Investujte bez poplatkov

Aktívne riadené podielové fondy majú pomerne dlhú históriu. Prvý podielový fond – Foreign & Colonial Government Trust, ktorý mimochodom ešte stále existuje, oslávil v tomto roku okrúhlych 150 rokov (20. marca 1868). Na druhej strane – prvý indexový fond pre individuálnych investorov uviedol na trh legendárny Jack Bogle len pred 42 rokmi (31. augusta 1976).

Indexové investovanie bolo donedávna doménou inštitucionálnych investorov. S rozvojom moderných informačných technológií si však nachádza svoje miesto v portfóliách bohatých privátnych alebo uvedomelých retailových investorov. Aktíva v indexových fondoch presahujú 5 biliónov dolárov, čo predstavuje približne štvrtinový podiel na fondovom trhu. Predpokladá sa, že v roku 2025 sa aktíva indexových fondov vyrovnajú aktívam aktívne riadených podielových fondov.

Nadpriemerná výkonnosť, nízke poplatky a žiadne dane

Výhody indexových fondov sú v porovnaní s klasickými aktívne riadenými podielovými fondami jednoznačné. Napríklad podľa štúdie S&P Dow Jones Indicies (https://us.spindices.com/spiva/#/reports) až takmer 85 % portfólio manažérov, ktorí riadili fondy zamerané na veľké americké spoločnosti, nedokázalo za uplynulých päť rokov prekonať index S&P 500 (stav k 31. 12. 2017), a to z týchto hlavných dôvodov:

1. Vysoké poplatky za správu
Priemerný poplatok za správu akciového podielového fondu predstavuje 1,6 % ročne, pričom akciový indexový fond stojí len 0,3 %. Dobehnúť takúto stratu v horizonte piatich rokov, nie je vôbec jednoduché.

2. Ľudský faktor zvyšuje chybovosť
Do riadenia indexového fondu zasahuje človek minimálne alebo vôbec. V aktívne riadenom podielovom fonde musí portfólio manažér urobiť množstvo rozhodnutí. So zvyšujúcim sa počtom rozhodnutí logicky rastie aj počet chýb, ktoré negatívne ovplyvňujú výkonnosť fondu.

3. Bonus: Dane a odvody
Čerešničkou na torte v prípade indexových fondov je fakt, že výnosy investora – fyzickej osoby – sú po roku od nákupu oslobodené od dane z príjmov. Výnosy z klasických podielových fondov musí investor zdaniť, prípadne sú zaťažené aj zdravotnými odvodmi.


Across Challenge 2023, ušetrite poplatky

Pre slovenského investora považujeme indexové investovanie za výhodnejšie ako investovanie do aktívne riadených podielových fondov. Napríklad v Európe majú investori k dispozícii približne 2 000 fondov zameraných na investovanie do amerických spoločností. Vybrať si z takéhoto množstva fondov jedného z budúcich víťazov, je extrémne ťažká úloha aj pre investičného profesionála. Každý rozumný investor by mal zvážiť, či namiesto trávenia času nad tabuľkami podielových fondov s minulou výkonnosťou, nie je efektívnejšie vybrať si fond z nášho zoznamu najlepších indexových fondov „Creme de la Creme“.

Aby sme slovenských investorov inšpirovali takpovediac „live“, pripravili sme Across Challenge 2023. Oproti vybranému indexovému fondu zameranému na veľké americké spoločnosti (SPDR S&P 500 UCITS ETF) sme postavili kôš zložený z troch aktívne riadených fondov s rovnakou investičnou stratégiou (TAM – Americký akciový fond, Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund a KBC Equity Fund America).

Výkonnosť týchto dvoch investičných prístupov (aktívny vs. indexový) budeme sledovať a polročne vyhodnocovať počas nasledujúcich piatich rokov. Ak bude kumulovaná výkonnosť indexového fondu vyššia ako výkonnosť koša podielových fondov (vždy k 28. 2. a 31. 8.), budú môcť naši klienti v nasledujúcom mesiaci investovať do vybraných indexových fondov bez vstupných poplatkov. Čo myslíte, kto zvíťazí? „Robotický“ indexový fond alebo profesionálni portfólio manažéri aktívne riadených podielových fondov TAM, Amundi alebo KBC?

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.