1. Vízia

Našim cieľom je prinášať klientom najlepšie investičné produkty, ktoré v danom čase ponúkajú svetové finančné trhy. Na základe dôkladných analýz vytvárame investičné riešenia, ktoré dlhodobo zvyšujú hodnotu majetku. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty.

2. Hodnoty

Pri svojej práci rešpektujeme odkaz najúspešnejších svetových investorov - Benjamina Grahama, Jacka Bogla, Phillipa Fishera a Billa Grossa; vážime si postupy, ktoré uplatňuje Warren Buffett v spoločnosti Berkshire Hathaway. Našich klientov považujeme za partnerov, vo väčšine projektov investujeme spoločne.

3. Objektivita a nezávislosť

Produktmi našej skupiny nie sme viazaní a ani limitovaní, dokážeme preto navrhnúť jedinečné riešenia s optimálnym investičným profilom pre každého klienta. Orientujeme sa na čistý výnos z investícií. Ak teda vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré sú oslobodené od daní a zdravotných odvodov.

4. Individuálny prístup

U nás má každý klient k dispozícii svojho investičného konzultanta. Poznáme dobre vaše očakávania a individuálne investičné ciele. Právne a daňové poradenstvo je samozrejmou súčasťou našich služieb.

5. Transparentnosť

Disponujeme licenciou obchodníka s cennými papiermi na slovenskom finančnom trhu. Pracujeme pod dohľadom Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií. Klientom poskytujeme investičné služby na základe rovnakej licencie ako banky.

6. Investičná komisia

Výber alebo správu investičných produktov zabezpečujú investiční špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pôsobili v renomovaných domácich a zahraničných finančných inštitúciách.

Pavol Záhymský

Chairman of Investment Committee

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a podpredsedom predstavenstva. Je absolventom University of Exeter (Veľká Británia), kde vyštudoval MBA zo zameraním na finančníctvo a investovanie. V rokoch 2000 až 2002 pôsobil v investičnej banke Raiffeisen Central Bank v Londýne. Od roku 2002 zastával pozíciu riaditeľa v oblasti akciových trhov so zameraním na Emerging markets v investičnej banke UniCredit Bank v Londýne. V Acrosse zodpovedá za riadenie portfólia v rámci spoločnosti Across Trading.

Andrej Rajčány

Member of Investment Committee

Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov, a to na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie portfólio manažmentu. Okrem iného priamo riadi investičný fond Across Bond+ a inteligentné portfóliá Across Intelligent Portfolio+.

Maroš Ďurik

Vice-chairman of Investment Committee

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a predsedom predstavenstva. Investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu venuje vyše 15 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Od roku 2000 pracoval na rôznych manažérskych pozíciách v Tatra Asset Managemente, Across Private Investments, či v investičnej skupine Slovintegra. V Acrosse zodpovedá za oblasť investičných produktov.

Jakub Rosa

Analytik

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Predchádzajúce skúsenosti z privátneho bankovníctva v komerčnej banke využíva pri obchodovaní na kapitálovom trhu. V Acrosse zodpovedá za implementáciu rozhodnutí Investičnej komisie a denný chod oddelenia portfólio manažmentu. Zaoberá sa analyzovaním vývoja finančných trhov, pravidelne publikuje v médiách komentáre na aktuálne témy.

7. Investiční konzultanti

Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Dlhoročné poznatky z fungovania veľkých investičných spoločností, dôsledná znalosť ,,best-practices" a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

8. Online prehľad

Naši klienti majú prostredníctvom internetu 24 hodín denne a 7 dní v týždni prístup na svoj investičný účet. Môžu sledovať zrealizované investície, vývoj ich hodnoty a každý pohyb na svojom účte.

9. Spoločenská zodpovednosť

Nezabúdame ani na verejnú prospešnosť investovania. Našimi investíciami podporujeme viaceré projekty, ktoré majú úžitok pre celú spoločnosť, napríklad v oblasti ,,zelených” zdrojov energie a životného prostredia. Aktívne podporujeme aj šport. Dlhodobo sme hlavným partnerom extraligového futsalového tímu ŠK Across Pinerola, podporujeme mladé talenty v oblasti squashu, cyklistiky a atletiky. Okrem iných športovcov podporujeme olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha a strieborného medailistu z halových Majstrovstiev Európy v atletike, šprintéra Jána Volka.

Naši klienti

Naši klienti sú vždy na prvom mieste. Všetko úsilie venujeme tomu, aby sme porozumeli ich potrebám, zanalyzovali vhodné investičné príležitosti a pripravili pre nich optimálne individuálne riešenia.

Privátni klienti

Orientujeme sa na dlhodobé zhodnocovanie peňazí úspešných ľudí, ktorí disponujú investičným majetkom v hodnote 100-tisíc euro a viac

Naše produkty

Sprostredkovatelia

Vytvárame investičné produkty pre maklérske spoločnosti a individuálnych sprostredkovateľov, ktorí disponujú kmeňom privátnych klientov

Chcem investovať

Inštitucionálni klienti

Špecializujeme sa na stabilizačné a dôchodkové sporiace schémy pre spoločnosti s 500 a viac zamestnancami ako alternatívy k 3. dôchodkovému pilieru

Chcem investovať

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.