Investiční konzultanti

Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí.

Dlhoročné poznatky z fungovania veľkých investičných spoločností, dôsledná znalosť ,,best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

marcel versovsky

Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
„Ak nedokážete svojou prácou poslúžiť ľuďom, hľadajte si inú. Ľudí priťahuje, ak pre nich urobíte niečo naviac. Ak máte radi to, čo robíte a dávate do toho kus srdca, klienti to ocenia."

Absolvent MBA The Open University Business School, Milton Keynes, člen britskej CIPD s 9-ročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve. Pôsobil na seniorskych pozíciách v Tatra banke a v ČSOB. Následne pracoval 10 rokov ako externý konzultant v oblasti vzťahového predaja v sektoroch poisťovníctvo, Telco IT a pod. Svoje skúsenosti využíva pri riadení obchodného tímu. V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.

Juraj Kováč

Senior Investment Consultant /
Member of Advisory Board
„Sloboda je pre človeka veľmi dôležitá. Peniaze sú jedným z najlepších nástrojov, resp. prostriedkov na dosiahnutie slobody. Z našich klientov sa snažíme robiť slobodných ľudí alebo v nich túto slobodu ďalej prehlbovať.“

Kapitálovým trhom sa profesionálne venuje vyše 18 rokov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. V priebehu štúdia pracoval na obchodných pozíciách pre obchodníkov s cennými papiermi Proinvest, o.c.p., a.s., a Bonus Invest o.c.p., a.s. Od ukončenia štúdia v roku 2003 pôsobí v skupine Across. Pracoval na viacerých pozíciách, v súčasnosti zastrešuje a udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti.

Jozef Krammer

Senior Investment Consultant /
Member of Advisory Board
,,Investovanie je maximalizovanie pravdepodobnosti úspechu na finančných trhoch. S Acrossom ste o krok bližšie k získaniu väčšej kontroly nad svojimi peniazmi, investíciami a finančnou budúcnosťou."

V spoločnosti Across Private Investments je poradcom predstavenstva. Je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. S poskytovaním bankových a investičných služieb má vyše 16-ročné skúsenosti. V rokoch 2007 až 2016 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Privatbanky, kde prešiel viacerými pozíciami. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa odboru. V Across Private Investments pôsobí od roku 2016.

Kristián Galla

Senior Investment Consultant /
Member of Advisory Board
,,Stotožňujem sa s názorom Warrena Buffetta, že riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte...“

S poskytovaním investičných služieb má vyše 18-ročné skúsenosti. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry v roku 2002 pôsobí v skupine Across. Prešiel viacerými pracovnými pozíciami od Brokera, Investment Managera až po Team Leadera na úseku wealth management. Riadiace funkcie vykonával od roku 2008. V súčasnosti zastrešuje a aktívne udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti.

Marián Harach

Senior Investment Consultant /
Member of Advisory Board
„Zo všetkých druhov kapitálu je v obchode najproduktívnejšia dôvera.“

V spoločnosti Across Private Investments zastrešuje prioritne starostlivosť o klientov v Banskobystrickom kraji. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2001 pôsobil v Tatra banke, ako vedúci oblastného zastúpenia naštartoval privátne bankovníctvo na strednom Slovensku. Neskôr pracoval v spoločnosti CORPIA Group, a.s. Šesť rokov zastával funkciu Head of Client Relationship Management a zodpovedal za komunikáciu s bankami Société Générale Private Banking (Suisse) SA Zurich, UBS AG Private banking Vienna Office, Bank Julius Baer & Co. Ltd. Zurich Switzerland, Banque Pictet & Cie SA Geneva Switzerland. Zastrešoval aj spoluprácu s Bank Lombard Odier & Co Ltd Geneva Switzerland. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

Miloš Šelest

Senior Investment Consultant /
Member of Advisory Board
,,Úspech je stav mysle. Nemôžete podvedome myslieť na prehru a zároveň očakávať pozitívne udalosti. Na úspech sa musíte plne koncentrovať."

V spoločnosti Across Private Investments sa zameriava najmä na akvizície VIP klientov. Po štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU Nitra si doplnil vzdelanie na Bank Akademie vo Viedni. V oblasti privátneho bankovníctva pôsobil na viacerých obchodných aj manažérskych pozíciách. Okrem slovenských bánk pracoval aj v prestížnej lichtenštajnskej banke LGT na pozícii senior privátneho bankára zodpovedného za región Slovensko a ČR. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

Vladimír Klimeš

Senior Investment Consultant
,,Každý deň vytváram individuálne riešenia pre našich klientov. Mojim cieľom je, aby ich peniaze zarábali bez toho, aby s tým mali nejaké starosti."

V spoločnosti Across Private Investments je poradcom predstavenstva. Skúsenosti v oblasti komunikácie, business developmentu či krízového manažmentu nadobúdal v privátnej sfére od roku 1990. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry pôsobil vo viacerých vydavateľských skupinách, o.i. napríklad v TREND Holdingu. Neskôr bol členom predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu. Na kapitálových trhoch má jedenásťročné skúsenosti. V súčasnosti sa zaoberá najmä fundamentálnou a technickou analýzou menových párov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

Milan Mucha

Senior Investment Consultant
,,Pri investovaní treba poznať nielen cenu, ale aj hodnotu. Nebezpečná je neznalosť."

V bankovom sektore má dlhoročné skúsenosti. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2000 až 2002 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Tatra banky. Neskôr pôsobil vo VÚB, kde od roku 2004 pracoval ako relationship manager pre firemnú klientelu. V ďalších obdobiach zastával rovnakú pozíciu v OTP Banke a neskôr aj v Slovenskej sporiteľni. V Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

Marek Fekete

Senior Investment Consultant
,,Nečítame našim klientom myšlienky, ale na základe dôkladnej analýzy umožňujeme ich peniazom ďalej rásť."

V spoločnosti Across Private Investments zastrešuje prioritne starostlivosť o klientov v Košickom a Prešovskom kraji. Je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby – priemyselný marketing. V oblasti privátneho bankovníctva má dlhoročné profesionálne skúsenosti. V rokoch 2008 – 2010 poskytoval ako osobný bankár finančné poradenstvo v Tatra banke. Neskôr, v rokoch 2010 až 2018, pracoval ako privátny bankár a produktový špecialista v Privatbanke. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

Martina Kolesárová

Senior Investment Consultant
„Aby ste dosiahli to, čo chcete, musíte veriť tomu, čo robíte."

V bankovom biznise má dlhoročné skúsenosti. Po absolvovaní Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor financie a bankovníctvo, pracovala najskôr v Komunálnej banke ako odborná ekonómka. Následne zastrešovala kompletné vedenie bankovej účtovnej agendy v Dexia banke. Od roku 2006 pôsobila v Tatra banke na pozícii privátneho bankára s orientáciou na VIP klientov, na analýzu ich potrieb a tvorbu investičných portfólií. Bohaté skúsenosti má aj v oblasti inovácií a aplikácie bankových informačných systémov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2021, prioritne zastrešuje starostlivosť o klientov v Košickom a Prešovskom kraji.

kristian jakubovskij

Kristián Jakubovskij

Senior Investment Consultant
„Investovanie je ako tréning. Len správna technika a čas ukážu naozajstné výsledky.“

Poskytovaniu investičných služieb sa profesionálne venuje viac než 5 rokov. V roku 2015 začal pôsobiť na oddelení Tatra Banka Private Banking, kde patril k najlepším privátnym bankárom. Do Across Private Investments nastúpil v roku 2020 ako špecialista na riadené portfóliá a investičné stratégie na kapitálovom trhu, zodpovedá za starostlivosť o bonitných klientov spoločnosti.

Adam Trnka

Senior Investment Consultant
,,Investujte tak, aby sa náhoda a šťastie stali irelevantnými."

V oblasti privátneho bankovníctva pôsobí od skončenia štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo, investovanie. Profesionálnu kariéru začal v Tatra banke, kde spoluzakladal najväčšie akvizičné oddelenie pre affluentnú klientelu na Slovensku, neskôr navrhol nový úverový produkt pre kreditné karty. Znalosti z oblasti finančného manažmentu využil na pozícii Finančného riaditeľa v leteckej spoločnosti JetBee Czech. V Across Private Investments pôsobí od roku 2021.

Martin Dubina

Investment Consultant
,,Investovanie je vstupenkou do neznáma. V Acrosse pracujeme na tom, aby vstupenka pre našich klientov nebola jednosmerná a limitovaná."

Investovaniu a správe majetku sa aktívne venuje viac ako 10 rokov. Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor podnikové financie. Pôsobil na viacerých obchodných a projektových pozíciách v súkromnom sektore. Od roku 2017 pracoval v Tatra banke na pozícii konzultanta a od roku 2018 zastával pozíciu relationship manager pre firemných klientov v segmente SME. V Across Private Investments pôsobí od roku 2021 a prioritne zastrešuje akvizície a starostlivosť o bonitných klientov.

Miloš Krššák

Institutional Sales Manager
,,Na peniazoch je najkrajšia finančná sloboda. Doprajte si ju."

Kapitálovým trhom sa profesionálne venuje vyše 28 rokov. Na pozícii Institutional Sales Manager v Acrosse pracuje od júna 2021. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor finančníctvo a bankovníctvo. Už počas štúdia na vysokej škole začal pracovať ako opčný trader. Postupne sa prepracoval do Tatra banky, kde zastrešoval predaj a obchodovanie s produktami treasury. Neskôr bol riaditeľom investičného bankovníctva v ČSOB a v rokoch 2007 až 2014 generálnym riaditeľom Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. Košice. V nasledujúcich šiestich rokoch pôsobil v ARCA Brokerage House, o.c.p., a.s., ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva.

Najmúdrejší spôsob, ako investovať Vaše peniaze

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.