1. Vízia

Našou ambíciou je byť dôveryhodným, rešpektovaným investičným poradcom a správcom peňazí úspešných ľudí.

hodnoty Across private investments

2. Hodnoty

Vieme, že pri investovaní neexistujú skratky ani zázračné riešenia. Existuje len disciplína, vytrvalosť a dôkladnosť. Táto práca vás musí baviť, aby ste dokázali vyhodnocovať všetky vstupy; jasne definovať dlhodobý cieľ a prísne ho verifikovať. Na jednej strane rozptyľovať obavy, že prerobíte, na strane druhej tlmiť prehnané očakávania.

Budeme k vám otvorení. Toto je hlavný prísľub, ktorý klientom v Acrosse dávame. O čo jednoduchšie znie, o to náročnejšie sa napĺňa. O otvorenosť ide pri našom priateľskom prístupe, ale aj pri vytváraní nových investičných riešení. Sme flexibilní v reagovaní na zmeny, ktoré prináša svet investícií a sme transparentní vo všetkých výstupoch. Pracujeme tak, aby klienti mali prehľad o tom, čo sa deje. Naša otvorenosť má veľa dimenzií, ale jediný cieľ – aby u nás zhodnocovali peniaze efektívne.

Vzťahy medzi klientmi a investičnými konzultantmi prehlbuje ústretovosť. Naším cieľom je, aby sa u nás klienti cítili výnimočne. Dobre poznáme ich očakávania a individuálne ciele, aj preto dokážeme navrhnúť jedinečné riešenia s optimálnym investičným profilom pre každého klienta. Ak vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré sú oslobodené od daní a zdravotných odvodov.

inovativnost Across private investments

Sme silný tím s víziou. Naším inovatívnym prístupom a neustálym napredovaním inšpirujeme klientov k rastu. Vieme, že aj úspešní potrebujú lídra v oblasti privátneho investovania. Rastový potenciál trhov využívame v prospech klientov. Spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami vo svete, na jednom mieste vieme ponúknuť celý investičný svet.

Nespoliehame sa na náhodu. Sme presvedčení, že úspech od neúspechu odlišuje vytrvalosť. Uvedomujeme si, že finančné trhy sú dynamický celok, ktorý sa neustále vyvíja. Svet rastie. Náš zodpovedný a disciplinovaný prístup je pre klientov zárukou profesionality; na finančnom trhu sme pre nich stabilným a spoľahlivým partnerom.

3. Transparentnosť

Disponujeme licenciou obchodníka s cennými papiermi na slovenskom finančnom trhu. Pracujeme transparentne, pod dohľadom Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií. Klientom poskytujeme investičné služby na základe rovnakej licencie ako banky.

4. Online prehľad

Naši klienti majú prostredníctvom internetu 24 hodín denne a 7 dní v týždni prístup na svoj investičný účet. Môžu sledovať zrealizované investície, vývoj ich hodnoty a každý pohyb na svojom účte.

5. Spoločenská zodpovednosť

Nezabúdame ani na verejnú prospešnosť investovania. Našimi investíciami napomáhame projektom s úžitkom pre celú spoločnosť. V rámci filantropických aktivít prispievame na rôzne charitatívne a dobročinné iniciatívy. Okrem toho podporujeme slovenské umenie aj športovcov, napríklad olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha a atléta, šprintéra Jána Volka, ktorý je halovým majstrom Európy z Glasgowa 2019. Boli sme hlavným partnerom úspešného futsalového tímu ŠK Across Pinerola, spolupracujeme s Hokejovým klubom UMB v Banskej Bystrici a MŠK v Žiari nad Hronom. Pomáhame mladým talentom v oblasti squashu, cyklistiky a atletiky. Prispievame aj na charitatívne projekty a dobročinné organizácie.

Naši klienti

Naši klienti sú vždy na prvom mieste. Všetko úsilie venujeme tomu, aby sme porozumeli ich potrebám, zanalyzovali vhodné investičné príležitosti a pripravili pre nich optimálne individuálne riešenia.

Privátni klienti

Orientujeme sa na dlhodobé zhodnocovanie peňazí úspešných ľudí, ktorí disponujú investičným majetkom v hodnote 100-tisíc euro a viac

Naše produkty

Sprostredkovatelia

Vytvárame investičné produkty pre maklérske spoločnosti a individuálnych sprostredkovateľov, ktorí disponujú kmeňom privátnych klientov

Chcem investovať

Inštitucionálni klienti

Špecializujeme sa na stabilizačné a dôchodkové sporiace schémy pre spoločnosti s 500 a viac zamestnancami ako alternatívy k 3. dôchodkovému pilieru

Chcem investovať

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.