Klienti Acrossu v bezpečí inteligentných dlhopisov

Americký prezident neúnavne v lete „tvítoval“ a oznamoval svetu úmysel zaviesť 10-percentné clo na zostávajúcich 300 mld. USD čínskeho importu. Trhy netajili prekvapenie, veď USA sa s Čínou dohodli na obchodnom prímerí už na májovom summite G20. Peking odpovedal úmyslom zvýšiť clá na 75 % importu z USA vrátane farmárskych výrobkov, ropy a áut. Prestrelka medzi oboma stranami spôsobila, že trhy v auguste neúnavne padali.

V tejto neistote investori smerovali do tradičných bezpečných prístavov. Uprednostnili rozvinuté štáty. Index MSCI World, ktorý pokrýva 85 % kapitalizácie rozvinutého sveta, oslabil o 1,9 %, kým index rozvíjajúcich sa ekonomík klesol o viac ako 2,5 %. Dlhopisy s investičným ratingom posilnili o 2 % mesačne a až tretina týchto bondov sa predáva so záporným výnosom. K tradičným skokanom patrilo zlato s nárastom 7,5 %. Od začiatku roka žltý kov posilnil o takmer 20 %. Naopak, ropa, po ktorej sa očakáva menší dopyt, klesla o 6 % za mesiac.

Globálne dlhopisy s 2-percentným rastom

Globálne diverzifikovaná dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ pôsobí ako protiváha pri poklesoch akciových zložiek portfólií. Globálne dlhopisy, ktoré majú najväčšie zastúpenie v portfóliu, priniesli viac ako 2-percentný rast a najväčšou mierou sa podieľali na zhodnotení portfólia o 0,6 % mesačne. Už druhý mesiac za sebou sa darí inflačným bondom, čo majú na svedomí predovšetkým správy z Talianska a  jeho očakávané horšie ekonomické dáta. Strácajú európske neinvestičné dlhopisy, ktoré trpeli za zvýšenú neistotu ohľadom ekonomického rastu. Tieto dlhopisy naviac kopírujú vývoj na akciových trhoch.

Akciové portfólio Across Intelligent Portfolio 100+ sa muselo popasovať s mimoriadnou volatilitou a tri zo štyroch týždňov augusta bolo v negatívnom teritóriu. Odrazilo sa až posledný týždeň mesiaca, čo naznačuje, že trh by mohol nájsť pevnejšiu pôdu pod nohami. Trhy v Európe, ktorá sa potýka s Brexitom, talianskou politickou scénou, novou Európskou komisiou a nemeckou recesiou, svoj potenciál nevyčerpali. Investori čakajú na postoj ECB, ktorá by mala zahájiť kvantitatívne uvoľňovanie a podporiť hospodársky rast.

Rozpačité výsledky alternatívnej „nohy“ portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ možno zhrnúť do dvoch pojmov – hedžový biznis a komodity. Ropa a jej deriváty nemali dobrý mesiac a nevykompenzovali to ani drahé kovy. Hedžový fond sa rozkolísal viac než akcie a klesal tak, že potiahol výkonnosť alternatív nadol o 6 %. Naopak, nadpriemerne sa darilo realitám, ako aj  lídrom v tomto roku – privátnym investíciám. Táto časť investícií je ozdobou tohtoročných výkonností portfólií Acrossu so zhodnotením 17 % ročne.

Across Bond+ zvyšuje svoj potenciál

August si budeme pamätať najmä pre jeho volatilitu, ktorá vzrástla oproti júlu o takmer polovicu. Pod zníženie cien dlhopisov zo strednej a východnej Európy (CEE) sa podpísala nižšia likvidita na trhoch. Spôsobila rozšírenie spreadov medzi dopytom a ponukou.

V nemilosti sa ocitli meny štátov CEE, maďarský forint si siahol na historické dno. Podpísalo sa to pod pokles dlhopisov emitentov z týchto krajín, ktorí importujú suroviny zo zahraničia a ich dlhopisy sú tiež súčasťou fondu. Naopak, pre investorov do dlhopisov CEE sa blyslo na lepšie časy, keď výnosy do splatnosti dlhopisov regiónu významne rástli. Výnos do splatnosti fondu sa zvýšil nad 7 %, pričom durácia portfólia je dlhodobo pod tromi percentami.

Mesiac výhodných nákupov

Dovolenkové obdobie prinieslo oddychový čas aj pre aktíva, čo je signálom pre lacné nákupy. Hoci sa v tomto roku kryptomeny výrazne zhodnocovali, bitcoin aj ethereum v auguste padali. Na posledný prázdninový mesiac nebude v dobrom spomínať ani Warren Buffet. V tomto roku je stále v červených číslach.

Lídrom v ponuke fondov Across Crème de la Crème zostávajú privátne investície z db x-trackers LPX MM® Private Equity so zhodnotením 34,1 %, ktoré sú tiež súčasťou alternatívnych portfólií. V auguste však trh prial najviac UBS ETF Gold hedged EUR, ktoré rástli o 6,7 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie