Kedysi najsilnejšia banka nestačí držať krok

Po takmer ôsmich rokoch reštrukturalizácie sa ku koncu júna t.r. znížila bilancia Deutsche Bank takmer o polovicu. Ešte pred necelým desaťročím išlo o najdôležitejšiu svetovú investičnú banku, v roku 2012 však bola Deutsche Bank nútená začať náročný proces transformácie. Výrazne utlmila svoje investičné aktivity, znížila objem a zmenila štruktúru svojej bilancie. Z hľadiska transformácie banky sú tieto opatrenia veľmi dôležité, ostatné svetové banky však medzičasom naberali na sile a postupne vytláčajú Deutsche Bank z jej pôvodnej silnej pozície.

Deutsche Bank je od svojich najlepších časov veľmi vzdialená. Ani za 2. štvrťrok tohto roka nereportovala svoj najlepší výsledok v histórií.  Ako ukazuje graf, príjmy banky sa od roku 2012 znížili o 40 %, keď poklesli z 15 mld. na 8,5 mld. eur. Napríklad, v porovnaní s najmenšou bankou z veľkej sedmičky je to nelichotivý výsledok. Goldman Sachs dokázal za rovnaké obdobie zvýšiť svoje príjmy o polovicu, a to z 10 na 15 mld. USD. Zisk na akciu Deutsche Bank je aktuálne na úrovni dvoch centov, pričom zisk na akciu Goldman Sachs je až 6,29 USD.

Porovnanie príjmov a zisku na akciu Deutsche Bank vs. Goldman Sachs

Z tridsiatich kľúčových analytikov, ktorí  reportujú svoje odhady spoločnosti Bloomberg, si ani jeden nemyslí, že v súčasnosti je vhodné akcie Deutsche Bank nakupovať. Aktuálna cena akcie tejto banky je 8,11 eur, pričom tzv. mediánova cena analytikov je až o -22,9 % nižšia, čiže na úrovni 6,25 eur za akciu. Aj preto 19 analytikov zo spomínanej tridsiatky preferuje znižovanie pozície voči Deutsche Bank a 11 analytikov nateraz preferuje držanie akcií  – pri súčasnej cene neodporúčajú investorom dokupovať a ani predávať.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.