Korporátne výsledky sú vodou na akciový mlyn

  • Libra po slabých inflačných dátach oslabila, spotrebiteľské ceny rástli najmenej za rok.
  • Akcie IBM nenašli v hospodárskych výsledkoch za 1Q podporu, sklamal najmä hardware.
  • Ropa uvítala týždenný report zásob ropy v USA, poukázal na pokles o 1,1 milióna barelov.

Opadnutie geopolitických rizík a absencia tweetow Donalda Trumpa vnášajú na akciové trhy opätovný optimizmus, čo v kombinácii s rozbehnutou výsledkovou sezónou za prvé tri mesiace roka motivuje investorov navyšovať svoje expozície. K obratu po nedávnej korekcii zavelili najmä technológie. Darí sa aj bankovému sektoru, ktorému prostredníctvom nárastu marží vnášajú vietor do plachiet zvyšujúce sa úrokové sadzby FED-u a vyššie príjmy z držby dlhopisov v bilanciách. Skúpenie nedávneho poklesu pod vplyvom robustného ekonomického fundamentu pri deeskalácii politického napätia tak dopomohlo americkému benchmarku S&P 500 kompletne vymazať straty od začiatku roka.

Na devízovom trhu sa naopak do nemilosti investorov dostalo po neuspokojivých výsledkoch dôvery v nemeckú ekonomiku, ktorá spomaľuje tretí mesiac v rade euro. Pod výpredajovým tlakom sa ocitla aj britská libra. Reagovala na marcové inflačné dáta. Tie poukázali na najnižší nárast spotrebiteľských cien za posledný rok, na čo bude Bank of England pravdepodobne reagovať májovým zvýšením sadzieb. Hlavným cieľom je stabilizácia britskej meny, keďže jej oslabenie tlačí infláciu nahor, čo pri nedostatočnom rastie miezd oslabuje spotrebiteľský dopyt a tým pádom aj rast HDP.

Zvýšenému záujmu sa tešia komodity, ktorým sa darí najmä v neskorej fáze ekonomického cyklu, kedy sa postupne vyčerpávajú voľné kapacity. Darí sa najmä rope, ktorá sa na svetových trhoch obchoduje najvyššie za tri a pol roka, čo do istej miery aktuálne pociťujú aj slovenskí motoristi.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.