Majetok dolárových milionárov predstavuje 750-násobok HDP Slovenska

Podľa reportu World Wealth Report 2018 poradenskej spoločnosti Capgemini presiahol majetok dolárových milionárov v uplynulom roku hranicu 70 biliónov dolárov, čo predstavuje 750-násobok HDP Slovenska. V porovnaní s úsporami Slovákov uloženými v bankách a v podielových fondoch je to až 1700-násobok.

Percento drží v rukách 25 biliónov

Počet dolárových milionárov sa vlani zvýšil o 9,5 % a celková hodnota ich majetku vzrástla o 10,6 %. Najväčšou mierou sa na tomto raste podieľali ultrabohatí dolároví milionári (disponujú majetkom 30 mil. USD a viac). Ich počet sa zvýšil o 11,2 % a majetok o 12 %. Z regionálneho hľadiska zaznamenal najväčší nárast počet dolárových milionárov v Severnej Amerike a v Pacifiku. Percento ultrabohatých dolárových milionárov (t.j. približne 175-tisíc ľudí) disponuje pritom viac než tretinou celkového bohatstva dolárových milionárov, teda takmer 25 biliónmi dolárov. Spoločnosť Capgemini predpokladá, že métu 100 biliónov dolárov prekoná majetok dolárových milionárov v roku 2025.

Rozdelenie majetku medzi jednotlivé typy investícií zostáva pomerne stabilné, a to napriek dvojcifernému rastu akciového trhu v uplynulom trhu. V porovnaní s koncom roka 2016 znižovali na začiatku tohto roka dolároví milionári v portfóliách podiel investícií s fixným výnosom (Severoameričania -3,4 % a Európania -0,5 %) a paradoxne aj v akciách (v Severnej Amerike -0,3 % a v Európe -2,8 %), čo sa dá zdôvodniť pravdepodobným vyberaním ziskov z akcií.

Na druhej strane milionári v oboch regiónoch zvyšovali svoju alokáciu v realitných investíciách (Severoameričania o 1,7 % a Európania dokonca o 4,9 %). Dôvodom takéto výrazného nárastu podielu realitných investícií v portfóliách Európanov sú už dlhodobo nízke eurové úrokové sadzby, ktoré nútia európskych investorov obzerať sa po iných typoch relatívne bezpečných investícií. Podľa prieskumu spoločnosti Capgemini smerovali realitné investície najmä do rezidenčných (51,6 %) a komerčných nehnuteľností (15,4 %), ďalej do pozemkov (12,8 %) a hotelov (6,3 %).

Redukcia správcov

Zaujímavým trendom je postupná konsolidácia investícií dolárových milionárov. Typický dolárový milionár spolupracuje s viacerými správcami, začína sa však zvyšovať počet dolárových milionárov, ktorí zvyšujú svoju alokáciu u svojho primárneho wealth manažéra. Kým v roku 2014 sa o majetok dolárového milionára staralo v priemere 2,6 inštitúcií, v prvom kvartáli 2018 sa počet wealth manažérov znížil na 2,2. V priebehu uplynulého roka sa aktíva dolárových milionárov u primárneho wealth manažéra zvýšili o 17,4 %. Podľa prieskumu plánujú dolároví milionári do dvoch rokov zvýšiť svoje aktíva u primárneho wealth manažéra o 18,4 %. Mladší milionári však uvažujú o zvýšení až o 28,7 %, kým starší len o 9,7 %. Rovnako aj milionári, ktorí disponujú aktívami 20 mil. USD a viac, majú väčší apetít zvyšovať svoje aktíva u primárneho wealth manažéra než menej bohatší milionári (28,8 % vs 17,1 %).

Slováci v závese za trhovými možnosťami

Podľa údajov spoločnosti Capgemini sa hodnota majetku priemerného dolárového milionára v roku 2017 zvýšila o 11 %. Priemerný rast majetku Slovákov v bankách a podielových fondoch dosiahol vlani len 6 %. Len približne osminu možno z toho pripísať zhodnoteniu majetku (0,9 % pred zdanením), kým pri dolárových milionároch sa zhodnotenie podieľalo na celkovom raste ich majetku až takmer dvoma tretinami. Tieto čísla len podčiarkujú konzervatívne nastavenie investičného správania Slovákov.

Treba však zdôrazniť, že aj pre Slovákov je výrazne vyššie zhodnotenie majetku dosiahnuteľné. Globálne akciové trhy vzrástli vlani takmer o 17 % a dlhopisové o 3 %. Chce to teda len zmeniť pohľad na svoje finančné aktíva alebo sa aspoň inšpirovať portfóliami dolárových milionárov. Investovaním prostredníctvom bánk ešte nikto nezbohatol a bohužiaľ ani prostredníctvom aktívne riadených podielových fondov. Vybrať správny aktívne riadený podielový fond je takmer ako vyhrať v lotérii. Preto napríklad v Acrosse uprednostňujeme indexové fondy.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.