Ktoré aktíva odolali pandémii?

Popri priamych následkoch na ľudí má koronavírus aj ďalšiu obeť, ktorou je svetová ekonomika. Len minimum investorov sa domnieva, že sa v krátkom čase vyhneme globálnej recesii. Výpredaj bol preto otázkou krátkeho času a svojou rýchlosťou sa postaral o nemilý rekord. Za 22 dní poklesli trhy o nevídaných vyše 30 %. Americké akcie reprezentované najsledovanejším indexom sveta S&P 500 zaknihovali poklesom o približne 20 % najhorší prvý kvartál v histórii. Domnievame sa však, že v cenách akcií je už zakomponovaná väčšina z obáv investorov. Jednotlivé štáty aj Európska únia pripravili množstvo opatrení a vyčlenili bilióny dolárov či eur na záchranu ekonomík a na eliminovanie dopadov na obyvateľov.

Drastickejší pokles ako akcie postihol čierne zlato. Spor medzi lídrom OPEC zo Saudskej Arábie a Ruskom mal prekvapujúce vyvrcholenie. Ruská strana odmietla návrh producentov ropy prispôsobiť sa klesajúcemu dopytu, čo vyprovokovalo Rijád k bezprecedentnej reakcii. Zvýšil produkciu ropy na svoje maximum a zároveň komoditu ponúkol za polovičné ceny. Zakrátko ropa klesla až k 20 dolárom za barel, čo je pre ropný sektor likvidačná cena. Trh netrpezlivo čaká na novú dohodu o ropných kvótach, ktorá by opäť vzkriesila väčšinu ropných spoločností a štáty závislé od produkcie ropy.

Globálne centrálne banky koordinovaným uvoľnením menových politík hádžu ekonomike a trhom záchranné koleso. Rýchlosťou a objemom prijatých krokov prekonali poslednú finančnú krízu. Primárnym cieľom centrálnych bánk je zabezpečiť priaznivé finančné podmienky a potrebnú likviditu. Štátne dlhopisy kvalitných emitentov sa v turbulentných časoch tešia zvýšenej obľube. Cieľom investorov je v období očakávaného poklesu sadzieb zafixovať výnos dlhopisov aspoň na aktuálnych úrovniach, držať ich do splatnosti a participovať na raste ich cien.

Koronavírus zlacnil inteligentné riešenia

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ pokračovala v negatívnej výkonnosti, k úľave investorov však akcie narazili na svoje dno. Prvý štvrťrok vymazal väčšinu zisku z minulého roka, keď v marci klesol o ďalších 13,6 %. Postihnuté boli predovšetkým menšie spoločnosti a rozvíjajúce sa trhy. Zatiaľ sa len vypracúvajú dopadové štúdie na rozsah škôd, preto trh  funguje v doteraz nevídanej neistote. Z dlhodobého hľadiska však akciový trh rastie. Obdobia medvedieho trhu (poklesov) trvajú v porovnaní s býčím trhom (rastom) relatívne krátko. Akcie z tradičných tried aktív sú zároveň najvýnosnejšie. Daňou je zvýšená volatilita, ktorá tu bola, je, aj bude. Poklesy trhov prinášajú príležitosti lacnejšieho dokúpenia. Ide o najlepšiu šancu za posledné štyri roky, keď ocenenie akciovej stratégie AIP 100+ siahlo na úrovne z roku 2016.

V negatívnom teritóriu sa ocitla aj dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+. Investori neutekali len z akcií, ale aj z dlhopisov bez ohľadu na kvalitu a typ investora. Tak, ako pri akciách, viac boli postihnuté rizikovejšie typy aktív, pokles však zaznamenali aj štátne dlhopisy a veľké korporáty. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia sa zvýšil z 2,5 % na 3,3 % pri zachovaní durácie na úrovni 5,1.

Najprudšie výkyvy postihli alternatívnu zložku portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ hlavne vplyvom drastického poklesu cien ropy. Pod pokles o 23,2 % sa tiež podpísal vývoj cien hedžového fondu, nehnuteľností, infraštruktúry aj privátnych emisií.

Across Bond+ s náskokom pred konkurenciou

Pre investorov do dlhových nástrojov bez investičného ratingu nastávajú vhodné príležitosti na dokúpenie kvalitných aktív. Hlavnými kritériami zostáva kredibilita emitentov, doba splatnosti a primeraná cena. V uplynulých mesiacoch investori investovali aj do zjavne nekvalitných nástrojov a boli tlačení do dlhých splatností. Dôvodom sú nízke výnosy spôsobené enormným objemom peňazí vo finančnom sektore, ktoré deformovali výnosovú krivku. Mnohí portfólio manažéri v dôsledku masívneho nákupu nadhodnotených aktív si nevytvárali dostatočné hotovostné rezervy, aby mohli vykryť výrazné poklesy v sektore tzv. High Yield dlhopisov. Fond Across Bond+ už od začiatku roka kumuloval objem hotovosti, aby tlmil volatilitu nástrojov vo fonde a mohol dokupovať dočasne vyklesané dlhopisy. Aktuálny výnos do splatnosti nástrojov v portfóliu v lokálnej mene dosahuje 8 % pri mimoriadne nízkej durácii 3,1, čo pre nových investorov prináša zaujímavé zhodnotenie.

Zlato a hry imúnne voči vírusom

Žiadna z oportunitných stratégií sa nedokázala udržať v čiernych číslach, jediným aktívom, ktoré sa za rok 2020 dokázalo udržať v pluse bola digitálna mena ethereum. Medzimesačne však digitálne meny prepadli, čerpali z výnosov predchádzajúcich mesiacov. Výkonnosť Buffettovej Berkshire Hathaway klesla o viac ako 11,3 %, čo je výrazne menej ako hlavné akciové indexy. Napomohla tomu aj veľká hotovostná pozícia v spoločnosti.

V ponuke Across Crème de la Crème boli lídrom mesiaca elektronické hry a tradičný bezpečný prístav zlato. Indexový fond VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF bol jedným z mála fondov, ktorým sa podarilo udržať sa v čiernych číslach. Hry a elektronický šport posilnili v marci o 1,64 %, za tento rok o 2,02 %. Zlato vo fonde UBS ETF Gold hedged EUR rástlo o 0,95 %, celkom za rok 2020 o 5,2 %. Ostatným indexovým fondom mesiac neprial, čím viac sa fond radil k rizikovejším, tým boli jeho výsledky nepriaznivejšie.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.