Skupina Across

Skupina Across vznikla v roku 2002. Materskou spoločnosťou a zároveň akcionárom dcérskych spoločností v skupine je Across Finance, a.s. Finančné zdroje v rámci skupiny koncentruje a riadi Across Funding, a.s.
Across Private Investments

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

Sme moderný investičný poradca a správca finančných aktív úspešných ľudí. V skupine Across zastrešujeme od roku 2002 kľúčové aktivity súvisiace s dlhodobým zhodnocovaním majetku. V súčasnosti spravujeme aktíva vo výške 220 mil. eur a naše služby využíva približne 1000 klientov. V rámci privátneho investovania spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami vo svete, na jednom mieste ponúkame celý investičný svet. API je licencovaný subjekt pod dohľadom NBS a člen Garančného fondu investícií.

Ako finančný investor pôsobí skupina Across vo viacerých oblastiach

Hotelierstvo

Aktivity skupiny v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku a v Chorvátsku zastrešuje spoločnosť Prime Star Hotels, a.s. Do portfólia patrí najvyššie položený hotel na Slovensku – Sliezsky dom a rezort Salamandra v Štiavnických vrchoch. V  Chorvátsku sú  to hotely Trakoščan a Zelená Punta na ostrove Uglian.

prakticka ambulancia - across

Zdravotníctvo

Aktuálny stav zdravotníctva a dopyt pacientov po plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti vytvorili priestor na budovanie projektu Praktická ambulancia. Sieť ambulancií praktických lekárov, zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti bez paušálnych platieb pacientov tvorí v súčasnosti šesť pracovísk z toho tri sú v Bratislave, ďalšie v Trnave, Banskej Bystrici a v Žiline.

Reality

Spoločnosť Across Properties, a.s., sa zameriava na development nových projektov v oblasti rezidenčného bývania. Medzi najvýznamnejšie patria projekty v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, na bratislavskej Kolibe a v Starom meste. Partnerom v tejto oblasti je developerská skupina Lucron, ktorá je na Slovensku tretím najväčším rezidenčným realitným developerom.

energetika Across

Energetika

V oblasti energetiky sú kľúčovými oblasťami energetické audity budov a ich následná správa, ako aj investície do nových technológií pri výrobe batérií do elektromobilov. Zastrešujú ich investície do spoločností Energy Construction Partners, s.r.o., ESS Inc. a Wildcat Discovery Technologies Inc.

under armous - across

Retail

Spoločnosť CS Apparel Group, a.s., pôsobí na Slovensku a v Čechách ako výhradný distribútor americkej značky športového oblečenia Under Armour (prvá značková predajňa na Slovensku je v Eurovei v Bratislave), ďalej zastrešuje e-shop s oblečením PUMA, ako aj výrobu a distribúciu a českej značky SAM73 Apparel. Zámerom je portfólio značiek ďalej rozširovať.

Manažment Across Private Investments

Maroš Ďurik

Chief Executive Officer
,,Racionalita, presnosť a individuálne riešenie. To sú zásady, ktorými sa vo svojej práci riadim."

V spoločnosti Across Private Investments je partnerom a predsedom predstavenstva. Investičnému poradenstvu a produktovému manažmentu sa venuje 20 rokov. Je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Pôsobil v skupine J&T, v rokoch 2000 až 2004 pracoval na manažérskych pozíciách v Tatra Asset Management. V rokoch 2005 až 2008 bol výkonným riaditeľom v Across Wealth Management a následne pracoval v investičnej skupine Slovintegra ako finančný riaditeľ. V Across Private Investments pôsobí opakovane od roku 2014. V roku 2018 bol zvolený za člena Dozornej rady Garančného fondu investícií a v roku 2019 za člena Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Marcel Versovsky - Across

Marcel Veršovský

Head of Individual Sales
"Ak nedokážete svojou prácou poslúžiť ľuďom, hľadajte si inú. Ľudí priťahuje, ak pre nich urobíte niečo naviac. Ak máte radi to, čo robíte a dávate do toho kus srdca, klienti to ocenia."

Absolvent MBA The Open University Business School, Milton Keynes, člen britskej CIPD s 9-ročnou obchodnou a manažérskou praxou v bankovníctve. Pôsobil na seniorskych pozíciách v Tatra banke a v ČSOB. Následne pracoval 10 rokov ako externý konzultant v oblasti vzťahového predaja v sektoroch poisťovníctvo, Telco IT a pod. Svoje skúsenosti využíva pri riadení obchodného tímu. V spoločnosti Across Private Investments pracuje od roku 2020, zodpovedný je za vedenie tímu investičných konzultantov, budovanie starostlivosti o klientov a  za nastavovanie interných procesov. V rámci svojej profesijnej praxe sa venuje rozvoju obchodníkov a manažérov v roli mentora alebo kouča.

Andrej Rajčány

Head of Portfolio Management
„Predpoveď dažďa sa neráta. Ráta sa stavba archy.“ (Warren Buffett)

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave s viac než 20-ročnou praxou na finančných trhoch. Pôsobil na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Across Private Investments pôsobí od roku 2017, zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.

Dozorná rada

Július Strapek

Member of Board
,,Spoločnosť bez vízie je ako loď bez kormidelníka."

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. V spoločnosti Across Finance, a.s., je partnerom a členom predstavenstva. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across pôsobí od roku 2002.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.