Dokumenty

Across vyznáva základné hodnoty podnikania - transparentnosť, spoločenskú zodpovednosť a etiku.

Pravidelne informujeme o našich aktivitách, finančných ukazovateľoch a hospodárskych výsledkoch, zverejňujeme aj ďalšie dokumenty.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.