Majetok dolárových milionárov vzrástol vlani o vyše osem percent. A váš o koľko?

V roku 2016 sa tempo rastu majetku dolárových milionárov zrýchlilo. Kým v roku 2015 vzrástol objem ich majetku len o 4 %, vlani to bolo až o 8,2 %. Počet dolárových milionárov sa vo svete zvýšil o 7,5 %, do tejto skupiny sa zaradilo 16,5 milióna ľudí. Najviac dolárových milionárov žije aj naďalej v ázijsko-pacifickom regióne, ktorý si svoje premiérové prvenstvo z roku 2015 udržal pred Severnou Amerikou a Európou. Ako uvádza Wealth World Report 2017 od spoločnosti Capgemini Financial Services, majetok, ktorým milionári disponujú, predstavuje 63,5 bilióna dolárov.

Milionárov s majetkom od jedného do piatich miliónov dolárov je 90 %, no na celkovom majetku dolárových milionárov sa podieľajú len 43 %. Na druhej strane – majetkom nad 30 miliónov dolárov disponuje len percento milionárov, ich podiel na celkovom majetku dolárových milionárov však prevyšuje tretinu.

Kľúč k rastu – správne rozdelenie majetku

V zložení majetku, ktoré do veľkej miery determinuje, s akým tempom rastu môžu dolároví milionári počítať, nastali v uplynulom období veľké zmeny. Hlavnou triedou ich aktív sú akcie, ktoré v roku 2016 prispeli k nárastu majetku najväčšou mierou. Podiel akcií v portfóliách dolárových milionárov tak dosiahol päťročné maximá (31,1 %). Druhou najvýznamnejšou triedou aktív sa stala prekvapujúco hotovosť (27,3 %). Jej podiel vzrástol na úkor alternatívnych investícií a realít. Vyššia hotovosť, podľa nášho názoru, naznačuje, že v roku 2017 bude podiel akciovej zložky v portfóliách dolárových milionárov ešte väčší.

Pohľad do portfólií Severoameričanov potvrdzuje fakt, že Amerika „miluje akcie“. Podiel akcií v portfóliu typického amerického dolárového milionára dosahuje až 37,1 %, kým u Európana len 31,5 %. Naopak podiel realít v portfóliu priemerného európskeho dolárového milionára dosahuje 18 %, no Američan má reality zastúpené v portfóliu len vo výške 10 %. Aktuálne vyššie úročenie dolárových dlhopisových investícií je dôvodom aj vyššieho podielu dlhopisových investícií v portfóliách Američanov v porovnaní s Európanmi.


Investičné portfóliá dolárových milionárov sú inšpiráciou aj pre slovenských investorov. Spoločnosť Capgemini zdôraznila, že globálne zhodnotenie investičných portfólií dolárových milionárov potiahla najmä akciová zložka a osobitne výborná výkonnosť indexových fondov. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú indexové fondy základným stavebným kameňom troch kľúčových investičných riešení Acrossu –  Across Intelligent Portfolio+, Crème de la CrèmeAcross Investičné Sporenie+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.