LIVESTREAM: Tachyum, priekopník vo svete čipov

Svet sa stáva čoraz viac automatizovaným. Superpočítače a umelá inteligencia riadia environmentálne modely, zlepšujú zdravotný systém, prinášajú vedecké objavy a vylepšujú energetickú efektivitu v celom priemysle. Avšak, do roku 2040 vzrastie podiel počítačov a datacentier na celosvetovej spotrebe energie z 2,5 % na 40 %. Tradičné technológie nebudú schopné dopyt po energii dlhodobo uspokojiť. Ako dokážeme zabezpečiť udržateľnú digitalizáciu? Zvládnu čipové technológie z dielne Tachyum boj voči klimatickým zmenám? Kto a ako môže investovať do technológií budúcnosti?

Spoločnosť Tachyum sa pod vedením Dr. Radoslava Daniláka stala vzorom prepojenia slovenského start-upu a Silicon Valley. Vďaka vývoju vlastného čipu Prodigy má Tachyum potenciál zmeniť svet počítačov a predbehnúť lídrov v tejto oblasti, akými sú Intel, AMD či nVidia.

Priekopník v obore

Radoslav Danilák, pôvodne vysokoškolský profesor na Technickej univerzite v Košiciach, je v súčasnosti úspešným sériovým podnikateľom v Silicon Valley. Je jedným z najuznávanejších svetových hardvérových architektov s viac ako 25 rokmi skúseností v elektronickom priemysle a viac než 100 patentmi pre najmodernejšie čipové a spracovateľské systémy. Na konte má dva multimiliónové exity. R. Danilák navrhol procesor pre PlayStation 2 a napríklad aj SSD controller pre flashové disky, čo umožnilo vznik MacBook Air. Je zároveň autorom čipu pre najvýkonnejší superpočítač sveta, ktorým bol svojho času Tianhe-1A.

Príležitosť investovať do spoločnosti Tachyum odprezentuje Radoslav Danilák na Investičných raňajkách Across Private Investments prostredníctvom livestreamu 16. októbra 2020 od 09,00 do 10,00 h.

PRIHLÁSIŤ SA

Prezentácia a diskusia Vám budú sprístupnené po registrácii do platformy Across Stream. V prípade, ak ste sa už registrovali, prihláste sa prostredníctvom svojich údajov. Registrácia/účasť je bezplatná.

PROGRAM

9,00 –  9,30 h
Investovanie do progresívnych technológií
Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments

Čipové inovácie ako riešenie energetickej krízy
Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO Tachyum

9,30 – 10,00 h
Diskusia (prostredníctvom Slido)

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.