Najziskovejšou IT firmou roka je Profesia

Na slávnostnom podujatí slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT GALA 2018 Across už po tretí raz odovzdal ocenenie Najziskovejšia IT firma roka. Na prvom mieste sa umiestnila Profesia, spol. s r.o. Druhý v poradí bol minuloročný víťaz kategórie ESET, spol. s r. o., tretie miesto obsadil ELEKTROSYSTEM, a.s.

Spoločnosť Profesia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 ako platforma práce pre zamestnancov a zamestnávateľov, ocenenie Najziskovejšia IT firma roka a porazenie gigantov, akými sú Eset či Sygic, bolo preto veľkým prekvapením. „Dlhodobo bojujeme s tým, že Profesia je vnímaná ako personálna agentúra, preto nás všeobecné prekvapenie až tak nezaskočilo,“ konštatuje I. Molnárová. Profesia vznikla ako technologická spoločnosť, ktorá priniesla inovatívne služby online náboru ešte pred masívnym rozšírením internetu. „Dnes sme stále technologickou firmou, ktorá v našom priestore definuje, ako má vyzerať online nábor. Produktom našej práce je online market place, v ktorom sa stretávajú firmy a uchádzači. Samozrejme, v kontexte globálnych hráčov, akými sú Eset alebo Sygic, sme malý hráč. Ale vďaka číslam o používateľoch, pozícii na slovenskom trhu a nášmu správaniu si myslíme, že tento úspech nebol náhodný,“ zdôvodnila zisk titulu I. Molnárová.

Investície do vlastných do zamestnancov

Rok 2017 bol pre Profesiu špecifický. Výrazne investovala do ľudských zdrojov. Personálne rástla a snažila sa vytvoriť ešte podnetnejšie prostredie na prácu, vďaka čomu získala  cenu Office roka. I. Molnárová uviedla, že minulý rok bol mimoriadne náročný aj z pohľadu financií, najmä kvôli stúpajúcim nákladom na získavanie ohlasov. „Za najväčší úspech považujeme zastavenie poklesu reakcií na pracovné ponuky v  kontexte klesajúcej nezamestnanosti,“ dodala.

Napredujúci konkurenčný trh vyžaduje neustále inovácie a implementáciu nových postupov. Profesia vytvára online služby, ktoré zjednodušujú nábor zamestnancov, usiluje sa byť technologickým lídrom, neustále zavádza moderné technológie a supluje štát tam, kde zlyháva, napríklad pri obsadzovaní voľných pracovných miest v školstve. „Veľkú nádej vkladáme do analýz trhu práce. Za 21 rokov disponujeme skutočnými Big datami o vývoji slovenského trhu práce,“ uviedla k strategickým pilierom spoločnosti I. Molnárová.

Riaditeľka Profesie tvrdí, že ich firmu najlepšie definuje to, ako sa správa. „Za posledných 6 rokov sme nemenili ceny core služieb, napriek tomu, že nezamestnanosť poklesla o viac ako polovicu. Spoplatnená inzercia práce je ochranným mechanizmom pred fiktívnymi ponukami. Tak, ako Eset robí ochranu pred vírusmi, Sygic ľudí vedie na tie správne miesta, my chránime ľudí pred falošnými ponukami. Do firiem navigujeme tých najlepších. Toto celé robíme bez akéhokoľvek napojenia na eurofondy,“ uzatvára I. Molnárová.

Hybná sila: Inovácie

Vyhlasovateľom kategórie Najziskovejšia IT firma roka je už tretí rok Across Private Investments. Toto ocenenie je určené spoločnostiam pôsobiacim na domácom i zahraničnom trhu, ktoré významnou mierou prispievajú k modernizácii Slovenska. Zastrešenie hlavnej kategórie zdôvodnil CEO Across Private Investments, Maroš Ďurik, nasledovne: „Dôležitosť IT priemyslu pre celú spoločnosť je nespochybniteľná. Jeho význam naberá neustále na sile, či už na lokálnej alebo globálnej úrovni. IT sektor je kľúčovým ťahúňom ekonomiky, zamestnáva čoraz viac ľudí a prináša svetu inovácie, ktoré vo veľkej miere zlepšujú kvalitu života. Tento proces však vyžaduje istú mieru reciprocity. Inovácie potrebujú IT, ale aj IT potrebuje inovácie. Firmy, ktoré pochopili túto filozofiu, uspeli. Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré neustále napredujú, rozvíjajú podnikovú kultúru, vykazujú zisk a stávajú sa veľkými hráčmi aj na poli globálneho IT biznisu.“

Kritéria hodnotenia

Hlavným aspektom pre zaradenie do rebríčka najziskovejších IT firiem je ich príslušnosť do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2017 v Registri účtovných závierok najneskôr do 31. augusta t. r. Z firiem, ktoré spĺňali tieto kritériá, sa vybralo 100 s najvyššou EBITDA – ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Spoločnosti sa následne hodnotili z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla hodnotená firma dosiahnuť 1 až 100 bodov, podľa toho, ako sa umiestnila v rebríčku pri jednotlivých ukazovateľoch. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Profesia získala 354  bodov, ESET 339 bodov a ELEKTROSYSTEM 321 bodov.

foto: Ivana Molnárová preberá cenu Najziskovejšia IT firma roka od Maroša Ďurika.

 

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.