Across Private Investments

Najvýznamnejšie spoločnosti investičného holdingu, ktorý vznikol v roku 2002.

Across Finance, a.s.

Materská spoločnosť a akcionár všetkých holdingových dcérskych spoločností. Pôsobí ako shared-services centre vo vybraných oblastiach pre tieto spoločnosti.

Across Funding, a.s.

Financujúca spoločnosť skupiny Across Private Investments. Koncentruje a riadi finančné zdroje v rámci skupiny.

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Licencovaný subjekt pod dohľadom NBS. Hlavným cieľom spoločnosti je vytváranie investičných produktov a profesionálna správa finančných aktív klientov.

Prime Tourist Resort, a.s.

Zastrešuje aktivity skupiny v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku a v Chorvátsku. Do portfólia spoločnosti patrí najvyššie položený hotel na Slovensku - Sliezsky dom a Salamandra Resort v Štiavnických vrchoch. V severnom Chorvátsku je to hotel Trakoščan, ďalej hotely Pagus na ostrove Pag a Zelena Punta na ostrove Ugljan.

Across Trading, Ltd.

Špecializovaný hedge fond, ktorý zhodnocuje peňažné prostriedky skupiny Across Private Investments na kapitálovom trhu s cieľom dosahovať absolútne výnosy na úrovni 10 % a viac.

Across Properties, a.s.

Zameriava sa na development nových projektov v oblasti real estate. Medzi najvýznamnejšie patria projekty v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, na bratislavskej Kolibe a na Machnáči.

Manažment Across Private Investments

Maroš Ďurik

Chief Executive Officer
,,Racionalita, presnosť a individuálne riešenie. To sú zásady, ktorými sa vo svojej práci riadim."

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a predsedom predstavenstva. Investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu venuje takmer 20 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Od roku 1996 pôsobil v skupine J&T. V rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v Tatra Asset Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom v Across Wealth Management a následne v rokoch 2008 až 2011 pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V Across Private Investments pôsobí opakovane od roku 2014. V roku 2018 bol zvolený za člena Dozornej rady Garančného fondu investícií a v roku 2019 za člena Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Pavol Záhymský

Chief Investment Officer
,,Myslím si, že investovať bez analýzy a výskumu je ako hrať poker a nepozerať sa pritom na karty. Nenechávam nič na náhodu."

V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a podpredsedom predstavenstva. Je absolventom University of Exeter (Veľká Británia), kde vyštudoval MBA zo zameraním na finančníctvo a investovanie. V rokoch 2000 až 2002 pôsobil v investičnej banke Raiffeisen Central Bank v Londýne. Od roku 2002 zastával pozíciu riaditeľa v oblasti akciových trhov so zameraním na Emerging markets v investičnej banke UniCredit Bank v Londýne. V Across Private Investments pôsobí od roku 2014.

Július Strapek

Member of Board
,,Spoločnosť bez vízie je ako loď bez kormidelníka."

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a členom predstavenstva. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across Private Investments pôsobí od roku 2002.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.