Milionárov je vo svete opäť viac a sú bohatší. Chcete patriť medzi nich?

Napriek premenlivému ekonomickému vývoju, ktorý bol poznačený opakovanými covidovými vlnami, sme počas minulého roka zaznamenali bezprecedentný rast akciových trhov. Aj vďaka tomu sa rozšírili rady najbohatších ľudí na svete – uvádza World Wealth Report 2021. Počet dolárových milionárov – čiže ľudí s čistým majetkom nad 1 mil. USD – sa v roku 2021 opäť zvýšil, na planéte je ich už viac ako 20,8 milióna.

Po piatich rokoch ázijskej dominancie, kde sa nachádza 6,9 mil. ľudí s miliónovým majetkom, je na čele Severná Amerika s počtom 7 miliónov superboháčov. V Európe žije 5,4 mil. ľudí s čistým majetkom nad milión eur (po odpočítaní dlhov).

Celkové bohatstvo týchto dolárových milionárov predstavuje 79,6 bil. USD. Napriek pandemickému roku sa ich majetok medziročne zvýšil o 7,6 %, čo je výborný výsledok. Priemerný rast ich bohatstva v období rokov 2013 až 2019 bol totiž „len“ 5,8 % ročne.

V čom teda má uložené peniaze priemerný dolárový milionár? Posledných 10 rokoch sa rozloženie financií týchto ľudí nemení. V akciách alebo akciových indexoch má priemerný milionár približne 30 % svojho majetku, v dlhopisových investíciách približne 20 %. Po 15 % má v realitách alebo realitných fondoch, rovnako aj v alternatívnych investíciách, kam radíme komodity, zlato, private equity či kryptomeny. Zvyšných 20 % drží v hotovosti. A ako ste na tom vy? Máte podobne diverzifikované svoje portfólio? Netreba predsa vymýšľať koleso, stačí nasledovať úspešných…

Zarábaj ako dolárový milionár

Across Private Investments dlhodobo presadzuje filozofiou individuálneho, profesionálneho prístupu k našim klientom. Na základe dôkladnej analýzy potrieb klienta pripravujeme riešenia šité na mieru každého investora. Individuálny návrh zohľadňuje cieľ investora, jeho rizikový apetít, očakávaný horizont, ale aj špecifické preferencie. Individuálne portfóliá našich klientov zložené v pomere 40 % akcie, 40 % dlhopisy, 10 % alternatívne investície a 10 % realitné investície dosiahli v posledných piatich rokoch zhodnotenie na úrovni 7,56 % p.a. po započítaní poplatkov. Čiže aj vy môžete dosahovať zhodnotenie svojho majetku na podobnej úrovni ako dolároví milionári. Stačí sa obrátiť na našich konzultantov.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.