Najväčšia akvizícia Buffetta a komentár viceprezidenta FEDu poslali indexy do ziskov

Pondelkové obchodovanie prebiehalo v súlade s našimi očakávaniami. Trhy v Európe i v zámorí vymazali piatkové straty vďaka pomerne silnému rastu cien akcií i komodít. Nakoľko na oboch stranách Atlantiku absentovalo zverejňovanie významnejších makroekonomicých dát i výsledkov významnejších firiem, dominantnými správami sa stalo verejné oznámenie najväčšej akvizície Warrena Buffetta i vyjadrenie viceprezidenta FEDu Stanleyho Fishera. Buffettova Berkshire Hathaway oznámila akvizíciu výrobcu dieselagregátov a raketových motorov Precision Castparts v hodnote viac ako 37 miliárd dolárov, čo podporilo rast cien akcií v priemyselnom sektore, ktorý v poslednom čase pomerne výrazne strácal z dôvodu obáv investorov o kondíciu celosvetovej ekonomiky.

Druhou hybnou správou pre trh bolo už spomínané vyjadrenie viceprezidenta FEDu Fishera, ktorý poukázal na obavy FEDu z nízkej inflácie a oznámil, že FED by nemal zvyšovať úrokové sadzby, kým neuvidí, že sa inflácia vracia na normálnejšie úrovne. Následkom čoho došlo k oslabeniu doláru a výraznému nárastu cien komodít ako aj akcií na oboch stranách Atlantiku.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii bolo opäť ovplyvnené dianím na čínskych trhoch, kde prikročila centrálna banka prekvapivo k oslabeniu juanu o 1,8%. Šlo o bezprostrednú reakciu na posledný vývoj na miestnom trhu a snahu podporiť domáci export devalváciou vlastnej meny, čím by sa zvýšila konkurencieschopnosť čínskych výrobkov v zahraničí. Zároveň však devalvácia juanu má i negatívny dopad na miestne firmy, nakoľko sa im predražuje financovanie vydaných dlhopisov v zahraničných menách ako je dolár alebo euro. Aj preto čínsky Shanghai Composite uzavrel obchodovanie na zhodnej úrovni, na akej deň otváral.

Dnešné obchodovanie v Európe bude pravdepodobne spočiatku v réžii výberu včerajších ziskov, pričom následne môžu na trh vplývať zverejnené makroúdaje z Nemecka, konkrétne hodnoty indexu ZEW a v zámorí sa dnes pre zmenu uverejňuje júlový vývoj veľkoobchodných zásob. Výsledková sezóna nám pomaly končí, preto dnes zverejňujú iba menšie firmy ako napríklad Fossil Group alebo Prudential.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.