Najvyššia volatilita trhov od roku 2009

Svetové finančné trhy prešli v uplynulých týždňoch najväčšími turbulenciami od veľkej finančnej krízy. Index volatility VIX sa prvýkrát od roku 2009 pozrel nad hodnotu 50.Americký akciový index S&P 500 strácal v pondelok 24.8. oproti júlovému vrcholu viac ako 12% a paneurópsky index Stoxx 600 až 18%. Ropa sa v tom čase pozrela na 6-ročné minimum pod 39 dolárov za barel (americká WTI).

Spúšťačom boli problémy rozvíjajúcich sa ekonomík, hlavne Číny. Krajina trhy prekvapila miernou devalváciou juanu.  To viedlo k ďalšiemu prepadu komodít a prebudeniu investorov, že situácia v krajine je horšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Za celkovým spomaľovaním rozvíjajúcich sa ekonomík stoja očakávania vyšších sadzieb v USA spôsobujúcich dlhodobý odlev kapitálu a extrémny nárast dlhu týchto krajín v uplynulých rokoch. Veľa tohto dlhu je emitovaného v dolároch alebo naviazaného na komodity a práve oslabovanie lokálnych mien a nízke ceny komodít vyvolávajú obavy z jeho udržateľnosti. Svetu tak hrozí celkové spomalenie rastu a nová vlna deflácie prúdiaca z rozvíjajúcich sa ekonomík.

K upokojeniu došlo po viacerých neúspešných pokusoch čínskej vlády priamo intervenovať na akciových trhoch až po uvoľnení menovej politiky znížením sadzieb a povinných rezerv pre banky.

Všeobecne sme však svedkami postupného prelievania slabosti týchto hospodárstiev do celého sveta, najmä v podobe oslabenia svetového obchodu a priemyslu. Jedinou svetlou stránkou je zatiaľ spotreba v západnom svete. Akútnosť situácie vyzdvihlo i samotné zasadanie ECB minulý týždeň, ktoré prinieslo zníženie odhadu rastu spoločnej ekonomiky a značne holubičí slovník, či úpravy kvantitatívneho uvoľňovania.

Nadchádzajúce týždne neistota a nervozita nepoľaví. Investori budú naďalej sledovať vývoj čínskych trhov a ekonomiky (krajina zverejní augustové dáta). Pokiaľ dôjde k ich stabilizácii, rovnako bude reagovať i ostatný svet. Korelácia medzi americkými a čínskymi akciami je aktuálne historicky najvyššia.

Druhou kritickou udalosťou bude zasadanie americkej centrálnej banky FED, ktoré bude ukončené 17.9. Ide o prvé stretnutie, kde sa reálne očakáva možné zvýšenie sadzieb, prvýkrát po deviatich rokoch. Jeho šance sú dnes na trhu skutočne 50:50, čo prináša dlho nepoznanú neistotu. Viac informácií k očakávaniam ohľadom zasadania FEDu a odporúčaniam, ako naň hrať nájdete v rubrike Sledujeme.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.