Kľudný obchodný deň pred vyhlásením nezamestnanosti

Index S&P500 včera uzavrel 0,15% v zisku, potom čo otočil 0,5% stratu.

  • Komoditné akcie mali silný deň
  • Akcie Credit Suisse klesli o 10%, prepustia 4000 ľudí
  • GoPro na nových minimách po slabom výhľade
  • Akcie veľkých bánk sa predávajú za podobné násobky ako v 2009

Obchodovanie bolo opatrné, hlavnou udalosťou sú dnešné čísla nezamestnanosti, kde sa čaká 192 000 pridaných miest. Bez ohľadu na výsledok bude deň určite volatilný, dôležitý bude hlavne možný dopad nezamestnanosti na rozhodovanie FEDu ohľadom ďalšieho zvyšovania sadzieb.

Najsilnejší sektor boli včera prekvapivo komodity, a to hlavne ťažobné firmy ako Alcoa, Monsanto, Newmont Mining a Freeport McMoran. Po dlhom medveďom trhu v komoditách sa objavujú známky oživenia, optimistickí však ostávame hlavne na zlato a Newmont. Ostatné komodity môžu stále ostávať pod tlakom pri spomalení Číny. Energetické giganty BP, Shell, Exxon a ConocoPhilips hlásili najhoršie výsledky za posledných 10 rokov, Conoco muselo znížiť dividendu, čomu Shell zatiaľ vyhol.

Z Indexu S&P500 už hlásilo výsledky 59% firiem, z toho 69% prekonalo očakávania. Celkovo však zisky a tržby medziročne poklesli, po čom väčšinou nasleduje aj pokles akciových indexov. Akcie Credit Suisse padli 10% po strate 6,4 miliardy frankov. Banka plánuje prepustiť 4000 zamestnancov v rámci reštrukturalizácie a prechodu z investičného bankovníctva na správu aktív.

Výrobca kamier GoPro padol na nové minimá, po veľmi slabých výsledkoch. V nasledujúcom kvartáli vidia tržby 180 miliónov dolárov, oproti 290 miliónom čo očakávali analytici. Akcie farmaceutického gigantu Astra Zeneca tiež poklesli po horšom výhľade na tento rok kvôli rastúcim nákladom na vývoj liekov.

Akcie veľkých bánk po celom svete zaznamenali v minulom mesiaci veľký pokles a mnohé z nich sa predávajú za nižšiu cenu než ich čisté aktíva.Iinvestori teda očakávajú negatívnu výnosnosť kapitálu vo finančnom sektore v nasledujúcich rokoch. Dôvodom je otočenie očakávaní vyšších úrokových sadzieb, negatívne sadzby totiž znižujú marže bánk na absolútne minimum, ziskovosť a výnosnosť sektoru by teda klesla. Ďalší krok FEDu je stále záhadou, z plánovaných 4 zvýšení tento rok nakoniec nemusí byť nič. Akcie bánk dnes začínajú byť atraktívne, za podobné ceny sa predávali napríklad v rokoch 1995, 2001 a 2009 čo boli vždy výborné časy na nákup.

Čínska mena sa stále drží blízko miním, štátne rezervy za niekoľko mesiacov poklesli už o 700 miliárd dolárov, a viacerí ekonómovia vyjadrili obavy že nebudú dostatočné, aby zmiernili dopad klesajúceho rastu. To spôsobuje spomalenie ekonomík po celom svete, pričom viaceré veľké hedge fondy otvorili krátke pozície na pokles Číny.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.