Nedôvera v čínsku ekonomiku a výhľad menového utesnenia v USA zrážajú komodity

Ako sme načrtli už vo včerajšom komentári, pondelkové obchodovanie patrilo podľa predpokladov medzi tie pokojnejšie. Trh nebol ovplyvňovaný správami a komentármi politikov ohľadom situácie v Grécku, v Európe i za Atlantikom absentovalo zverejňovanie významnejších makrodát a rovnako pondelkové zverejňovanie výsledkov firiem patrilo medzi menej významné kvôli absencii zverejňovania väčších firiem. Nedostatok impulzov pre trh spôsobil, že európske trhy uzatvárali deň v pohodlnom, približne polpercentnom zisku.

Trhy v zámorí v priebehu obchodovania rovnako ako trhy v Európe posilňovali, avšak v závere dňa väčšinu dosiahnutých ziskov zmazali a na konci obchodovania sa nachádzali na zelenej nule.

Komoditné trhy v pondelok pokračovali vo výpredajoch, a to najmä ropa a zlato, ktoré pokleslo pre nezáujem investorov na viac ako 5-ročné minimum.

Dnešné nočné obchodovanie na ázijských trhoch sa nieslo v nastolenom trende, kedy si japonský Nikkei pripísal zisk 0,93% a čínsky Shanghai Composite 0,44%.

Dnes predpokladáme v Európe i v zámorí opäť pokojnejší deň, nakoľko sa dnes nezverejňujú žiadne významnejšie makrodáta a rovnako sa neočakávajú ani komentáre politikov ku situácii v Grécku. Dôvodom významnejších pohybov trhov, najmä na druhej strane Atlantiku však môžu byť zverejňované výsledky hospodárenia firiem za druhý kvartál. Dnešok bude jedným z najviac sledovaných dní prebiehajúcej výsledkovej sezóny z toho dôvodu, že svoje výsledky zverejňujú giganti ako Apple, Microsoft, Ace, United Technologies alebo Novartis.

Aktívum Hodnota Denná zmena
 S&P 500 2 128,28 +0,08%
 Stoxx 600 406,8 +0,28%
 Euro/dollar 1,0825 -0,05%
 Zlato 1 096,5 -3,32%
 Ropa WTI 50,15 -1,45%

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.