Majitelia akcií sa tešia. Prichádza Santa rally

Na príčiny Santa Claus rally, ktorá spadá na posledných päť dní v starom a na prvé dva v novom roku, existuje viacero hypotéz. Jednou z nich môže byť daňové hľadisko. Ďalšou je prevládajúci všeobecný pocit optimizmu a šťastia zo sviatočnej atmosféry, ktorý sa prenáša aj na Wall Street. Zamestnanci pred Vianocami dostávajú vianočné bonusy. Nespotrebujú ich však na nákup darčekov, ale doinvestujú ich do svojich portfólií, čím vytlačia cenu akcií vyššie. Jednou z teórii tiež je, že niektorí inštitucionálni investori odchádzajú na dovolenku už pred vianočnými sviatkami. Títo profesionálni, spravidla sofistikovanejší a často pesimistickejší, investori ponechávajú trh v rukách menších retailových investorov. Tí majú oveľa väčšiu tendenciu nakupovať a očakávať rast nimi nakupovaných aktív, čo sa následne odzrkadľuje na cene akcií.

Anomália, ktorá poteší

Bez ohľadu na to, ktorý z dôvodov viac ovplyvňuje vývoj na trhoch v závere roka, až dve tretiny decembrových pozorovaní, ktoré sa datujú od 60. rokov, hovoria o pozitívnom zhodnotení pre akcionárov v tomto období.  Rovnako, ako pri ďalších anomáliách na trhu, aj toto však môže byť iba náhoda a neexistuje žiadna záruka, že rovnaký vývoj bude pokračovať aj v budúcnosti. Podľa The Stock Trader’s Almanac, poskytovateľa analýz cyklických a sezónnych javov, je Santa Claus rally jasným príkladom sezónneho javu. Almanach konštatuje, že „od roku 1969 priniesla Santa Claus rally pozitívne výnosy v 34 z posledných 45 sezón (posledných päť obchodných dní v roku a prvé dva obchodné dni po Novom roku). Priemerná kumulatívna návratnosť v týchto dňoch dosiahla 1,4 %.“

Výkonnosť Indexu S&P 500 za posledných 20 rokov po jednotlivých mesiacoch (D-December)

Zdroj: Bloomberg

Pravidelné investovanie je väčšia istota

Za posledných 20 rokov sa akciám v decembri nedarilo iba 6-krát. Vo volebných rokoch (modré polia), kedy sa v USA menil prezident, sa dokonca akciám počas decembra darilo vždy. A to aj v roku 2008, ktorý bol poznamenaný hypotekárnou finančnou krízou.

Nemožno však tvrdiť, že by toto pravidlo platilo vždy a za každých okolností. Je to anomália, ktorá môže pridať do portfólií v závere roka ešte nejaké percento k dobru. Základom úspešného investovania však nie je sústredenie pozornosti na decembrové výsledky ale pravidelné a diverzifikované investovanie.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.