Návrat trhov vo veľkom štýle

Kto investoval v polovici marca do amerických akcií reprezentovaných najsledovanejším indexom sveta S&P 500, tešil sa z výnosu 20 %. Kto v apríli na trhu absentoval, prišiel o posilnenie svojich investícií o vyše 12 %, čo bolo tretie najlepšie mesačné zhodnotenie indexu od 2. svetovej vojny. Napriek hrozivým dátam z ekonomiky sa trhy dostali do býčej nálady. Obrat sentimentu nastal po dosiahnutí vrcholu epidemiologických kriviek vo viacerých krajinách, čo umožnilo otváranie ekonomík.

Centrálne banky v akcii

Výraznou mierou k tomu prispeli koordinované akcie svetových centrálnych bánk. Zvyšovaním svojich bilancií priniesli na trhy potrebnú stabilizáciu i žiaducu likviditu. Postarali sa aj o nárast cien dlhopisov. Americký FED po sérii znižovaní úrokových sadzieb, ktoré sa zastavilo tesne nad nulou, oznámil neobmedzený program kvantitatívneho uvoľňovania. Američania po prvýkrát v histórii pripustili nákup dlhopisov s vysokým výnosom. Európska centrálna banka v rámci pandemického programu nákupu dlhopisov bude intervenovať na dlhopisovom trhu v celkovom objeme 750 mld. EUR. V rámci refinančných operácií poskytne bankám eurozóny pôžičky za záporný úrok až do -1 %.

Makroekonomické dáta a údaje z výsledkovej sezóny korporácií pridávajú diely do skladačky vývoja ekonomiky. Kríza tzv. „veľkého lockdownu“ je špecifická v rýchlosti príchodu a hĺbkou problémov. Globálna ekonomika zaznamená v prípade očakávaného vyše 3-percentného poklesu najhorší rok od Veľkej hospodárskej krízy.

Apríl v znamení rastu

Po štyroch mesiacoch poklesov sa karta obrátila a globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ priniesla jeden z najvyšších rastov vo svojej histórii 8,3 %. Zatiaľ sa nepodarilo zmazať straty roka 2020, ale trh má našliapnuté smerom nahor. V apríli bol hlavnou oporou akciového riešenia americký región. Vyčnievali technologické firmy so silnou hotovostnou rezervou, komunikačné spoločnosti ťažiace z nárastu online priestoru a defenzívne zdravotníctvo. Významnou mierou sa o rast pričinili aj rozvíjajúce sa trhy a Európa.

V dlhopisovej stratégii Across Intelligent Bond Portfolio+ (AIPB+) konečne zabrali dlhopisy s neinvestičným ratingom (high yield), ktoré sa medzimesačnou výkonnosťou rovnali akciám. Stratégia AIPB+ zužitkovala priaznivú situáciu na trhu a posilnila o viac ako 3 %. Výnos do splatnosti inteligentných dlhopisov sa prehupol nad úroveň 3 % p.a. pri zachovaní durácie 5,1.

Po prudkých výkyvoch smerom nadol, ktoré postihli alternatívnu zložku portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+, nastali výkyvy opačným smerom. Alternatívy posilnili v apríli o vyše 10 %. Dopomohol tomu najmä hedžový fond so stratégiou long-short equity ťažiaci z rastu akciového trhu. V tesnom závese mu sekundovali private equity spoločnosti a stupeň víťazov doplnili infraštruktúrne spoločnosti. Zo zníženia úrokových sadzieb sa tešili aj reality. Na vývoji komodít sa, naopak, premietol dramatický prepad ropy pod vplyvom masívneho previsu ponuky nad dopytom.

Across Bond+ krok pred konkurenciou

Víťazom uplynulých mesiacov boli akcie, avšak ani dlhopisy nezostali bokom. Po dlhšom čase to neboli veľké štátne a korporátne bondy. Do popredia sa dostali high yield dlhopisy a dlhové nástroje rozvíjajúcich sa štátov. Najvýznamnejšiu úlohu v ich raste nezohrali kreditné podmienky alebo očakávania lepších výkonností emitentov, ale rozhodnutia centrálnych bánk a záchranné balíky vlád. Štáty strednej a východnej Európy nedisponujú obrovskými prostriedkami na záchranu svojich ekonomík. Výkonnosť väčšiny emitentov dlhopisov však závisí od exportu tovarov alebo služieb práve do rozvinutých štátov. Fond Across Bond+ preto zaznamenal odraz od dna a podielnikom priniesol medzimesačne 1,25 %. Výnos do splatnosti sa pritom pohybuje na úrovni 7,5 % pri mimoriadne nízkej durácii 2,6. Vo fonde je dostatok hotovosti na ďalšie nákupy a využitie investičných príležitostí.

Akcie a kryptomeny nad zlato

Všetky oportunitné stratégie sa prehupli do čiernych čísel. Niektoré len decentne, napr. Berkshire Hathaway, iné veľkým skokom, čo bol prípad digitálnych mien, predovšetkým etherea. V prípade Warrena Buffetta je k vymazaniu strát ešte dlhá cesta. Zbavoval sa najmä investícií do amerického leteckého priemyslu. Má však pripravených takmer 200 mld. USD na nové nákupy. V roku 2020 sa v kladných číslach držia investície do bitcoinu aj etherea, ktoré zažíva svoj comeback so zhodnotením takmer 80 %.

V ponuke Across Crème de la Crème sa vymenil líder mesiaca. Indexové fondy zamerané na IPO a stredné americké spoločnosti nahradili zlato a elektronické hry. Indexový fond zameraný na nové spoločnosti na trhu First Trust US Equity Opportunities ETF priniesol medzimesačne 16,5 %. Stále však nestačí na „zlatý“ indexový fond. Jeho ročná výkonnosť sa udržiava, na rozdiel od väčšiny ostatných indexových fondov, v kladných číslach.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.