Kondícia čínskej ekonomiky je otázna a sťahuje dolu nielen komodity

Piatkové obchodovanie v Európe bolo podľa očakávaní pomerne pokojné. Zverejňené makroúdaje či už z prostredia maloobchodu, trhu práce alebo inflačné čísla pôsobili na investorov pomerne zmiešane. Aj vďaka tomuto a pomerne vysokej miere ignorácie západných investorov voči zvýšenej volatilite čínskeho trhu zakončili európske trhy v blízkosti nuly. Výrazným rastom bránili tiež zverejnené výsledky firiem, ktoré v čoraz väčšej miere poukazujú na slabosť globálnej ekonomiky.

Na druhej strane Atlantiku pokračovala rovnako výsledková sezóna a hoci absentoval vyšší počet reportujúcich firiem, svoje výsledky reportovali ropný giganti Exxon Mobil, Phillips 66 a Chevron, ktoré mali potenciál zahýbať celým trhom. To sa aj stalo nakoľko najmä Exxon Mobil dosiahol v druhom kvartáli najnižší zisk za posledných 6 rokov. To v kombinácii so slabšími výsledkami Chevronu stiahlo nielen akciové indexy do červených čísiel, ale poslalo rovnako výrazne nadol tiež ropu, ktorá si pripísala opäť viac ako 2 percentnú stratu. V piatok sa taktiež v USA zverejňovali čísla zohľadňujúce náklady zamestnávateľov na zamestnancov, ktoré rástli najnižším tempom od roku 1982, čo dáva veľmi slabé vyhliadky na rast miezd a septembrové zvyšovanie úrokových sadzieb FEDom. Aj preto došlo k oslabeniu dolára a k miernemu posilneniu ceny zlata.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii a najmä v Číne skončilo opäť v červených číslach. Nemožno však povedať, že negatívny sentiment trhu nebol zložený na fundamentoch, nakoľko v noci boli zverejnené hodnoty indexu nákupných manažérov (PMI) v priemysle za júl, ktoré dosiahli hodnotu 47,8. Ide o pokračovanie kontinuálneho niekoľko mesačného prepadu daného indexu, ktorý naznačuje pretrvávajúce a závažnejšie problémy v čínskom priemysle a ekonomike ako sa doteraz predpokladalo. O to viac sa dostáva do popredia otázka hodnovernosti a reálnosti oficiálnych štatistík rastu HDP v Číne, ktorý mal v druhom kvartáli rásť o plánovaných 7%. Klesajúca priemyselná produkcia, klesajúci odbyt áut, klesajúca spotreba elektrickej energie a komodít – všetko sú to indikátory charakterizujúce výrazne spomaľovanie rastu ekonomiky, prípadne naznačujúce nadchádzajúcu recesiu. V nadväznosti na uvedené japonský Nikkei uzavrel obchodovanie so stratou 0,18% a čínsky Shanghai Composite momentálne obchoduje v strate cez 2%.

Na dnešné obchodovanie v Európe môže mať spočiatku vplyv negatívny sentiment na trhoch z obáv o kondíciu čínskej, resp. svetovej ekonomiky, pričom neskôr sa očakáva zverejňovanie hodnôt indexu nákupných manažérov PMI v priemysle za júl vo väčšine významných európskych krajín ako Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Britániu i sumárne za celú Eurozónu.

V zámorí dnes očakávame rovnako zverejňovanie priemyselných indikátorov PMI a ISM za júl, spolu s dôležitými číslami o osobnom príjme a spotrebe obyvateľov USA, ktoré môžu naznačiť posilňujúcu alebo ochabujúcu ekonomickú silu obyvateľstva.  Výsledková sezóna nám už pomaly končí, čiže z významnejších firiem dnes reportujú svoje výsledky iba britský bankový gigant HSBC a americká poisťovňa AIG.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.