Investície s najvyšším zhodnotením

Indexové fondy dosahujú vyššiu výkonnosť pri nižších nákladoch. Investícia je navyše oslobodená od dane z príjmov. Rok 2016 bol na finančných trhoch výnimočný a turbulentný. Priniesol veľa krátkodobých šokov a prekvapivých reakcií trhov. Americké akciové trhy zaznamenali kvôli obavám o rast čínskej ekonomiky historicky najhorší vstup do nového roka. Cena ropy v dôsledku nadbytočných dodávok na trh zostúpila v marci na najnižšiu úroveň od roku 2003. Briti odhlasovali v júni odchod krajiny z Európskej únie a novembrové prezidentské voľby v USA vyhral prekvapivo Donald Trump.

Nebojujte s volatilitou
O dianí na finančných trhoch však nerozhodujú ekonomické správy, ale reakcie na ne. Investori majú pri prudších výkyvoch na trhoch tendenciu panikáriť a svoje investície – v snahe „zachrániť čo sa dá“ často vypredávať v strate. Volatilita je však základným predpokladom existencie finančných trhov. Rok 2016 potvrdil, že najväčším nepriateľom investorov nie je kolísanie investície, ale následné neprimerané reakcie. Pri dlhodobom investičnom horizonte by investori mali krátkodobé kolísanie ceny ignorovať. Príkladom je americký akciový index S&P 500, ktorý odzrkadľuje výkonnosť najväčších amerických spoločností. V rokoch 1926 – 2016 dosiahol kladné ročné zhodnotenie až 67-krát. V červenom zakončil rok len v 24 prípadoch.

Dôraz na výber investičného nástroja
Fakt, že čoraz menej aktívne spravovaných podielových fondov svojou výkonnosťou neprekonáva priemerné zhodnotenie, nahráva pasívnemu indexovému investovaniu. Na základne aktuálnych štatistík vyplýva, že len dva zo sto globálnych aktívne manažovaných podielových fondov, investujúcich do amerických akciových titulov, dokázalo za posledných desať rokov prekonať výkonnosť akciového indexu S&P 500 (v minulom roku dosiahol tento index zhodnotenie +9,54 %).

Indexové fondy (ETF) predstavujú jednoduchý a efektívny investičný nástroj, prostredníctvom ktorého môže investor participovať na výkonnosti rôznych typov aktív, či už akcií, dlhopisov alebo komodít, ktoré investujú do rozličných regiónov sveta (Európa, USA, rozvíjajúce sa trhy, Japonsko i Pacifik). Indexové fondy sa nesnažia prekonať výkonnosť podkladového aktíva, kopírujú len jeho vývoj. V porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondmi sú ich výhodami najmä nižšie náklady a lepšia výkonnosť. V prípade, ak medzi nákupom a predajom pasívneho fondu uplynie viac ako rok, je investícia navyše oslobodená od dane z príjmov.

Indexové fondy v kľúčových riešeniach Acrossu
Across Private Investments ponúka klientom participáciu na vývoji indexových fondov prostredníctvom investičných riešení Across Intelligent Portfolio+, Investičné sporenie+ a CRÈME DE LA CRÈME. Obsahujú výber najlepších indexových fondov z celého sveta. Pozrime sa, ktorým z nich sa v roku 2016 darilo najviac.

Spomedzi dlhopisových indexových fondov sa v roku v roku 2016 najviac darilo regiónu rozvíjajúcich sa trhov. ETF investujúce do korporátnych dlhopisov emerging markets prinieslo klientom zisk 13,3 % a indexový fond zameraný na štátne dlhopisy tohto regiónu dokázal zarobiť 7,3 %.

Z akciových indexových fondov sa najviac darilo akciám stredne veľkých amerických rastových spoločností. Index kopírujúci ich vývoj dosiahol v uplynulom roku výnos 18,0 %. Výkonnosťou sa nenechal zahanbiť ani indexový fond zameraný na investovanie do globálnych akciových spoločností, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy. V minulom roku zarobil 16,1 %. Téme sa venujeme tu.

Alternatívnym investíciám dominovali komodity a private equity spoločnosti. ETF kopírujúce vývoj cien vybraných komodít dosiahlo vlani výnos 10,7 %. Indexový fond investujúci do  najväčších verejne obchodovateľných private equity spoločností dokázal klientom v uplynulom roku zabezpečiť výnos 10,5 %. Viac detailov o ETF a tomto type investovania je tu.

Jakub Rosa
Analytik

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.