Momentum+ prekonalo benchmark o viac ako 5 %

Rok 2015 bol po troch pozitívnych rokoch pre americké akcie náročným. Indexy v jeho priebehu s ťažkosťami siahli na nové maximá a ich hodnotu nakoniec udržalo pár veľkých technologických mien.

Volatilita vzrástla na úrovne nevidené od roku 2011, kedy finančné trhy mátala európska dlhová kríza a technický bankrot USA po nezvýšení dlhového stropu ústiaci do prvého zníženia ratingu krajiny. Všeobecne išlo o najslabší rok pre americké akcie od finančnej krízy v roku 2008.

Už skoro od úvodu roka sme takýto vývoj predpokladali, čo sa premietlo i do zloženia našich investičných riešení. Akciová long/short stratégia Momentum+ zameraná na americké rastové spoločnosti má investičný proces výberu titulov do veľkej miery automatizovaný. Počet potenciálnych akcií pre long pozície prechádzajúcich filtrami stratégie v priebehu roka výrazne poklesol, čo je signálom možného vrcholenia trhov a ekonomického cyklu. Naopak short strana začala ponúkať stále väčší počet akcií.

Aj v dôsledku týchto skutočností čistá expozícia voči trhu portfólia Momentum+ výrazne poklesla na konečných 21 % na začiatku nového roka. Výber titulov pre dlhé i krátke pozície sa ukázal nateraz ako správny, vďaka čomu stratégia výrazne prekonala širšie indexy v posledných dvoch mesiacoch roka. Kým Momentum+ si za toto obdobie pripísalo čistý zisk 2,95%, čím prekonalo svoj benchmark index Russell MidCap o 5,74 % (index poklesol o 2,79 %) a index S&P 500 o 4,65 % (index poklesol o 1,7 %). Nateraz pre úvod roka 2016 očakávame pokračovanie tohto trendu, ako nasvedčuje i jeho prvý týždeň. Stratégia by tak mala výkonnosťou indexy ďalej dobiehať.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.