Newmont Mining – Prehliadaný zlatý poklad medzi ťažobnými spoločnosťami

Newmont Mining je druhou najväčšou ťažobnou spoločnosťou na svete medzi producentmi zlata. Operuje v USA, Indonézii, Austrálii, Novom Zélande, Ghane a Peru. Firma bola založená v roku 1916.

Ticker: NEM US
Burza: NYSE
Trhová kapitalizácia: 13 mld. USD
Priemysel: Materiálový, ťažba zlata
PE: 22,6

Zloženie tržieb (Q3 2015)

Vidíme, že polovica tržieb pochádza zo stabilných ekonomík, zatiaľ čo zvyšok je z rizikových krajín, kde často dochádza k zmenám režimu. V roku 2014 dosiahli 0,39 zranení na 200 000 odpracovaných hodín. Čo sa týka bezpečnosti zamestnancov, sú teda jednou z top ťažobných firiem sveta.

5 hlavných dôvodov pre rast akcie

1. V roku 2014 podpísal Newmont dohodu so surinamskou vládou, ktorá si ponechá 25%-ný podiel v bani Merian, pričom firma investuje 650 miliónov dolárov na vybudovanie infraštruktúry. Plánované otvorenie je koncom roku 2016 a kapitálové výdavky boli zatiaľ 375 miliónov dolárov. Odhadovaná produkcia je 400-500 tisíc uncí ročne na prvých 5 rokov. Celkové rezervy sú okolo 3,6 milióna uncí.

2. Celkové zvýšenie produkcie zo 4,6 až 4,9 milióna uncí ročne na 4,7-5,1 do roku 2017. Zdrojmi rastu sú hlavne efektívnejšia ťažba v Austrálii a Nevade a baňa Merian. Celkové odhadované rezervy firmy dosahujú 82 miliónov uncí zlata a 7,9 miliardy libier medi. Ak by nepridali žiadne ďalšie náleziská, pri súčasnej ťažbe by im zlato vydržalo ešte 15 rokov a meď okolo 80 rokov.

3. Až 70% produkcie v roku 2015 je zásluhou geológov Newmontu. Firma teda rastie z väčšej časti organicky a nie pomocou akvizícií.

4. Klesajúce náklady na ťažbu. Pre rok 2015 Newmont odhaduje 880-940 USD, čo je nižšie ako predošlý rok. Hotovostné náklady sú okolo 630 USD (679 v roku 2012). Tie nezahŕňajú odpisy a úrokové náklady.

5. Cena zlata je od roku 2011 v silnom medveďom trhu a poklesla takmer o 50% od svojich vrcholov. Dôvodom bol hlavne optimizmus na akciových trhoch a silný ekonomický rast, ktorý spôsobil odlev peňazí zo žltého kovu. Sme toho názoru, že problémy Číny predstavujú značné globálne riziko, voči ktorému sú aj rozvinuté ekonomiky zraniteľné. Neistota a volatilita na finančných trhoch pomáhajú zlatu, ktoré bolo jedným z najlepších aktív počas poklesu trhov v januári. Riziko ďalšieho poklesu zlata je tak limitované, čo môže znamenať stabilizáciu alebo opätovný rast cien.

Projekty v Peru a Indonézii

Batu Hijau je jedno z najväčších nálezísk zlata a medi na svete. Nachádza sa v hornatých regiónoch Indonézie, kde spoločnosť pôsobí už takmer 20 rokov. Indonézska vláda však nariadila Newmontu a Freeport-McMoranu postaviť taviareň na minerály, ktorá by zvýšila hodnotu exportu krajiny. V roku 2014 im obom zastavili licenciu na vývoz kovov. O niekoľko mesiacov sa dohodli na menších platbách a pokračovali v produkcii. Dočasná licencia vypršala v septembri, kedy im vláda ťažbu opäť pozastavila, čo prinútilo aj Freeport aj Newmont podpísať dohodu o spolupráci pri stavbe taviarne. Získali tak opäť čas na šesť mesiacov. V januári vláda opäť pohrozila Freeportu a vyžiadala si vklad 530 miliónov dolárov, ktorý zaistí vybudovanie taviarní.

Newmont vlastní 31,5% Batu Hijau a vláda firmu tlačí, aby časť odpredala lokálnym vládam alebo spoločnostiam. Objavili sa špekulácie, že konzorcium bankárov sa chystá odkúpiť 76% projektu za 2,2 miliardy dolárov. Newmont však vyhlásil, že oficiálnu ponuku ešte nedostal. V poslednom kvartáli pochádzalo 470 miliónov dolárov tržieb práve odtiaľto. Zároveň baňa produkuje 80% medi, ktorú Newmont ťaží.

Sme presvedčení, že sa s vládou dohodnú, pretože je to v záujme oboch strán. Freeport a Newmont sú najväčšími platcami daní v Indonézii a odstávky produkcie nepomáhajú ich štátnemu rozpočtu. Podľa Freeportu je už 14% z projektu taviarní hotových.

V Peru Newmont vlastní dva projekty Yanacocha a Conga. Yanacocha produkuje zlato a meď takmer nepretržite. Proti bani Conga boli veľké protesty a niekoľko členov vlády muselo rezignovať. Budúcnosť tohto projektu tak nie je istá a prinajlepšom by ťažba začala až v roku 2018. Akékoľvek príjmy by teda pozitívne prekvapili.

Finančné výsledky

Výsledky firmy sú závislé od ceny zlata. Za posledných 12 mesiacov rástli tržby prvýkrát od roku 2011, a to vďaka obnoveniu produkcie v Batu Hijau. Prevádzkový zisk sa viac ako zdvojnásobil. Firma má 25 miliárd dolárov v celkových aktívach, z čoho sú 3 miliardy hotovosť. Celkové záväzky dosahujú 10 miliárd dolárov. Čistá účtovná hodnota firmy je 11,5 miliardy dolárov, zatiaľ čo trhová kapitalizácia je 13 miliárd. Predáva sa iba za hodnotu svojich aktív, čo je podľa nášho názoru príliš pesimistické. Naposledy sa za podobnú cenu predávali v roku 2002, kedy ich tržby dosahovali iba 2,6 miliardy dolárov a zisk 150 miliónov, čo sú takmer tretinové hodnoty oproti súčasným výsledkom.

Riziká

Ťažobný priemysel je vysoko regulovaný lokálnymi vládami. Polovica zamestnancov funguje v odboroch. Štrajky, obmedzenia alebo oneskorenia prevádzky sú najväčšími rizikami pre Newmont.

Akékoľvek nezhody s vládou v Peru alebo Indonézii by spôsobili firme pokles tržieb a ziskov, a ohrozili ich dlhodobé aktíva v týchto krajinách.

Celý biznis je závislý od ceny zlata, ktorého budúci pohyb nedokáže nikto predpovedať.

Hodnota firmy

Za posledných 12 mesiacov firma vygenerovala 1,1 miliardy voľných peňažných prostriedkov, predáva sa teda za 10-násobok tejto hodnoty. Za posledných 8 rokov bol priemerný free cash flow okolo 500 miliónov USD ročne. Spoločnosť dnes generuje zisk a nadbytočnú hotovosť aj po značnom poklese cien zlata.

Je nemožné odhadnúť budúce ceny zlata a teda zisky, môžeme však zobrať 500 miliónov ročne ako záchytný bod. Ak zlato dokáže rásť 3% ročne a teda dosiahnuť úroveň 1550 dolárov za 10 rokov, hodnota firmy je minimálne 10 miliárd dolárov. Pokiaľ zlato porastie rýchlejšie a firma dokáže naďalej znižovať ťažobné náklady, potom zisky a teda aj hodnota firmy budú výrazne vyššie.

Podľa nášho názoru predstavujú akcie Newmont Mining obmedzené riziko a vysoký potenciál zisku.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.