Minulý týždeň bol najviac volatilný od augusta 2011, ale zábava na trhoch nekončí…

Vytúžený koniec minulotýždňového obchodovania na trhoch sa niesol ako celý týždeň v znamení neistoty a nervozity investorov. Indexy po celom svete obchodovali zmiešane a prakticky odignorovali väčšinu zverejňovaných makrodát. V piatok rovnako ako počas celého týždňa hrala na trhoch prím najmä psychológia, ktorá spôsobovala krátke, no o to prudšie pohyby do kladných i záporných hodnôt. I preto bol minulý týždeň najvolatilnejší od augusta 2011 a prakticky všetky svetové indexy si pripísali významné pohyby oboma smermi. Jediným trhom, ktorý zakončil týždeň vo výraznom zisku bol trh s ropou, ktorý po viac ako 2 mesačnom sústavnom klesaní skorigoval predchádzajúce straty. Fundamentálna situácia sa však nemení a preto neočakávame významnejšiu zmenu trendu, skôr možno brať minulotýždňový nárast ako „nádych“ pred ďalším poklesom.

S výnimkou samotnej situácie na trhoch súvisiacej so striedajúcim sa optimizmom a pesimizmom investorom ohľadom budúceho vývoja, bolo najsledovanejšou udalosťou sympózium centrálnych bankárov v Jackson Hole, ktoré skončilo v piatok. Pozornosti investorov neunikli vyjadrenia čelných predstaviteľov FEDu. Tí jednoznačne konštatovali, že rast americkej ekonomiky i posledný vývoj na trhu práce je viac ako slušný a z tohto hľadiska by bolo žiaduce začať uťahovať po mnoho rokov uvoľnenú menovú politiku FEDu. Určitou neistotou zostáva pomerne nízka úroveň inflácie, o ktorej zlepšovaní (rozumejte raste) je však napríklad podpredseda FEDu Stanley Fisher presvedčený a verí, že sa naplno prejaví po odoznení vplyvu prepadu cien komodít v druhej polovici roka a v budúcom roku. Rovnako sa vyjadril, že FED musí brať do úvahy tiež medzinárodné dôsledky svojho konania a najmä posledný vývoj čínskej ekonomiky i akciového trhu, nad ktorým vyjadril znepokojenie. Sumárne však možno jeho vystúpenie zhrnúť do jednej vety: Hoci pravdepodobnosť septembrového zvyšovania úrokových sadzieb poklesla, stále však zostáva na stole a je možné, že nakoniec bude FEDom zrealizovaná.  I preto sa očakávania analytikov ohľadom zvyšovania sadzieb zvýšili a dnes 36% analytikov predpokladá, že v septembri dôjde k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Podstatným pre ďalší vývoj bude tento týždeň zverejňovaný augustový report práce a rovnako ďalšie makroekonomické ukazovatele, ktoré predstaviteľom FEDu môžu viac naznačiť o budúcom smerovaní americkej ekonomiky.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii sa očakávalo pomerne kľudnejšie, čo sa i potvrdilo. Časť miestnych trhov uzatvárala v miernom zisku, pričom výnimkou boli japonský a čínsky akciový trh. Japonský index Nikkei uzatváral deň v strate 1,28% a čínsky Shanghai Composite sa počas dňa dostal až do viac ako 3% straty. Na záver obchodovania však opäť prišla rally (žeby opäť štátne nákupy?) a deň nakoniec zakončili čínske akcie na červenej nule.

Dnešné obchodovanie v Európe i v zámorí očakávame opäť zmiešané so zvýšenou volatilitou, nakoľko tento týždeň bude veľmi silný vzhľadom na zverejňované makrodáta. Za Európu treba spomenúť vývoj maloobchodných tržieb v Taliansku i v Nemecku, vývoj HDP za druhý kvartál v Dánsku, Portugalsku aj Belgicku a pozornosti investorov neunikne najmä augustový vývoj inflácie v Taliansku i sumárne v eurozóne. Na druhej strane Atlantiku sa dnes zverejňuje augustový vývoj Chicagskeho indexu nákupných manažérov.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.