Jubilejný rok Acrossu s dielami Kataríny Vavrovej

Výnimočnú kulisu ďalšiemu zo série eventov, organizovaných v roku 15. výročia založenia Across Private Investments, vytvorila vernisáž diel akademickej maliarky Kataríny Vavrovej s podtitulom „Jar si hrá“. Na slávnostnom podujatí, v prítomnosti autorky, sa zúčastnili významní hostia, klienti a manažment skupiny Across, vrátane jej zakladateľa Júliusa Strapeka.

Za uplynulých 15 rokov Across výrazne rozšíril svoje aktivity. Prioritným cieľom, však od vzniku spoločnosti zostáva prinášať zo svetových finančných trhov najlepšie investičné produkty, ktoré efektívne zhodnotia úspory klientov. Na základe analýz a profesionálneho investičného poradenstva sa darí hodnotu spravovaného majetku v skupine kontinuálne zvyšovať, v súčasnosti presahuje vyše 200 miliónov eur. Okrem investovania na kapitálových trhoch je Across aktívny aj v realitnom biznise, energetike, hotelierstve, cestovnom ruchu a v zdravotníctve. V podstate v každom z týchto projektov investuje spolu so svojimi klientmi.

Deň založenia si Across pripomína vždy v januári, v tomto jubilejnom roku sa však rozhodol v pravidelných intervaloch, v spolupráci so spoločnosťou KOFT, približovať v priestoroch Across clubu tvorbu významných slovenských umelcov, medzi nimi aktuálne aj K. Vavrovej, ktorá je žiačkou Albína Brunovského. V jej maliarskej a grafickej tvorbe dominuje imaginárny poetický prejav, keď rôzne fragmenty spomienok a zážitkov spája s prevažne podmanivými postavami žien. Originálnosť jej tvorby umocňuje vrstvenie farieb, tvarov a príbehov na špeciálny japonský papier, ktorý dodáva dielam neopakovateľnú podobu. Jej tvorba bola prezentovaná na viacerých významných domácich i zahraničných výstavách.

Diela K. Vavrovej sú v Across clube pre klientov prístupné do 22. septembra 2017.

Na 1. fotografii K. Vavrová vľavo. Na 2. fotografii huslistka Barbora Botošová.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.