Kariéra

Zaraď sa medzi úspešných investičných konzultantov v starostlivosti o majetok bonitných privátnych a inštitucionálnych klientov. Podieľaj sa na vytváraní najlepších investičných riešení pre našich klientov.

Investičný konzultant

Náplň práce

Starostlivosť o existujúcich klientov:

 • identifikácia investičných cieľov klientov prostredníctvom ich profilu
 • vytváranie investičných stratégií na základe investičných cieľov klientov
 • pravidelný reporting portfólia a informovanie klientov o vývoji hodnoty ich investícií
 • aktívna práca s CRM
 • spracovanie žiadostí a pokynov od klientov, formálna kontrola
 • priebežné informovanie klientov o nových službách a produktoch spoločnosti
 • aktívna účasť na podujatiach pre klientov (odborné, spoločenské, kultúrne, športové a pod.)

Akvizičná činnosť:

 • aktívne vyhľadávanie potenciálnych klientov a budovanie databázy kontaktov
 • participácia na klientskych podujatiach, seminároch a konferenciách s cieľom budovania nových kontaktov
 • aktívne získavanie referencií

Vzdelanie

 • vysokoškolské
 • MS Office (Word, Excel, Power Point), internet, sociálne siete
 • anglický jazyk B1
 • vodičský preukaz B

Požiadavky

 • silná motivácia a orientácia na stanovené ciele
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • odolnosť voči stresu
 • analytické myslenie
 • prax v oblasti starostlivosti o klientov minimálne 3 roky
 • schopnosť viesť profesionálny akvizičný obchodný rozhovor
 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
 • profesionálne vystupovanie, predajné a presvedčovacie zručnosti
 • znalosť finančných trhov a produktov
 • schopnosť ďalšieho rozvoja a rastu

Ponúkame

 • prácu v profesionálnom kolektíve, možnosť sebarealizácie a rastu v oblasti investičného poradenstva
 • možnosť nadpriemerného finančného ohodnotenia na základe splnených cieľov
 • možnosť zvýhodnenej ponuky produktov a služieb spoločnosti

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu pošlite životopis s motivačným listom na kariera@across.sk

Písomne odpovedáme záujemcom pozvaným na vstupný pohovor. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom procese, budú po jeho ukončení zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.