Nárast počtu slovenských milionárov prekonal zvyšok Európy

Celkový počet slovenských dolárových milionárov narástol medziročne o viac ako 9 % na 4 200, čo predstavuje dvojnásobnú rýchlosť rastu v porovnaní so zvyškom Európy.

Informácie vyplývajú z World Wealth Report 2015 vydaný spoločnosťou Capgemini. Report pripisuje rýchly rast slovenských milionárov najviac rastu HDP a oživeniu spotreby.

Spomedzi susedných krajín vedie v počte dolárových milionárov Rakúsko s 114 000 milionármi, vyšším počtom milionárov disponuje aj Česká republika. Počet milionárov na Slovensku rástol napriek kríze a za posledných 5 rokov sa celkovo zdvojnásobil (v roku 2009 ich bolo 2 770). Tento vývoj nie je prekvapujúci, pretože Slovensko stále dobieha ekonomickú úroveň západoeurópskych krajín. Napriek dynamickému rastu podielu milionárov na celej populácií, na Slovensku majú len 0,08 % podiel, zatiaľ čo Česká Republika predstavuje ich podiel 0,2 %, v Rakúsku 1,36 % a Švajčiarsku až 4,29 %.

Štruktúra majetku a aj investícií milionárov sa v prvom kvartáli 2015 zmenila: podiel investícií do akcií predbehol podiel  hotovosti, ktorá mala veľký podiel na celkovom majetku. Nárast investícií do akcií indikuje rastúci rizikový apetít.

Viac ako 25 % majetku držaného v hotovosti je spojený s potrebou financovať životný štýl a zabezpečenie finančnej bezpečnosti. Zvyšné aktíva sú alokované v nehnuteľnostiach (17,6 %), aktívach s fixným výnosom (16,9 %) a alternatívnych investíciách (13 %).

Podľa Iva Petrenčíka, riaditeľa slovenskej pobočky Capgemini, v minulých rokoch bol zaznamenaný rastúci podiel alternatívnych investícií ako sú luxusné autá, veterány, umenie, starožitnosti, šperky alebo hodinky, a to až o 20 % u slovenských milionárov. Investičné preferencie milionárov sa líšia tiež podľa pohlavia – ženy napríklad preferujú hotovosť pred investíciami do akcií. Report taktiež ukázal, že medzi milionármi sú veľmi populárne pôžičky.

Zdroj: The Slovak Spectator

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.