Mix troch faktorov ovplyvní svet v tomto roku. Viete, o čo ide?

Rok 2020 bol jedným z najturbulentnejších rokov vôbec. Covid-19, najrýchlejší pokles trhov v histórii či bezprecedentné stimuly vlád a centrálnych bánk, ktoré vrátili finančné trhy do kondície. V tomto roku sa pozornosť investorov upriami najmä na tieto oblasti:

1. Vakcinačný plán a rýchlosť očkovania populácie sú rozhodujúce faktory pre obnovenie ekonomickej aktivity. Krajiny sa chcú vymaniť z marazmu reštriktívnych opatrení a neustálych lockdownov. Úspešná a efektívna vakcinácia je svetlom na konci tunela. Celosvetovo je teraz zaočkovaných viac ako 42 mil. obyvateľov. Ide o základný parameter pre návrat „poškodených“ sektorov k predpandemickým úrovniam. Letecký a ropný priemysel, hotelierstvo a cestovný ruch sa bez mobility nedokážu dostať k predchádzajúcim tržbám. Bankový sektor si to vlani odniesol tiež, pretože vzrástli riziká ekonomických škôd a nesplácania úverov. Práve vakcinačný plán je prísľubom pre návrat k „normálu“. Ten by sa následne mal čím ďalej, tým viac odzrkadľovať aj na ozdravovaní daných sektorov.

2. Jednofarebná vláda pod vedením Joe Bidena má jedinečnú príležitosť presadiť čo najviac z predvolebných sľubov. Demokrati majú v moci Kongres, Senát aj post prezidenta, čo im dáva jedinečnú príležitosť na zmeny. Ich pozornosť sa upiera na obnoviteľné zdroje energie, na tzv. zodpovedné podnikanie – ESG. Očakáva sa rast sektora s konopnými produktami – liberalizácia trhu. V neposlednom rade podporuje nová administratíva aj medzinárodný obchod a deeskaláciu obchodnej vojny s EÚ a Čínou. To by mohlo pomôcť aj týmto regiónom. Na opačnej strane chce vláda USA zdaniť bohatých a luxusnú spotrebu, zaviesť vyššie dane pre veľké korporácie. To sa môže odzrkadliť najmä na slabšom raste cien akcií veľkých technologických gigantov.

3. Pretrvávajúce megatrendy budú nemenným parametrom aj v roku 2021. Rast digitalizácie spoločnosti a technologická revolúcia. 5G siete, dátové riešenia, internet vecí, umelá inteligencia, automatizácia a robotika, ale aj e-športy, vesmírny priemysel, elektromobilita, či starnutie populácie. Toto sú odvetvia s vysokým potenciálom, ktoré budú v najbližších rokoch na vzostupe, a teda nemali by uniknúť ani pozornosti investorov.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.