Investujte dlhodobo, získate viac

Jednou z kľúčových otázok pri investovaní je, na ako dlho budeme investovať. Kým pri zadlžovaní nemajú Slováci problém aj s 30-ročnými hypotékami (priemerná splatnosť hypotéky v SR je okolo 25 rokov), na investovanie sa dlhodobo nepozerajú. Na bežných a termínovaných účtoch, ktoré prinášajú nominálne výnosy blízko nuly (po odpočítaní inflácie sú dokonca záporné), držia Slováci okolo dvoch tretín finančných aktív. Keby sa však na svoje peniaze pozerali z dlhodobého hľadiska, mohli by získať oveľa viac.

Vyšší výnos

V rokoch 2005 až 2018 predstavoval priemerný výnos termínovaného vkladu so splatnosťou do dvoch rokov 1,7 % p.a. pred zdanením. Priemerná ročná inflácia pritom dosiahla 1,9 %. To znamená, že peniaze v banke stratili svoju reálnu hodnotu. Potvrdzuje sa, že ukladaním peňazí v banke sa skôr schudobnieva, nie bohatne.

Keď sa pozrieme na globálne akcie, za rovnaké obdobie zarobili takmer 7 % ročne. Ak by ste si v uvedených rokoch ukladali mesačne 100 eur na termínovanom účte, dovedna by ste vložili 16 800 eur. Celkové úspory pred zdanením by dosiahli približne 19 000 eur. Vzhľadom na infláciu by však ich kúpna sila bola len okolo 16 000 eur, a to pred zohľadnením 19-percentnej zrážkovej dane z úrokov. Hodnota účtu v globálnych akciách by za rovnaké obdobie dosiahla až 28 000 eur. Ak by ste investovali prostredníctvom indexového fondu, neplatili by ste navyše ani žiadne dane.

Vyššia pravdepodobnosť, že neprerobíte

Je 74-percentná pravdepodobnosť, že akciová investícia skončí pri ročnom investičnom horizonte v pluse.

Dlhší investičný horizont znamená aj to, že investícia do akcií (majú najväčší výnosový potenciál) sa stáva bezpečnejšou. Podľa štúdie spoločnosti Morningstar, ktorá porovnávala rôzne obdobia držby akcií v rokoch 1926 až 2018, bola 74-percentná pravdepodobnosť, že akciová investícia skončí pri ročnom investičnom horizonte v pluse. Pri piatich rokoch je to už 86 % a pri pätnástich rokoch dokonca 100 %. Štúdia potvrdzuje, že dlhodobá trpezlivosť pri investovaní do akcií sa skutočne vypláca.

Zdroj: Fundamentals for Investors 2018, Morningstar Inc.

Investovanie je beh na dlhé trate. Ak sa rozhodnete nechať svoje peniaze na účte v banke, dávate priestor, aby na nich zarobila banka, nie vy. Vkladateľom zostanú len omrvinky a pocit, že o peniaze je dobre postarané. Každými 10-tisícmi eur, ktoré pri 5-percentnom úrokovom diferenciáli (priemerný ročný výnos akcií mínus ročná úroková sadzba na termínovanom vklade) presuniete z banky do akcií, zvýšite svoj majetok o 7 000 eur v priebehu 10 rokov, o 23 000 eur v horizonte 20 rokov a o 56 000 eur v priebehu 30 rokov. A to už naozaj nejde o „fazuľky“.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.