Najlepší január na trhoch od roku 1997

Decembrová a januárová výkonnosť mali spoločného menovateľa – výrazne zahýbali trhmi. Kým posledný mesiac v roku bol pre akcie najhorším od 30. rokov minulého storočia, januárová výkonnosť indexu S&P 500 rástla najrýchlejšie od roku 1997. Centrálne banky vlani neustále opakovali, že nastal čas na zvyšovanie úrokových sadzieb a normalizáciu pomerov na finančnom trhu. Znamenalo to koniec kvantitatívneho uvoľňovania, menej likvidity na trhu, vyššie úročenie pôžičiek, čo prináša menší záujem o investovanie. Začiatkom roka však Fed aj ECB vyhlásili, že nebudú radikálne zvyšovať úrokové sadzby a dokonca sú pripravené pomôcť spomaľujúcemu sa hospodárstvu.

Obchodná vojna a brexit na pokračovanie…

Obchodné rokovania medzi USA a Čínou priniesli mierny optimizmus. Koncom roka si trhy všímali objemy tovaru, ktoré by mohli podliehať clám, a tým znižovať konkurencieschopnosť a výkonnosť čínskej ekonomiky. V januári rezonovali snahy čínskej vlády zvýšiť domáci dopyt formou podpory zamestnanosti, infraštruktúrnych projektov a bankového sektora. Profitoval z toho nielen domáci trh, ale aj ostatné rozvíjajúce sa krajiny.

Európu stále trápi brexit a s ním spojená neistota, ako bude po 29. marci vyzerať spolupráca medzi Bruselom a Londýnom. Britský parlament sa jednoznačne postavil proti vyrokovanej zmluve, avšak neurčil smer, ktorým sa majú uberať vzájomné vzťahy. Ekonomika veľkých európskych štátov bude pod drobnohľadom trhu. Taliansko sa dostáva do recesie, Nemecko spomaľuje, kráti export, a Francúzov moria protesty „žltých viest“.

Január vymazal väčšinu strát

Investori v januári najviac verili rizikovejšiemu spektru investícií. Profitovali v ňom menšie spoločnosti a rozvíjajúce sa trhy. Pozitívne sa prezentovali aj veľké akciové trhy, čo vyústilo v čisto akciovom riešení Across Intelligent Portfolio 100+ do výkonnosti 7,85 %. Rekordérom sa stal Amundi MSCI Emerging Markets so zhodnotením 9,8 %, ktorý má na portfóliu podiel 10 % . Nedali sa zahanbiť ani alternatívne investície. Ich zhodnotenie 9,7 % bolo najvyšším v histórii, čím dali zabudnúť na decembrový pokles. Hlavnú zásluhu má hedžový fond s 35-percentným podielom a so zhodnotením 14,8 %. Nedali sa zahanbiť ani realitné a infraštruktúrne projekty so zhodnotením 10 %.

Pri dlhopisovej stratégii Across Intelligent Bond Portfolio+ bola situácia obdobná, keď zabrali rozvíjajúce sa trhy v UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets so zhodnotením 4,3 %. Konečne sa prebudili aj inflačné dlhopisy, ktoré napriek konzervatívnej stratégii zhodnotili takmer o percento.

Across Bond+ vykročil pravou nohou

Na pozastavenie zvyšovania sadzieb a možné pokračovanie kvantitatívneho uvoľňovania pozitívne zareagovali aj dlhopisy emitentov z krajín strednej a východnej Európy. K tomu sa pridal zmierlivý postoj investorov k Rusku a jeho susedom. Menej sa akcentovali sankcie voči Rusku, či napätie medzi Ukrajinou a jeho veľkým susedom. Trh sa dostal do stavu mierneho optimizmu, čo už naznačili výsledky z decembra.

Potenciál portfólia Across Bond+ z konca roka priniesol ovocie, keď sa priemerný výnos do splatnosti znížil zo 7,9 % o 0,5 %, čo prinieslo zvýšenie cien dlhopisov. Portfólio sa tým zhodnotilo o 1,7 %, a to aj pri durácii 3. Mohlo by sa zdať, že v súčasnosti praje trh s dlhopismi kupujúcim. Avšak len málokto sa chce zbavovať dlhopisov s vysokým fixným kupónom, ktorý dosahuje v prípade fondu úroveň takmer 7 %.

V Across Crème de la Crème rástlo všetko

Akciové trhy búrlivo napredovali. Výnimkou bola spoločnosť Warrena Buffeta, keď zhodnotila „len“ o 0,7 % mesačne, oproti takmer 8 percentám indexu S&P 500. Doplatila najmä na znehodnotenie technologických spoločností, ktoré tvoria takmer 10 % majetku spoločnosti. Z oportunít zabral hedžový fond New Capital Alt. Strategies, realitný fond HB Reavis CE REIF a Apple, ktorý tvorí až 5 % jeho majetku. V negatívnych číslach pokračovali poistné stratégie a kryptomeny.

Všetky zložky z ponuky fondov Across Crème de la Crème zaznamenali rastovú trajektóriu. Naviac sa darilo db x-trackers Russell MidCap (USD) so zhodnotením 12,6 % a First Trust US Equity Opportunities ETF s 12 %. Potvrdzuje to príklon investorov k rizikovejším a vyklesaným aktívam. Z dlhopisových riešení boli rekordérmi konvertibilné dlhopisy v SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond (EUR) so zhodnotením 4,5 % za mesiac.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.
Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.