Nehnuteľnosti sú na maximách, rast cien sa však spomalil

Podľa údajov NBS sa rast cien bývania v polovici tohto roka zmiernil. Vo väčšine slovenských krajov rástla cena nehnuteľností pomalšie než v prvom štvrťroku. Jedným z dôvodov je aj súbor opatrení centrálnej banky proti nadmernému zadlžovaniu Slovákov. Napriek tomu sa ceny bývania naďalej zvyšujú, medziročne vzrástli o 6,5 %.

Najviac dražejú byty

Priemerná cena bytov sa v druhom štvrťroku zvýšila o 20 eur, majiteľ nového bytu tak zaplatí v priemere 1 849 eur/m2. Na dynamiku rastu cien bytov poukazujú aj historické čísla. Od roku 2002 vzrástli až o 207 %. Ceny domov rastú výrazne pomalšie. Za 17 rokov sa ich cena zvýšila o 107 %. Cenové nožnice medzi domami a bytmi sa začali výraznejšie roztvárať v pokrízových rokoch. Byty sú drahšie až o 644 €/m2. Domy ťahajú za kratší koniec už od roku 2006.

Bývanie je dostupnejšie

V druhom štvrťroku t.r. vzrástla cena bývania najviac v Trenčianskom, najmenej v Bratislavskom kraji. V Košickom a Nitrianskom kraji hodnota nehnuteľností v porovnaní s  prvým štvrťrokom dokonca poklesla. Podľa NBS však pomalší rast nie je zárukou zlepšenia dostupnosti bývania, ktoré je závislé od príjmovej situácie domácností. Napriek tomu sa celková dostupnosť mierne zlepšila až v polovici slovenských krajov.

Z analýzy NBS vyplýva, že trh s bývaním je, aj napriek určitým signálom o miernom ochladení, stále pomerne aktívny. V nasledujúcom období očakávajú analytici pretrvávajúci dopyt po bývaní, ktorý sa podľa nich nepodarí naplno uspokojiť hlavne kvôli obmedzenej ponuke cenovo dostupných bytov. Preto možno očakávať ďalší rast priemernej ceny bývania.

Graf: Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania

Príležitosť pre investorov

Dlhodobý rast cien motivuje investorov ku kúpe nehnuteľnosti. Takáto forma investovania si na rozdiel od investovania na finančných trhoch nevyžaduje až také kvalifikované znalosti. Rast cien nehnuteľností ponúka mnohým vidinu „bezproblémového“ výnosu. Premeniť nehnuteľnosť na peniaze však nemusí byť také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Výnos okrem toho znižujú neočakávané a pravidelné poplatky (rekonštrukcia, opravy, energie, daň). Najväčšie riziko pri investičných nehnuteľnostiach však predstavuje vytvorenie cenovej bubliny. Bublina v podobe rastu hodnoty bývania sa neustále „nafukuje“, až jedného dňa praskne. Následný pokles cien nehnuteľností prináša ďalšie problémy, napríklad zníženú schopnosť splácať hypotekárne úvery či pokles kúpyschopnosti obyvateľstva.

Lepšia forma investície

Kúpa investičnej nehnuteľnosti má viaceré riziká nielen v zlých, ale aj v dobrých časoch. Pokiaľ nechce investor rátať roky do ďalšej krízy s vráskami na čele, vhodným riešením môže byť investícia do realitných fondov, ktoré sa s aktuálnou situáciou na trhu môžu vysporiadať oveľa lepšie, než individuálny investor. A to aj v časoch, keď príde kríza.

Across Private Investments investuje do realít napríklad prostredníctvom fondu HB Reavis. Na financovaní rezidenčného bývania sa môžu klienti podieľať cez dlhopisy developerskej spoločnosti Lucron. Medzi jej najznámejšie projekty v Bratislave patria Malé Krasňany, Urban Residence, Kopčianska Juh a Vydrica. V Trnave Lucron buduje mestskú štvrť Arboria.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.