Mesiace rastu na trhoch zabrzdila Čína

Po prázdninách sa už zdalo, že trhy poznajú len jeden smer – nahor. Septembrové obchodovanie prinieslo ochladenie investorských nálad, čím sa v prípade akcií rast dosiahnutý v 3. štvrťroku prakticky vymazal. Napriek tomu sa zhodnotenie akcií a väčšiny alternatívnych investícií drží tento rok na nadpriemerných úrovniach.

Hlavný podiel „viny“ na poklesoch má Čína a rozvíjajúce sa trhy (hoci aj tu sú výnimky, napr. India). Akcioví investori sa v septembri obávali, že už sa dosiahol ekonomický vrchol a ich optimizmus bol  zbrzdený obavami z porušených dodávateľských reťazcov a rastúcej inflácie. Napriek spomaleniu ekonomického rastu však zostávajú predpoklady vzniku recesie nízke.

„Mínové pole“ neštandardných opatrení

Čínska strana a vláda v septembri nemilo prekvapili. Najskôr vznikla iniciatíva, aby sa zo všetkých vzdelávacích inštitúcií stali neziskové organizácie. To spôsobilo paniku medzi investormi, ktorí sa domnievali, že tento trend sa rozšíri aj na iné sektory. Pokračovali nariadenia zahrňujúce technologický sektor vrátane zákazu pre deti hrať počítačové hry viac ako tri hodiny týždenne. Nakoniec sa investori museli vyrovnať s obavami z možného zlyhania veľkého čínskeho developera a potenciálnych efektov nákazy iných častí ekonomiky. Domnievame sa však, že snahy o zrušenie ziskov sa nerozšíria mimo vzdelávacie organizácie. Aj keď sa možno spomalí rast v niektorých odvetviach, v najbližších rokoch bude rast pokračovať a čínsky bankový systém zvládne aj turbulencie spojené s developermi. Systémová kríza zatiaľ nenastala – naopak, situácia ponúka príležitosti na lacný vstup na čínsky trh.

Americký Fed oznámil, že v novembri začne spomaľovať tempo nákupov aktív, ktoré majú skončiť v priebehu budúceho roka. Navyše prognózoval rast úrokových sadzieb na 1,75 % do konca roku 2024. Tempo zvyšovania sadzieb bolo rýchlejšie, s akým už počítal trh, čo spôsobilo pokles cien štátnych dlhopisov. Podobný krok ohlásila aj Európska centrálna banka. Na rozdiel od Fedu však chcela zdôrazniť, že to nie je začiatok procesu znižovania nákupov až na nulu.

Býčí tlak ochladol

Rýchlejšie uťahovanie menovej politiky a neistota z Číny zabrzdili rozmach globálnej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+. V septembri síce porazila svoj benchmark o viac ako 0,6 %, zaznamenala však pokles o 2,3 %. Ročná výkonnosť dosahuje naďalej zhodnotenie 12,8 %, pričom priemerný výnos za ostatné roky sa pohybuje na úrovni 6 až 8 %. Najviac sa darilo japonským akciám s rastom o 4,16 %. Na opačnej strane spektra boli americké akcie. S&P 500 spolu s americkými Mid-cap spoločnosťami poklesli zhodne o 4 %. Trhová korekcia vytvára nové príležitosti na dopriemerovanie ceny a vstup do nových pozícií.

Rast inflácie vytláča investorov z dlhopisov, hľadajú ochranu pred infláciou pod krídlami iných aktív. Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+, ktorá pokrýva celé spektrum dlhových nástrojov si pripísala negatívne zhodnotenie na úrovni -0,85 %, čo bolo výrazne lepšie než benchmark, ktorý poklesol o 1,3 %.

Najviac sa darilo inflačným dlhopisom eurozóny, ktoré rástli 0,34 %, naopak, dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín klesali o 2,31 %. Obavy na trhu s dlhopismi zvyšuje aj situácia okolo čínskeho developera Evergrande, ktorý už nezaplatil dve splátky kupónov.

Medzimesačný pokles sa nevyhol ani alternatívnej zložke riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+. Hoci v septembri klesla o 1,16 %, za rok 2021 priniesla investorom 12,5 %, čím sa takmer doťahuje na zhodnotenie akciového portfólia. Mimoriadne tento rok zaberajú privátne emisie s rastom 44 %, ktoré si v septembri vybrali oddychový čas a klesli o 4,5 %. Najmenej sa darilo realitnej spoločnosti Vonovia s poklesom viac ako 9 %. Vonovia sa nachádza v procese spájania sa s firmou Deutsche Wohnen, a preto musela naakumulovať značný objem hotovosti. Naopak, darilo sa komoditnému ETF s prírastkom takmer 5,5 % a rástol aj index volatility VIX viac ako 5 %.

Across Bond+ pod tlakom energií

Dlhopisy strednej a východnej Európy ovplyvnili dva zásadné faktory – zvyšujúce sa výnosy z dlhopisov ako odpoveď na rastúcu infláciu a zvyšujúce sa ceny energií, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú podnikateľský sektor v regióne. Kým v uplynulých mesiacoch sa zraky investorov upierali najmä na Rusko a Bielorusko, tento mesiac sa najviac trápili dlhopisy maďarskej chemičky Nitrogénművek. Rastúce ceny plynu a energií spolu s plánovanou generálkou ovplyvnili výnosovosť spoločnosti. Zatiaľ je však spoločnosť v dobrej hotovostnej kondícii a ťaží zo zvýšeného dopytu do dusíkatých hnojív v celej Európe. Fond Across Bond+ medzimesačne oslabil o 0,58 %, za posledných 12 mesiacov však fond zhodnotil na úrovni viac ako 3,5 %, čo je v porovnaní s konkurenciou zameranou na región CEE nadpriemerne dobrý výsledok. Priemerný výnos do splatnosti presiahol 4 % pri durácii 1,85, čo ho radí medzi top fondy v danej kategórii.

Bezpečný prístav v podobe alternatívnych investícií

Pokles zasiahol väčšinu investičných aktív. Výnimkou nebol Buffettov Berkshire Hathaway, ktorý klesol o 4,5 % a ani spoločnosti zamerané na rastové aktíva, akými sú robotika, finančné spoločnosti, či novouvedené firmy na trh. Po „znovuzrodení“ v priebehu augusta sa do mínusov dostali aj digitálne meny. Spásou pre investorov boli tentokrát komodity, energie sa dostali na svoje historické maximá, ropa zamierila smerom k 80 USD za barel. Tento trend sa podarilo zachytiť ETF First Trust Alternative s medzimesačnou výkonnosťou 5,4 %, ktorá je súčasťou riadenej alternatívnej časti portfólia.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.