IT Firmou roka je po druhýkrát Profesia

Na slávnostnom galavečeri IT Gala 2019 vyhlásil Across Private Investments hlavnú kategóriu IT Firma roka už po štvrtýkrát.

Z rúk generálneho riaditeľa Acrossu, Maroša Ďurika, prevzala prestížne  ocenenie Ivana Molnárová, riaditeľka Profesie. Táto technologická spoločnosť potvrdila, že jej úspech v minulom roku nebol náhodný.

Nejde len o pracovný portál

Spoločnosť Profesia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 a mnohí ju vnímajú len ako platformu práce pre zamestnancov a zamestnávateľov. Za firmu pôsobiacu v IT priemysle ju považuje málokto. „Je pravdou, že ľudia vnímajú našu spoločnosť najmä vďaka najväčšiemu pracovnému portálu na Slovensku,“ súhlasí Ivana Molnárová. Profesia je však slovenská technologická spoločnosť. Venuje sa najmä vývoju produktov a služieb určených pre trh práce. Prináša kvalitné online riešenia a pomáha spájať ľudí hľadajúcich prácu s tými, ktorí ju ponúkajú. „Profesia má dnes vyše 100 zamestnancov a už dávno sa všetko netočí len okolo tohto webu. V našom portfóliu sú aj portály Platy.sk, Edujobs.sk, HR nástroj Mark, festivaly príležitostí Profesia days, anketa Najzamestnávateľ a mnoho iného,“ vysvetľuje riaditeľka spoločnosti.

Profesia je dlhodobo finančne zdravá firma. „Svoje zohráva aj súčasná situácia na trhu práce a naša snaha pomôcť spoločnostiam, ktoré kladú dôraz na inzerciu pracovných miest a na podporu zamestnávateľskej značky. V tejto oblasti sme ponúkli klientom nové služby. Z našich analýz vyplýva, že uchádzači reagujú viac na firmy, o ktorých už počuli. Tie sú pre ľudí väčšou istotou stability a lojálnosti,“ dopĺňa I. Molnárová

Technologický vývoj má rýchle obrátky

 V nasledujúcom období sa chce Profesia zamerať na inovácie, nové technológie a segmenty na trhu práce. „Súčasťou našej spoločnosti je inovačný HUB, na ktorom neustále skúšame nové produkty. Tu vznikol aj náš najnovší nástroj tulu. Firmám zjednodušuje rutinné vypĺňanie dokumentov,“ objasňuje Molnárová. Pri otázke, kde vidí Profesiu o desať rokov, tvrdí, že určite ako súčasť trhu práce. „Priznám sa však, že aj pre nás je otázne, ako rýchlo sa budú využívať technologické zmeny. Hoci firmy budú ľudí potrebovať vždy, nemôžeme sa spoliehať na to, že nábory budú vyzerať aj o niekoľko desaťročí rovnako. Možno sa raz dožijeme reality, keď nám systém oskenuje mozog i telo a na základe toho vygeneruje, v akých oblastiach by sme mohli vyniknúť,“ zamýšľa sa nad budúcnosťou spoločnosti riaditeľka Profesie. Hoci prvenstvo v rebríčku medzi prestížnymi technologickými firmami považuje za dôkaz profesionality, je si vedomá, že sa nemožno opájať terajším úspechom a zaspať na vavrínoch. V technológiách ide vývoj rýchlo dopredu.

Najlepší v IT branži

Okrem hlavnej kategórie IT Firma roka sa na IT Gala 2019 odovzdávali ocenenia aj v kategóriách IT Osobnosť, IT Projekt a IT Produkt roka. Po prvýkrát bola vyhlásená aj kategória IT Neo, zameraná na najdynamickejšie a najinovatívnejšie mladé spoločnosti. V kategórii IT Osobnosť si prevzal ocenenie Radoslav Danilák, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Tachyum, najúspešnejším IT Produktom sa stal softvér Minit, ocenenie IT Projekt získal Bikesharing –  verejný bicykel.  Historicky prvé ocenenie IT Neo si odniesla spoločnosť Capturing Reality. Prestížne ocenenia v oblasti informačných technológií a telekomunikácií odovzdali organizátori podujatia IT Gala už po 19. krát.

foto: Ivana Molnárová preberá cenu IT firma roka od Maroša Ďurika.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.