Investiční konzultanti

Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí.

Dlhoročné poznatky z fungovania veľkých investičných spoločností, dôsledná znalosť ,,best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
„Jediný spôsob, ako získať to, čo chcete, je pomôcť dostatočnému množstvu ľudí získať to, čo chcú oni.“

Absolvent MBA OUBS Milton Keynes, člen britskej CIPD s 9-ročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve. Pôsobil na senior pozíciách v Tatra banke a v ČSOB. Následne pracoval 10 rokov v roli externého konzultanta pre oblasti vzťahového predaja v sektoroch Poisťovníctvo, Telco IT a pod. Svoje skúsenosti využíva pri riadení obchodných tímov a nastavovaní procesov. V spoločnosti Across Private Investments je zodpovedný za vedenie tímu investičných konzultantov a budovanie starostlivosti o klientov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.

Juraj Kováč

Chairman of Advisory Board
„Sloboda je pre človeka veľmi dôležitá. Peniaze sú jedným z najlepších nástrojov, resp. prostriedkov na dosiahnutie slobody. Z našich klientov sa snažíme robiť slobodných ľudí alebo v nich túto slobodu ďalej prehlbovať.“

Kapitálovým trhom sa profesionálne venuje vyše 17 rokov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. V priebehu štúdia pracoval na obchodných pozíciách pre obchodníkov s cennými papiermi Proinvest, o.c.p., a.s., a Bonus Invest o.c.p., a.s. Po ukončení štúdia pôsobil v skupine Across ako Investment Manager, Senior Investment Manager, Relationship Manager a Head of Wealth Management. Jeho hlavnými doménami sú oblasť obchodu a private equity projekty. Zastrešuje a udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti. V Across Private Investments pôsobí od roku 2003.

Kristián Galla

Vice-chairman of Advisory Board
,,Stotožňujem sa s názorom Warrena Buffetta, že riziko prichádza vtedy, keď neviete čo robíte...“

V skupine Across pôsobí od začiatku svojej profesionálnej kariéry. S poskytovaním investičných služieb má vyše 17-ročné skúsenosti. V rámci tohto zamerania prešiel v Acrosse viacerými pracovnými pozíciami od Brokera, Investment Managera až po Team Leadera na úseku Wealth Management. Riadiace funkcie vykonáva od roku 2008. Zameriava sa predovšetkým na obchod a private equity projekty. V súčasnosti zastrešuje a aktívne udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti. V Across Private Investments pôsobí od roku 2002.

Vladimír Klimeš

Member of Advisory Board
,,Každý deň vytváram individuálne riešenia pre našich klientov. Mojim cieľom je, aby ich peniaze zarábali bez toho, aby s tým mali nejaké starosti."

V spoločnosti Across Wealth Management o.c.p., a.s., je poradcom predstavenstva. Skúsenosti v oblasti komunikácie, business developmentu či krízového manažmentu nadobúdal v privátnej sfére od roku 1990. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry pôsobil vo viacerých vydavateľských skupinách, o.i. napríklad v TREND Holdingu. Neskôr bol členom predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu. Na kapitálových trhoch má desaťročné skúsenosti. V súčasnosti sa zaoberá najmä fundamentálnou a technickou analýzou menových párov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

Jozef Krammer

Member of Advisory Board
,,Investovanie je maximalizovanie pravdepodobnosti úspechu na finančných trhoch. S Acrossom ste o krok bližšie k získaniu väčšej kontroly nad svojimi peniazmi, investíciami a finančnou budúcnosťou."

V spoločnosti Across Wealth Management o.c.p., a.s., je poradcom predstavenstva. Je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. S poskytovaním bankových a investičných služieb má vyše 15-ročné skúsenosti. V rokoch 2007 až 2016 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Privatbanky, kde prešiel viacerými pozíciami. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa odboru. V Across Private Investments pôsobí od roku 2016.

Miloš Šelest

Member of Advisory Board
,,Úspech je stav mysle. Nemôžete podvedome myslieť na prehru a zároveň očakávať pozitívne udalosti. Na úspech sa musíte plne koncentrovať."

V spoločnosti Across Wealth Management o.c.p., a.s., je poradcom predstavenstva. Zameriava sa na akvizície VIP klientov, nastavovanie externej komunikácie, najmä v súvislosti s investičnými a legislatívnymi opatreniami. Po štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU Nitra si doplnil vzdelanie na Bank Akademie vo Viedni. V oblasti privátneho bankovníctva pôsobil na viacerých obchodných aj manažérskych pozíciách. Okrem slovenských bánk pracoval aj v prestížnej lichtenštajnskej banke LGT na pozícii senior privátneho bankára zodpovedného za región Slovensko a ČR. V Acrosse pôsobí od roku 2018.

Marián Harach

Member of Advisory Board
„Zo všetkých druhov kapitálu je v obchode najproduktívnejšia dôvera.“ Demosthenes

V Across Wealth Management o.c.p., a.s., je poradcom predstavenstva a regionálnym riaditeľom pre Banskobystrický kraj. Absolvoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Privátnemu bankovníctvu sa venuje takmer 20 rokov. Pôsobil najskôr v Tatra banke, kde v rokoch 2001 až 2009 ako vedúci oblastného zastúpenia naštartoval a zastrešoval jej aktivity v privátnom bankovníctve na strednom Slovensku. Ďalších deväť rokov pracoval v spoločnosti CORPIA Group, a.s. Zastával funkciu Head of Client Relationship Management a zodpovedal za komunikáciu s bankami Société Générale Private Banking (Suisse) SA Zurich, UBS AG Private banking Vienna Office, Bank Julius Baer & Co. Ltd. Zurich Switzerland, Banque Pictet & Cie SA Geneva Switzerland. Zastrešoval aj spoluprácu s prestížnou bankou Bank Lombard Odier & Co Ltd Geneva Switzerland, ktorá bola založená v roku 1796. V Across Private Investments pôsobí od septembra 2018.

Milan Mucha

Senior Investment Consultant
,,Pri investovaní treba poznať nielen cenu, ale aj hodnotu. Nebezpečná je neznalosť."

V bankovom sektore má dlhoročné skúsenosti. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2000 až 2002 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Tatra banky. Neskôr pôsobil vo VÚB, kde od roku 2004 pracoval ako relationship manager pre firemnú klientelu. V ďalších obdobiach zastával rovnakú pozíciu v OTP Banke a neskôr aj v Slovenskej sporiteľni.

Roman Hrabovský

Investment Consultant
,,V Acrosse definujeme realitu a vytvárame najlepšie investičné riešenia pre klientov."

Na finančnom trhu pôsobí od roku 2009, kedy začal na pozícií finančného sprostredkovateľa. Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Bratislave, odbor daňovníctvo a poisťovníctvo. Prvé praktické skúsenosti z bankovníctva a investícií nadobúdal v Tatra banke. Od roku 2013 zastával pozíciu investičného konzultanta v spoločnosti Arca Consulting. Má 6-ročné skúsenosti s prácou s privátnymi klientmi a navrhovaním investičných riešení klientom podľa ich potrieb.

Marek Fekete

Senior Investment Consultant
,,Nečítame našim klientom myšlienky, ale na základe dôkladnej analýzy umožňujeme ich peniazom ďalej rásť."

V spoločnosti Across Wealth Management o.c.p., a.s., pracuje na pozícii senior privátny bankár s prioritnou starostlivosťou o klientov v Košickom a Prešovskom kraji. Je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby – priemyselný marketing. V oblasti privátneho bankovníctva má dlhoročné profesionálne skúsenosti. V rokoch 2008 – 2010 poskytoval ako osobný bankár finančné poradenstvo v Tatra banke. Neskôr, v rokoch 2010 až 2018, pracoval ako privátny bankár a produktový špecialista v Privatbanke. V Across Private Investments pôsobí od apríla 2018.

Roland Vízner

Head of Institutional Sales
„Je dobre mať peniaze a veci, čo si za ne viete kúpiť. Je ešte lepšie je z času na čas sa ubezpečiť, či ste nestratili to, čo sa za peniaze kúpiť nedá.“ George Lorimer

Absolvent Fakulty Manažmentu UK v Bratislave, na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov. Na rôznych riadiacich a obchodných pozíciách pracoval pre bankovú skupinu Raiffeisen na Slovensku, v Rakúsku a na Ukrajine, kde vybudoval a riadil divíziu kapitálových trhov a predaja treasury produktov. Neskôr spoluzakladal a riadil úspešný Hedge Fond zameraný na dlhopisy a lokálne meny na rozvíjajúcich sa trhoch. Pôsobil aj v oblasti e-commerce, kde sa podieľal na zakladaní a riadení úspešného a rýchlo rastúceho start-upu. V Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedá za predaj produktov inštitucionálnym investorom.

Najmúdrejší spôsob, ako investovať Vaše peniaze

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.