Kinterove diela v Acrosse mlčia, a predsa kladú otázky

Koncom mája t. r. sa v Across Private Investments uskutočnila vernisáž výstavy medzinárodne uznávaného českého umelca Krištofa Kinteru. Na pozadí často absurdných obrazov a objektov poukazuje na ohrozenie životného prostredia a vyjadruje obavy o budúcnosť ľudstva i celej planéty. Jeho umelecké diela sú často konštruované z civilizačnej nadprodukcie – technologického odpadu. Vzbudzujú preto najskôr úsmev, následne však zamyslenie ale aj hnev nad uponáhľanou, konzumnou spoločnosťou, ktorá mnohé existenčné problémy síce naoko reflektuje a rozpitváva, no v rámci svojej laxnosti ich väčšinou necháva tak.

,,Hoci kľúčovým poslaním Acrossu je vytvárať investičné riešenia, ktoré dlhodobo zhodnocujú majetok klientov,“ konštatoval v príhovore na vernisáži Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments, ,,aj my si uvedomujeme potrebu spoločenskej zodpovednosti. Našimi investíciami podporujeme projekty, ktoré majú úžitok pre celú verejnosť, napríklad v oblasti životného prostredia, zdravotníctva či cestovného ruchu. Vo väčšine týchto projektov investujeme spolu s našimi klientmi. Okrem toho, uviedol ďalej M. Ďurik, ,,podporujeme aj športové aktivity a ľahostajné nám nie je ani umenie.“

Potvrdzujú to aj pravidelné výstavy renomovaných slovenských a českých umelcov v priestoroch Across clubu, ktorý sa nachádza v historickej budove z roku 1891 v centre Bratislavy. Aktuálnu výstavu diel K. Kinteru zrealizoval Across v spolupráci s Galériou Nedbalka, vernisáž podporila aj spoločnosť KOFT. Výstavu tvoria diela autora z viacerých tvorivých období, jeho obrazy a objekty popisujú výstižné názvy, ktoré sa v Čechách udomácnili natoľko, až zľudoveli. Kintera vystavoval v posledných rokoch napr. v Belgicku, Švajčiarsku, Holandsku a opakovane v Českej republike. Jeho výstava ,,Nervous Trees“ (r. 2017) sa stala najnavštevovanejšou výstavou žijúceho českého autora v histórii pražskej galérie Rudolfinum. Prezrelo si ju takmer 162 tisíc návštevníkov.

V Across clube sú jedinečné diela K. Kinteru prístupné do konca septembra tohto roku a sú predajné.

Na 1. fotografii nižšie: Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.