Neistota pred zasadnutím FEDu narastá

V piatok investori svoju pozornosť sústredili len na jednu udalosť, ktorou bolo zverejnenie augustovej nezamestnanosti v USA. Išlo o posledné väčšie fundamentálne číslo pred blížiacim sa kľúčovým zasadaním FEDu, na ktorom by centrálna banka mala prvýkrát od roku 2006 zvýšiť základnú úrokovú mieru. Samotný report veľa nového svetla do neistej situácie nevniesol. USA vytvorili v minulom mesiaci 173 tis. pracovných miest, čo bolo výrazne pod očakávanými 217 tis. pozíciami (Bloomberg). Výrazne klesla miera participácie obyvateľstva na pracovnej sile (na 62,6%), čo viedlo k poklesu miery nezamestnanosti na 5,1%. Tvorba čistých miest v mesiacoch jún a júl bola revidovaná vyššie o 44 tis. nových pások. Priemerné hodinové zárobky narástli v auguste o 0,3% a medziročne o 2,2%, čo bolo viac oproti pôvodnému júlovému vývoju.

V sumáre tak ide o zmiešaný report, ktorý však nevyvracia pokračujúce ozdravovanie a rast pracovného trhu napriek tomu, že šlo o jeden zo slabších mesiacov z uplynulých 12. Negatívne možno vnímať slabšie titulkové číslo a výraznejší pokles miery participácie na pracovnej sile. Na druhej strane pozitívne možno vnímať predchádzajúce revízie vyššie, silnejší rast miezd a výrazný pokles miery nezamestnanosti. Trhová reakcia skôr naznačuje, že investori tieto údaje vnímali ako nebrániace FEDu o necelé dva týždne zvýšiť sadzby. Akcie za Atlantikom zaknihovali straty okolo 1,5%. Dolár, ani dlhopisy však toto presvedčenie nezdieľali. Zelená bankovka nereagovala zhodnotením, ako by sme predpokladali v prípade nárastu očakávaní blížiaceho sa utesnenia. Podobne výnos 10-ročného amerického vládneho dlhopisu poklesol, no kratšie splatnosti reagovali nárastom úročenia. Samotné futures kontrakty na úrokové sadzby FEDu nereagovali relevantnou zmenou.

Akciové trhy mohli v dôsledku zvýšenej opatrnosti reflektovať i predĺžený víkend. Americké parkety dnes ostanú zavreté kvôli sviatku Labor Day. Posledné dva obchodné dni minulého týždňa boli uzavreté zasa čínske trhy, a tak americkí obchodníci nechceli riskovať predĺžený víkend a návrat čínskych obchodníkov bez ich prítomnosti vo väčších pozíciách. Ohľadom druhej najväčšej ekonomiky sveta naďalej panuje na trhoch značná skepsa, čo sa tiež podpísalo pod piatkový negatívny vývoj.

V červených číslach sa od rána pohybovali i európske akcie, ktoré straty v priebehu dňa a po zverejnení americkej nezamestnanosti ešte prehĺbili. Indexy na starom kontinente tak vymazali všetky štvrtkové zisky nadobudnuté po holubičej tlačovej konferencii ECB. Okrem čínskych obáv a veľkej neistoty ohľadom menovej politiky FEDu negatívne vplývali i slabšie dáta. Medzi nimi hlavne prekvapivý pokles nemeckých továrenských objednávok v júli potvrdzujúci dopady čínskeho spomaľovania. Slabšími boli i indexy nákupných manažérov PMI v maloobchode.

Víkend nepriniesol žiadne zásadné správy. Čínske a aj väčšina ostatných ázijských trhov sa obchoduje v stratách, no tie sú výrazne limitované v porovnaní so záverom obchodovania na vyspelých trhoch na konci minulého týždňa. Cez víkend sa čínski lídri pokúsili ďalej slovne upokojovať situáciu na stretnutí ministrov financií a centrálnych bankárov krajín G20 v Ankare.

Absentujúce negatívne správy sa tak podpisujú i pod európske otvorenie nového týždňa. V prvých minútach si väčšina indexov pripisuje zisky nad jedným percentom a v podobných profitoch sa obchodujú i futures kontrakty na americké indexy. Samotné akciové a dlhopisové trhy však dnes v USA zostanú zavreté, čiže môžeme byť svedkami pokojnejšieho dňa. Samotná nervozita a neistota sa však najbližšie dni nevytratí. Diskusia a polemika ohľadom budúco týždňového zasadania FEDu sa budú zintenzívňovať. Samozrejme naďalej bude menovej politike FEDu sekundovať dianie v Číne a investičný svet bude citlivo reflektovať vývoj tamojších trhov, či prijatých opatrení. Najbližší týždeň krajina zverejňuje i augustové dáta, ktoré poodhalia, do akej miery je spomaľovanie akútne a či krajine hrozí tvrdé pristátie.

Samotný kalendár je dnes chudobný. Jediným významnejším údajom bola ranná nemecká priemyselná produkcia, ktorá v júli rástla pomalším tempom oproti odhadom, no júnový pokles bol výraznejšie redukovaný.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.