Skupina Across

Skupina Across vznikla v roku 2002. Materskou spoločnosťou a zároveň akcionárom dcérskych spoločností v skupine je Across Finance, a.s. Finančné zdroje v rámci skupiny koncentruje a riadi Across Funding, a.s.
Across Private Investments

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

Sme moderný investičný poradca a správca finančných aktív úspešných ľudí. V skupine Across zastrešujeme od roku 2002 kľúčové aktivity súvisiace s dlhodobým zhodnocovaním majetku. V súčasnosti spravujeme aktíva vo výške 250 mil. eur a naše služby využíva približne 1000 klientov. V rámci privátneho investovania spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami vo svete, na jednom mieste ponúkame celý investičný svet. API je licencovaný subjekt pod dohľadom NBS a člen Garančného fondu investícií.

Ako finančný investor pôsobí skupina Across vo viacerých oblastiach

Hotelierstvo

Aktivity skupiny v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku a v Chorvátsku zastrešuje spoločnosť Prime Star Hotels, a.s. Do portfólia patrí najvyššie položený hotel na Slovensku – Sliezsky dom a rezort Salamandra v Štiavnických vrchoch. V  Chorvátsku sú  to hotely Trakoščan a Zelená Punta na ostrove Uglian.

prakticka ambulancia - across

Zdravotníctvo

Aktuálny stav zdravotníctva a dopyt pacientov po plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti vytvorili priestor na budovanie projektu Praktická ambulancia. Sieť ambulancií praktických lekárov, zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti bez paušálnych platieb pacientov tvorí v súčasnosti šesť pracovísk z toho tri sú v Bratislave, ďalšie v Trnave, Banskej Bystrici a v Žiline.

Reality

Spoločnosť Across Properties, a.s., sa zameriava na development nových projektov v oblasti rezidenčného bývania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, na bratislavskej Kolibe a v Starom meste. Partnerom v tejto oblasti je developerská skupina Lucron, ktorá je na Slovensku tretím najväčším rezidenčným realitným developerom.

energetika Across

Energetika

V oblasti energetiky sú kľúčovými oblasťami energetické audity budov a ich následná správa, ako aj investície do nových technológií pri výrobe batérií do elektromobilov. Zastrešujú ich investície do spoločností Energy Construction Partners, s.r.o., ESS Inc. a Wildcat Discovery Technologies Inc.

under armous - across

Retail

Spoločnosť CS Apparel Group, a.s., (CSAG) pôsobí na Slovensku a v Čechách ako výhradný distribútor americkej značky športového oblečenia Under Armour (prvá značková predajňa na Slovensku je v Eurovei v Bratislave). Na oboch trhoch zastrešuje aj americkú značku odevov, doplnkov a výrobkov dennej starostlivosti GAP. Skupina CSAG okrem toho vyrába a distribuuje českú značku odevov SAM73 Apparel. Jej zámerom je portfólio zastrešených značiek ďalej rozširovať.

Manažment Across Private Investments

maros durik

Maroš Ďurik

Chief Executive Officer
,,Racionalita, presnosť a individuálne riešenie. To sú zásady, ktorými sa vo svojej práci riadim."

V spoločnosti Across Private Investments je partnerom a predsedom predstavenstva. Investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu sa venuje 20 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Pôsobil v skupine J&T, v rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v Tatra Asset Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom v Across Wealth Management a následne pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V Across Private Investments pôsobí opakovane od roku 2014. V roku 2018 bol zvolený za člena Dozornej rady Garančného fondu investícií a v roku 2019 za člena Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Andrej Rajčány

Head of Portfolio Management
„Predpoveď dažďa sa neráta. Ráta sa stavba archy.“ (Warren Buffett)

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave s viac než 20-ročnou praxou na finančných trhoch. Pôsobil na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Across Private Investments pôsobí od roku 2017, zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.

marcel versovsky

Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
"Ak nedokážete svojou prácou poslúžiť ľuďom, hľadajte si inú. Ľudí priťahuje, ak pre nich urobíte niečo naviac. Ak máte radi to, čo robíte a dávate do toho kus srdca, klienti to ocenia."

Absolvent MBA The Open University Business School, Milton Keynes, člen britskej CIPD s 9-ročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve. Pôsobil na seniorskych pozíciách v Tatra banke a v ČSOB. Následne pracoval 10 rokov ako externý konzultant v oblasti vzťahového predaja v sektoroch poisťovníctvo, Telco IT a pod. Svoje skúsenosti využíva pri riadení obchodného tímu. V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.

Dozorná rada

Július Strapek

Member of Board
,,Spoločnosť bez vízie je ako loď bez kormidelníka."

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a členom predstavenstva. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across pôsobí od roku 2002.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.