Majster lacného investovania – John (Jack) Bogle

INVESTORSKÉ IKONY – 1. časť

Finančné trhy priniesli historicky priemerné zhodnotenie na úrovni 12 % ročne. Ikony investovania, ktoré predstavíme v nasledujúcich vydaniach Across News, reprezentujú síce len zlomok finančného sveta, avšak každý z nich dramaticky – v dlhodobom horizonte – prekonal výkonnosť trhu. Svojim osobitým spôsobom investovania dokázali všetci zarobiť obrovský majetok a pomohli aj miliónom iných dosiahnuť obdobné výnosy.

Investorské ikony sa väčšinou výrazne odlišovali stratégiami a filozofiou, ktorú uplatňovali pri obchodovaní. Niektorí z nich prišli s novými a inovatívnymi spôsobmi, ako analyzovať svoje investície, zatiaľ čo iní vyberali z množstva príležitostí len podľa svojej intuície. Jediné, čo mali títo investori spoločné, bola ich schopnosť sústavne porážať trh.

Investovanie do indexov

Zakladateľ symbolu nízko nákladového obchodovania spoločnosti Vanguard Group – Jack Bogle – prišiel na svet počas Veľkej krízy v roku 1929. Už počas štúdia na prestížnej Pricentonskej univerzite pracoval na myšlienke svojej investičnej filozofie a vývoji indexových fondov. Zamestnal sa a neskôr aj riadil nezávislú investičnú skupinu Wellington Management. V roku 1976 založil fond Vanguard, ktorý prišiel s revolučnou myšlienkou investovania do indexov s nízkymi nákladmi a s vysokým výnosovým potenciálom. Oslovil aj investorov, ktorí sa dovtedy – kvôli vysokým požadovaným objemom a nákladom – ocitli mimo záujmu investičných domov. Jack Bogle presadzoval myšlienku fondu bez vstupných poplatkov, keďže svoje poplatky si fond vyberá v priebehu investovania. Investori týmto dosahujú výrazne vyššie zhodnotenie.

Investičné odporúčania

Jack Bogle vypracoval pre individuálnych investorov osem základných investičných pravidiel:

1. Hľadaj nízkonákladové fondy
2. Starostlivo zváž dodatočné náklady na poradenstvo.
3. Nepreceňuj historické výkonnosti fondov.
4. Používaj minulé výkonnosti len na posúdenie konzistencie a rizika investície.
5. Daj si pozor na „hviezdnych“ portfólio manažérov.
6. Daj si pozor na objem peňazí investovaný vo fonde.
7. Nevlastni príliš veľa fondov.
8. Kúp si svoj fond a drž ho!

Jack Bogle si svojimi pravidlami a spôsobom investovania získal mnohých nasledovníkov, ktorí si hovoria bogleheads a pravidelne diskutujú na rôznych fórach. Vanguard Group spravuje viac ako 4 bilióny dolárov v 127 fondoch. Ich nosnou myšlienkou sú nízke náklady a pasívne investovanie.

ŽIVOTOPIS

V ďalšej časti seriálu o investičných ikonách prinesieme základné idey zakladateľa hodnotového investovania Benjamina Grahama.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.