Investovať bez straty? Nie, to nie je sci-fi

Across prišiel s novým investičným produktom, ktorý spája zdanlivo nespojiteľné.

Investovanie do akcií býva pre väčšinu slovenských investorov spojené s nadvihnutým obočím a otázkou „nestratím to, čo som vložil“? Finanční odborníci budú argumentovať, že je dobré podieľať sa na hospodárskom raste prostredníctvom akcií, brániť sa inflácii účinnejšie než cez bankové vklady a dlhopisy. Určite spomenú, že základným investičným pravidlom je diverzifikácia, ktorá zvyšuje výnosy a znižuje možné poklesy. Investori však chcú istoty. Svedčí o tom aj 35 mld. euro vkladov v bankách na Slovensku. Okrem toho je viac ako 6 mld. euro dôchodkových úspor v 2. pilieri  umiestnených v garantovaných fondoch.

Dá sa to aj s garanciou

Across prišiel s novým investičným produktom, ktorý spája zdanlivo nespojiteľné – možnosť podieľať sa na výnose akciového indexu a zároveň mať istotu návratnosti vloženej investície. Vo svojej ponuke išiel Across ešte ďalej – prečo sa podieľať len na 100-percentnej výkonnosti akciového indexu počas najbližších troch rokov, keď vhodná finančná štruktúra môže priniesť klientom ešte viac a zvýšiť participáciu na akciovom indexe na 120 %?

Ako podkladový index si Across vybral prestížny akciový index EURO STOXX 50, ktorý pokrýva 50 najväčších spoločností z 11 krajín z eurozóny. Tento tzv. blue-chipsový index zahŕňa európskych lídrov zo super sektorov – od bankovníctva, technológií až po automobilový priemysel. Investovanie do EURO STOXX 50 prináša príležitosť byť akcionárom spoločností Adidas, Philips, či Airbus…

Za posledných 10 rokov priniesol index ročný výnos 5,25 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 66,9 %.

Investičný certifikát Across Protected Euro Stoxx 50+ s úplnou kapitálovou garanciou má tieto parametre:

Dátum vydania certifikátu1. marec 2019
Minimálna investícia na klienta30 000 eur
MenaEUR
Počiatočná cena produktu100
Podkladové aktívumakciový index Euro Stoxx 50
Participácia na zhodnotení120 % výkonnosti Podkladového aktíva
Určenie počiatočnej ceny8. marec 2019
Určenie konečnej ceny8. marec 2022

Rôzne scenáre vývoja pri investovaní 100 000 eur:

 Príklad 1Príklad 2Príklad 3Príklad 4Príklad 5
Výška investície100 000100 000100 000100 000100 000
Predpokladané zhodnotenie EUROSTOXX 50
pri splatnosti, tj. za 3 roky
-10 %0 %10 %20 %30 %
Participácia120 %120 %120 %120 %120 %
Celkové zhodnotenie0 %0 %12 %24 %36 %
Klientova investícia pri splatnosti100 000100 000112 000124 000136 000
Výnos ročne (p.a.)0,00 %0,00 %3,85 %7,43 %10,79 %

Rok 2019 zatiaľ praje akciovým investorom. Výkonnosť väčšiny veľkých akciových indexov sa zhodnocuje tempom, ktoré postupne pokrýva negatíva roku 2018. Klientom sa tým ponúka šanca nakupovať lacnejšie, podieľať sa na zhodnotení vyklesaných akcií vyšším tempom a zároveň s pocitom dobre zabezpečených zadných vrátok. To určite stojí za finančné zamyslenie sa.

Viac informácií o  investičných certifikátoch poskytnú investiční konzultanti Acrossu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.