Neistota na trhoch praje pravidelnému investovaniu

Index najväčších amerických spoločností S&P500 zaznamenal v mesiaci október pokles o 2 %. Ako to poznamenalo investičné stratégie Across?

V mesiaci október sa najlepšie darilo dlhopisovej stratégii Bond+, ktorá investuje do štátnych a korporátnych dlhopisov strednej a východnej Európy. Pohyby na akciovom trhu sa jej vôbec nedotkli. Mesačný nárast predstavoval 0,5 %. Stratégia Bond+ rastie už deviaty mesiac za sebou. Od začiatku roku si pripísala úctyhodných 8,5 %. A stále nestráca na atraktivite, o čom značí hrubý výnos portfólia do splatnosti vo výške 6 % p.a.

Investičné stratégie Across Intelligent Portfollio+, ktoré investujú do regionálne diverzifikovaných akciových a dlhopisových indexových fondov, zakončili mesiac október v miernej strate od 0,10 % do 0,47 %, v závislosti od podielu akciovej zložky. Na výsledky trhu obdobne reagovala aj stratégia Pavis+, ktorá koncentrovane investuje do malých a stredných verejne obchodovaných amerických spoločností. Za mesiac október poklesla oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 %. Z dlhodobého pohľadu sú však všetky akciové stratégie vysoko v kladných číslach.

Akciové trhy nepretržite rastú od roku 2009. Pasívni investori, ktorí kopírujú trh prostredníctvom indexových fondov, sú vysoko v zisku. Do kedy je tento rast udržateľný? Už pred troma rokmi analytici vyhlasovali, že sa rastový trend končí. Napriek tomu index S&P500 rástol priemerným tempom 7 % ročne. Aj to potvrdzuje fakt, že budúcnosť sa nedá predpovedať a časovanie vstupu na kapitálový trh nie je vhodnou investičnou stratégiou.

Preukázateľne lepším riešením je pravidelné investovanie. Jeho výhodou je priemerovanie ceny, za ktorú vstupujete na kapitálový trh. Ak napríklad akcie na trhu klesajú, nakupujete ich výhodnejšie. Ako náhle sa trend obráti a začnú rásť, profitujete.

Porovnali sme pravidelné investovanie do európskych akcií v investičnom horizonte 10 rokov a jednorazovú investíciu, a to v priebehu posledných 20 rokov. Výsledkom bolo, že pravidelné investovanie vďaka priemerovaniu vstupnej ceny dosiahlo vždy vyššie zhodnotenie ako jednorazová investícia. Priemerný výnos jednorazovej investície bol 5,9 % p.a. a najhorší možný výsledok -0,9% p.a. Pri pravidelnom investovaní dosiahol priemerný výnos až 10,7 % p.a. a najhorší výsledok bol +4,5 % p.a.

Nielen v neistých časoch je teda vhodné zamýšľanú investíciu rozdeliť a postupne ju investovať v pravidelných intervaloch. Príkladom je riešenie Across Sporenie+, ktorého bonusom navyše je oslobodenie výnosu od dane.

Podrobnejšie výsledky investičných stratégií Across sú obsiahnuté v mesačných reportoch alebo investičných profiloch.

Report Across Bond+

Report Across Pavis+

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.