Korporátne dlhopisy prinášajú vyšší výnos

Výnos prevyšujúci štyri percentá a daňové výhody robia z korporátnych dlhopisov v ponuke finančných inštitúcii atraktívnu alternatívu k nízko úročeným štátnym dlhopisom a bankovým vkladom.

V polovici októbra Across Private Investments uvádza novú emisiu dlhopisov s výnosom 5 % ročne a  splatnosťou 4 roky. Unikátne na týchto dlhopisoch je, že výnos pri splnení zákonných ustanovení bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb, čím sa táto investícia stáva ešte atraktívnejšou. Veľkosť  emisie je 10 mil. EUR. Prostriedky z nej budú – spolu s vlastnými prostriedkami skupiny Across Private Investments – určené na financovanie nových aktivít a projektov v rámci kľúčových holdingových spoločností skupiny.

Záujem investorov o korporátne emisie neustále rastie. Je to najmä z toho dôvodu, že investori preferujú fixný, dopredu známy úrok z dlhopisov pred síce vyšším, ale v čase kolísajúcim výnosom z akcií. Takmer nulové úrokové sadzby na vkladových produktoch bánk tento záujem ešte zvyšujú.

Emisie Acrossu prekročili 100 miliónov

Skupina Across Private Investments sa už pätnásť rokov stará o majetok svojich klientov. S emitovaním a aranžovaním korporátnych dlhopisov má  viac ako 10-ročné skúsenosti. Celkový objem doteraz uvedených emisií presiahol 100 mil. EUR.

Emitentmi dlhopisov sú spoločnosti, ktoré patria do skupiny Across Private Investments, ale aj  mimo nej. Z prostriedkov z emisií sú financované projekty, ktoré investične a manažérsky zastrešuje skupina Across Private Investments. V projektoch ide o partnerské vzťahy s klientmi, ktorí sú zároveň významnými spoluinvestormi, alebo investujú formou nákupu dlhopisov.

Skupina Across Private Investments sa angažuje v cestovnom ruchu a hotelierstve v Chorvátsku a na Slovensku – prostredníctvom spoločnosti Prime Tourist Resorts, do ktorej spadá najvyššie položený hotel Sliezsky dom a športovo-relaxačný komplex Salamadra Resort pri Banskej Štiavnici. Ďalšou oblasťou pôsobnosti je energetický sektor, konkrétne obnoviteľné zdroje energie. Ide o sieť  bio-plynových elektrární na Slovensku (Valaliky, Kokšov Bakša a Kaloša) a v Chorvátsku (Gaj), ktorá je prevádzkovaná prostredníctvom spoločnosti Percebes Energy. V zdravotníctve sa angažuje v rozširujúcej sa sieti praktických lekárov pod názvom Praktická ambulancia. Zameraná je na bezplatné poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov v príjemnom prostredí a na vysokej kvalitatívnej úrovni služieb. Aktuálne sú finalizované projekty v real-estate developmente, čo bude dozaista zaujímavá investičná príležitosť pre mnohých klientov.

Viac informácii o novej emisii dlhopisov a atraktívnych investičných príležitostiach poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.