorov, ktorí majú tradičné aktíva v podobe akcií, dlhopisov či komodít v „malíčku“ a v danej oblasti sa vyznajú.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.