Skupina Across

Skupina Across vznikla v roku 2002. Materskou spoločnosťou a zároveň akcionárom dcérskych spoločností v skupine je Across Finance, a.s. Finančné zdroje v rámci skupiny koncentruje a riadi Across Funding, a.s.
Across Private Investments

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Sme moderný investičný poradca a správca finančných aktív úspešných ľudí. V skupine Across zastrešujeme od roku 2002 kľúčové aktivity súvisiace s dlhodobým zhodnocovaním majetku. V súčasnosti spravujeme aktíva vo výške 220 mil. eur a naše služby využíva približne 850 klientov. V rámci privátneho investovania spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami vo svete, na jednom mieste ponúkame celý investičný svet. AWM je licencovaný subjekt pod dohľadom NBS a člen Garančného fondu investícií.

Ako finančný investor pôsobí skupina Across vo viacerých oblastiach

Hotelierstvo

Aktivity skupiny v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku a v Chorvátsku zastrešuje spoločnosť Prime Star Hotels, a.s. Do portfólia patrí najvyššie položený hotel na Slovensku – Sliezsky dom a rezort Salamandra v Štiavnických vrchoch. V  Chorvátsku sú  to hotely Trakoščan a Zelená Punta na ostrove Uglian.

Zdravotníctvo

Aktuálny stav zdravotníctva a dopyt pacientov po plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti vytvorili priestor na budovanie projektu Praktická ambulancia. Sieť ambulancií praktických lekárov, zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti bez paušálnych platieb pacientov tvorí v súčasnosti šesť pracovísk z toho tri sú v Bratislave, ďalšie v Trnave, Banskej Bystrici a v Žiline.

Reality

Spoločnosť Across Properties, a.s., sa zameriava na development nových projektov v oblasti rezidenčného bývania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, na bratislavskej Kolibe a v Starom meste. Partnerom v tejto oblasti je developerská skupina Lucron, ktorá je na Slovensku tretím najväčším rezidenčným realitným developerom.

Energetika

V oblasti energetiky sú kľúčovými oblasťami energetické audity budov a ich následná správa, ako aj investície do nových technológií pri výrobe batérií do elektromobilov. Zastrešujú ich investície do spoločností Energy Construction Partners, s.r.o., ESS Inc. a Wildcat Discovery Technologies Inc.

Retail

Spoločnosť CS Apparel Group, a.s., pôsobí na Slovensku a v Čechách ako výhradný distribútor americkej značky športového oblečenia Under Armour (prvá značková predajňa na Slovensku je v Eurovei v Bratislave), ďalej zastrešuje e-shop s oblečením PUMA, ako aj výrobu a distribúciu a českej značky SAM73 Apparel. Zámerom je portfólio značiek ďalej rozširovať.

Manažment Across Private Investments

Maroš Ďurik

Chief Executive Officer
,,Racionalita, presnosť a individuálne riešenie. To sú zásady, ktorými sa vo svojej práci riadim."

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a predsedom predstavenstva. Investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu venuje takmer 20 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Od roku 1996 pôsobil v skupine J&T. V rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v Tatra Asset Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom v Across Wealth Management a následne v rokoch 2008 až 2011 pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V Across Private Investments pôsobí opakovane od roku 2014. V roku 2018 bol zvolený za člena Dozornej rady Garančného fondu investícií a v roku 2019 za člena Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Pavol Záhymský

Chief Investment Officer
,,Myslím si, že investovať bez analýzy a výskumu je ako hrať poker a nepozerať sa pritom na karty. Nenechávam nič na náhodu."

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a podpredsedom predstavenstva. Je absolventom University of Exeter (Veľká Británia), kde vyštudoval MBA zo zameraním na finančníctvo a investovanie. V rokoch 2000 až 2002 pôsobil v investičnej banke Raiffeisen Central Bank v Londýne. Od roku 2002 zastával pozíciu riaditeľa v oblasti akciových trhov so zameraním na Emerging markets v investičnej banke UniCredit Bank v Londýne. V Across Private Investments pôsobí od roku 2014.

Július Strapek

Member of Board
,,Spoločnosť bez vízie je ako loď bez kormidelníka."

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a členom predstavenstva. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2002.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.