Naznačia dáta oživenie americkej ekonomiky v 2Q?

Vzhľadom na neponúknutie jasnejšieho výhľadu budúcej menovej politiky FEDom ostane podľa nášho názoru situácia na finančných trhoch komplikovaná aj v najbližších dvoch týždňoch. Pozornosť investorov sa bude primárne sústreďovať na vývoj ekonomických dát naprieč svetom, kde sa budú hľadať odpovede, či stav hospodárstva dáva priestor pre normalizáciu úrokových sadzieb.

Tak, ako sme boli svedkami v prechádzajúcich týždňoch, možno očakávať, že väčšie pohyby v jednotlivých triedach môžu vyvolať pohyby aj u iných aktív. Ďalší vývoj dlhopisových a forexových trhov teda môže nasmerovať aj pohyb akcií.

V nadchádzajúcom období chýbajú zásadnejšie vyjadrenia centrálnych bankárov alebo politické udalosti okrem jednej, ktorá si určite ukradne veľkú časť show – v pondelok sa stretnú ministri financií eurozóny (euroskupina) k téme grécka pomoc. Obe strany cielia najbližšie dni uzavrieť dohodu, no termíny sa pravidelne odsúvajú a v rozhovoroch zostáva pár detailov, pri ktorých sa nevie nájsť kompromis.

Naďalej platí, že silné dáta v USA budú skôr znamenať negatívnu reakciu akcií a naopak. Vyzdvihujeme maloobchodné predaje, inflačné dáta, priemyselnú produkciu, spotrebiteľskú dôveru, regionálne prieskumy výroby a viaceré dáta z realitného trhu. Investori a ekonómovia stále čakajú na jasnejšie signály, že sa americká ekonomika po slabom prvom kvartáli oživuje.

V Európe pôjde hlavne o prvý odhad HDP, infláciu, priemyselnú produkciu a jemné dáta ako odhad PMI indexov, investorskej dôvery ZEW alebo nemeckej podnikateľskej dôvery IFO.

Na amerických akciových indexoch sa v uplynulých troch mesiacoch vytvorila silná rezistencia. Index S&P 500 už viackrát nebol schopný uzavrieť nad hodnotou 2 020 bodov. Aj z tohto pohľadu môžu byť najbližšie týždne kritické.

Nateraz preferujeme opatrnejší prístup, keďže riziko skoršieho zvýšenia sadzieb je stále prítomné. Odporúčame využiť slabosť európskych akcií na dokúpenie. Podobne vnímame i rozvíjajúce sa trhy. Tieto regióny preferujeme pred USA, rovnako ako máme naďalej býčí pohľad na komodity.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.