Investujte v správny čas bez vstupných poplatkov

Počnúc rokom 2018 až do roku 2023 pravidelne, každý polrok, Across porovnáva výkonnosť vybraných aktívne spravovaných fondov s indexovým fondom SPDR S&P 500. Ide o Across Challenge 2023. Ak je v rámci tohto porovnávania výkonnosť indexového fondu vyššia, majú všetci klienti Acrossu možnosť investovať do vybraných indexových fondov ku koncu mesiaca bez vstupných poplatkov. Ako to dopadlo v 3. polroku porovnávania, je už zrejme z názvu článku.

Investovanie vo forme indexových fondov má stale navrch

Indexový fond SPDR S&P 500 dosiahol od septembra 2018 do 29. februára 2020 celkové zhodnotenie 4,93 %. Náročný začiatok roka 2020 sa podpísal pod výkonnosť troch vyhodnocovaných aktívne riadených fondov (0,65 %). Ani v treťom porovnávacom období sa im nepodarilo poraziť indexový fond, dokonca rozdiel vo výkonnostiach sa z predchádzajúceho porovnania ešte zväčšil.

Víťazstvo indexového fondu v tejto rýchlostnej prémii znamená, že klienti Acrossu môžu počas marca opäť využiť príležitosť investovať do indexových fondov zo zoznamu Crème de la Crème bez poplatku za nákup. Pokyn na nákup podľa Podmienok Across Challange 2023 bude zrealizovaný 31. marca 2020.

Bonus navyše predstavujú atraktívne úrovne, v ktorých sa aktuálne nachádzajú svetové finančné trhy. Využívať „výpredajové zľavy“ odporúčajú aj najlepší investori sveta.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.